Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Kefasz

Strony: [1] 2 3 ... 17
1
czemu śpiewacie Cum jubilo jubilemus filiae mariae?

2
21 06 2020, Niepokalanów, g 9:30, msza prymicyjna z asystentem i diakonami, formularz o Sercu PJ. Kantorzy: PK, KW, AŁ.
Bądź pozdrowione serce
Veni creator całość z LU
Nuty z czantóla
Śpiew metodą licheńską

I: Cogitationes.
K: Jesu Redemptor omnium  Tu Theos ymon(w GW na oktawy)
Gl: 4
Gr: Dulcis - 1 część jeden kantor, wers inny kantor, powtórzenie 1 części przez pierwszego kantora
A: Tolle - Alleluja całe jeden kantor, powtórzenie przez obu, wers drugi kantor, alleluja od obu.
C: 3
O: Improperium + pieśń Witaj Krynico dobra wszelakiego
S: 4 - Sanctus 1 kantor, Sanctus 2 kantor, Sanctus 1 kantor. Dominus od trzech. Pleni 1 kantor. Hosanna trzech. Benedictus 1 kantor.  Hosanna trzech.
A:4 - Agnus 1 kantor, qui tollis 2 kantor, miserere od trzech.
C: Unus militum z psalmem. Kochajmy Pana.
F: Pod Twoją obronę kantor na resztę

Na błogosławieństwo prymicyjne: Antyfona "Kapłan do końca wieków" i psalm 109


3
Niepokalanów w Trójcy przenajświętszej
Ordinarium de Angelis. Tropowane Kyrie Rex æterno. Credo 3. Propria z Gregor und Taube. Introit triplex. Do alleuja sekwencja z Graduału Krakowskiego. Offertorium z wersem. Komunia w 4 tonie z g# i z wersami.
Pieśni polskie - na ofiarowanie Z rąk kapłańskich. Na Podniesienie Ciebie błagamy ... o Błogosławiona Trojco
Na komunię - Najświętszą Trójcę. Na rozesłanie - Pod Twoją obronę z powtórzeniami.

4
O: [...] Pan Jezus w Niebo wstępuje
[...]
Pan Jezus w Niebo wstępuje dalej
[...]
Pan Jezus w Niebo wstępuje do końca
Dzielenie pieśni OK, ale wyobraziłem sobie jak Pan Jezus wstępuje z przerwami :) wstępuje, wstępuje dalej, wstępuje do końca :)

Bo daleko było.

5
Msza 17 mają z 5 nd paschy. Propria z watykanki.
Haec est dies
K: starorzymskie wielkanocne.
G:de Angelis
C: Paschatis
O: z dwoma wersami.
S: i A: w 1 tonie uroczyste
E: Chrystus Pan zmartwychwstał całość
C:+ps vrs Deus auribus nostris, Gloria. Witaj pokarmie prowadziłem na trzy głosy.
DG: o filii et filia z alleluja dwa razy po każdej zwrotce. 1 mężczyźni, 2 kobiety. Cały kościół śpiewał!

Msza wniebowstąpienia 21 mają. Propria z watykanki.
K: tropowane wielkanocne Lux et origo.
G: de angelis
C: paschatis
O: z jednym wersem + Pan Jezus w Niebo wstępuje
S: i A: w 1 tonie uroczyste
E: Venite populi ad sacrum
C: +Dominują illuminatio +Bonum Est + Gloria    + Pan Jezus w Niebo wstępuje dalej
DG: + Pan Jezus w Niebo wstępuje do końca

6
Śpiew a liturgia / Odp: Różnice tekstu - Mszał a Graduał
« dnia: 15-05-2020, 23:31:05 »
Różnice stąd że w ramach renesansu podmieniano na bardziej klasyczne. A w ramach ruchu rekonstrukcji chorału przywrócono warianty pierwotne.
Należy śpiewać to co w Graduale.

7
Niepokalanów tytułu bazyliki tj NMP Pośredniczki Wszystkich Łask
Propria adeamus z Graduału Serafickiego 1954
Kyrie cum jubilo jubilemus Filio Mariae
Gloria de Angelis
Credo Paschatis
Ofiarujmy chwalę w wierze bez ostatniej
Sanctus ponownie uroczyste krakowskie w 1 tonie podobnie Agnus
Elevatio Venite populi ad sacrum
Komunia z gloria i alleluja, Zdrowaś Maryja wg kapeli Brodów
Ite de angelis
O filii et filia całość. Lud aklamacja alleluja i chętni zwrotki.

8
3 maj, niedziela, msza o Stanisławie Biskupie i Męczenniku. Dolny kościół bazyliki niepokalanowskiej.
Responsorium Pastor Cadit - CE Mateusza Dembińskiego
Introit Protexisti - Graduał Krakowski
Kyrie Pater cuncta qui gubernas eleison - przepisane przez Roberta Pożarskiego
Gloria de angelis
Alleluja - Surrexit Pastor bonus - Graduał Krakowski
Alleluja - Posuisti Domine  - Graduał Krakowski
Credo Paschalne - Graduał Krakowski
Offertorium Posuisti - Graduał Krakowski
 + Stanisławie, święty nasz Patronie 7 zwrotek (bez zwrotki szóstej zwierciadło czystości) ze zmianami okolicznościowymi w tekście
W 2 zwrotce "obacz kościołów zamknienie"
W 4 zwrotce: "odszczepieńcy i poganie; i biskupi stają na nie"
Sanctus świąteczny w 1 tonie - Graduał Krakowski
Elevatio - Gaude Mater Polonia - przed mszą umówione z ojcem celebransem że zaśpiewam całe szybko. Ale ceremoniarz odwrócił się, ukłonił i tak długo uśmiechał, aż skończyłem, więc zaśpiewałem 6 pierwszych i dwa ostatnie. W planie na koniec miało być O salutaris hostia. Następnym razem zrobię w odwrotnej kolejności.
Agnus  świąteczny w 1 tonie - Graduał Krakowski
Communio Ego sum pastor bonus + psalm Dominus regit me + A. + Gloria + A.
 + Święty Stanisławie,
       Tyś u Boga w sławie... x3
IMS miało być mądrości, lecz wyszło inne.
Finis: O filiae et filia całość rytmizowane, ja wersy, wierny lud aklamacja alleluja.

9
Szanowni panowie, mam pytanie:

w okresie Wielkanocnym do Wniebowstąpienia śpiewa się dwa Alleluia; czy wówczas do każdego z Alleluia stosuje się wyżej wymienioną regułę:
Cytuj
[...] Pierwsze Allelúia śpiewa kantor, schola wykonuje drugie Allelúia z melizmatem. Werset wykonuje kantor, schola włącza się od miejsca, gdzie jest umieszczona gwiazdka i dalej w całości śpiewa raz Allelúia z melizmatem.
Sekwencję śpiewa na przemian kantor z chórem albo dwie części chóru na przemian ze sobą. Amen i Alelúia zawsze śpiewane są przez wszystkich [...]
czy może jedno z nich traktowane jest w wykonaniu jak Graduał/Traktus (i.e. śpiewane bez powtórzeń)?

nr1
Alleluja, powtórzyć alleluja, aaa, wers i melizma na ostatniej sylabie na melodię początkowego alleluja
nr2
alleluja, aaa, wers, melizma, alleluja.

10
Myślę że czas napisać te wskazówki na nowo.

11
Melodyja (za: Pieśni narodowe, dziś powszechnie po kościołach polskich śpiewane, dawne i nowe z nótami, Bruxela, 1862.):
Coś pięknego! Będzie dziś śpiewane.

12
Msza wczoraj o Marku ewanieliście - msza o deszcz
Katedra warszawska kaplica Baryczków przed cudownym krucyfixem
Propria protexisti z komunału Graduale Romanum watykańskie, z niego też ordynaria
Kyrie cunctipotens bez tropów
Gloria de Angelis
Credo 3
Po ofiarowaniu pieśń polska o deszcz Boże Abrahamów
Sanctus i agnus na uroczystości w 1 tonie
Podniesienie Venite populi
Komunia z gloria
Ite cunctipotens
Po mszy responsorium i antyfona z modlitwą o deszcz z kancjonału Matusza Dembińskiego z Poznania

1 msza dzisiaj - o Wojciechu
Bogarodzica katechizmowa
Propria komunału protexisti z Graduale Romanum druk Dijon 1832
Kyrie tropowane Rex immense
Gloria de angelis
Credo Paschatis
Po ofertorium Chrystus Pan zmartwychwstał
Sanctus z Graduału krakowskiego na uroczystości w 1 tonie, podobnież agnus
Podniesienie Venite populi
Zwycięzca śmierci połowa zwrotek z początku i trzy ostatnie + komunia na adorację z gloria i pwtr alleluja
Ite mądrości która
Rozesłanie - Sławny w męczenników gronie

2 msza dzisiaj - z niedzieli
Propria i ordynaria z GR watykańskiego
Kyrie tropowane starorzymskie Hodie xpictoc
Gloria de Angelis tak jak pozostałe ordynaria
Credo 3
Podniesienie Venite populi
Komunia i 2 głosowe Witaj pokarmie
Rozesłanie O filie całe
 8)

13
12 kwietnia Niedziela Niedziel
Propria i ordynaria starorzymskie, śpiewałem z nut otrzymanych od Marcela Peresa w Jarosławiu na kursie mistrzowskim dla kantorów polskich, te nuty to elegancko przepisane nuty z graduałów starorzymskich (z najstarszym Cecyli Zatybryjskiej).

A:(ntyfona starorzymska): Vidi aquam + In die resurrectionis mee
I: Resurrexi. Ps: Domine probasti me; Ecce tu domine; Gloria; Hodie resurrexit dominus jhesus xpictus. Resurrexi.
K: Hodie xpictus resurrexit etc
G: starorzymskie
R: Hec dies. V. Confitemini
A1: V1. Pascha nostrum (pominąłem powtórzenie alleluja między wersami) V2: Epulemur in azimis. All. (pominąłem sekwencję Quem queritis)
A2: Resurrexit tanquam dormiens + sekwencja Victimae paschali laudes. Amen. Alleluja.
Credo - skoro nie byo w starorzymskich nutach credo to zaśpiewaliśmy nr3
O:Terra tremuit +V. Notus in judea alleluja + V.Et factus est in pace alleluja.
S: starorzymskie
E: Chwała i dziękczynienie
A: starorzymskie
C: Pascha nostrum + Domine probasti me; Ecce tu domine; + gloria. | Witaj pokarmie dwugłosowe wszystkie zwrotki
B:O fillie o fillia wszystkie zwrotki rytmizowane


19 kwietnia Niepokalanów Niedziela Biała
Ordynarja starorzymskie.  Credo polskie paschalne. Propria Quasi modo z Graduału Watykańskiego z poprawkami melodycznymi z Beneventu, z Albi, z Montpellier i z Graz; z nałożonymi przeze mnie neumami z Einsiedeln, Bamberg6, Sanct Gallen 339 & 376,
I:+Vos autem populus adqusicionis, + Cibavit eos
E:Chwała i dziękczynienie
C: Mitte manum + Ps. Quia vifisti me Toma credidisti; + Dominus meus et Deus meus. + Sumite psamum et date
Dziś Chrystus król wiecznej chwały
B:Pod Twoją obronę

Po mszy chrzest. Na początek Kto się w opiekę a na koniec Wpisujcie w Księgę żołnierza Bożego całe na melodie Boże w dobroci.

14
22 marca różowa niedziela  Niepokalanów
Propria Letare z watykańskiego Graduale Romanum z poprawkami melodycznymi z Beneventu, z Albi, z Montpellier i z Graz; z nałożonymi przeze mnie neumami z Einsiedeln, Bamberg6. Ordynaria watykańskie; Kyrie b (w 6 tonie), credo 1.

Podniesienie: Któryś za nas cierpiał rany
C:+ps Letatus sum
Na koniec Pod Twoją obronę + Święty Boże

29 marca czarna niedziela
Propria Judica z watykańskiego Graduale Romanum z poprawkami melodycznymi z Beneventu, z Albi, z Montpellier i z Graz; z nałożonymi przeze mnie neumami z Einsiedeln, Bamberg6.
Ordynarja na okres męki pańskiej z Graduale Krakowskiego

I:bez gloria lecz z drugim wersem quare me repulisti
Podniesienie: Któryś za nas cierpiał rany
C:+ps - nie pamietam jaki, bo wydruki już wyrzuciłem a w graduale nie zapisałem.
Na koniec Pod Twoją obronę + Święty Boże

Wielka sobota zgodnie z Graduałem Krakowskim. Na czas ofiarowania "Ofiarujmy chwałę w wierzę", na czas jagnięcia "Anima Christi".
Na koniec Pod Twoją obronę

15
Czy znana jest melodja?

16

7. Panna się cieszy, Dziecię całuje, * Mówiąc: „Synu mój kochany, * Z dawna na świat pożądany, * Bądź pochwalony”.

Brakuje drugiego wersu "niewczasu jego bardzo żałuje". Admina proszę o edycję.

17

Niepokalanów, kaplica Maxymiliana, Niedziela Świętej Rodziny, 12 stycznia 2020, solenna Msza Święta prymicyjna Wawrzyńca Waszkiewicza, godz. 8:00, śpiew: PK, wtórowali państwo z Maxymilianum
Propria metodą wrocławsko-licheńską

Wśród nocnej ciszy 4 zwrotki z pwt (powstał trójgłos)
In: Exsúltat gáudio
Missa XI, Credo III
Grad: Unam pétii
Alleluia: Vere tu es Rex
Off: Tulérunt Iesum, doxologia, Tulerunt / Mędrcy świata 3 zwrotki z pwt (powstał trójgłos)
Po podniesieniu: Chwała i dziękczynienie 3x
Co: Descéndit Iesus z ps Qui habitat, ant, doxologia, ant. / Tryumfy bez ostatniej z pwt (powstał trójgłos)
Post Missam: Pod Twoją obronę bez pwt18
Niepokalanów, kaplica Maxymiliana; Dzień Zaduszny, sobota 02 listopada 2019, 8:00; c: miejscowy; s:Piotr Kędra; m: 5;

NUTY z Cantionale Ecclesiasticum Mateusza Dembińskiego z Poznania, połowa XIX wieku. Brakuje tam graduału, ten więc został wzięty z pewnego kancjonału chorwackiego, poleconego kiedyś przez Kamila Watkowskiego.

Intr: Requiem aeternam;
K: 9 Kyrie wariant solfami zamiast popularniejszego utfa etc.
Gr: Requiem aeternam. Vers: Qui Lazarum resuscitasti de monumento foetidum, tu eis Domine dona requiem sempiternam. Wokaliza końcowa na ostatniej sylabie zaśpiewana z pamięci. (tak jak w GR ed vat)
Tract: Absolve Domine  / Sekwencja: Dies Irae;
Off: Domine Iesu Christe ZE WSZYSTKIMI WERSAMI pomiędzy którymi był śpiewany respons "Quam olim..."
po sanctus - milczenie [Planowałem responsorium Ne recorderis peccata mea, lecz stchórzyłem sądząc że nie starczy czasu. Zaśpiewałem go w myślach i okazało się że wprost przeciwnie - zdążyłbym przed dzwonkiem po polsku]
Po podniesieniu: Dobry Jezu a nasz Panie oto my dziś prosim za nich daj im wieczne spoczywanie. x3
Co: Lux aeterna bezpośrednio po Agnus Dei. Ty któraś pięknie dni swoje skończyłaś połowa zwrotek.
Na rozesłanie: Pod Twoją obronę.

19
Kościół Wizytek na Krakowskim Przedmieściu, msza pogrzebowa za zmarłego, 31 X 2019. G 12:30 xiądz Wojciech Pobudkowski IBP, Kantor Piotr Kędra, Organy i śpiew Piotr Ulrich.

Śpiew z wydrukowanego w formacie A4 Graduale Romanum 1962.
Propria i ordinaria wg przepisów.
Ordynaria i Sekwencja z organami.
Offertorium z dodatkowym wersem "requiem aeternam" po wersie "Hostias".
Po Sanctus postludium. Po podniesieniu gra organowa.
Po communio pieśń Bądź mi litościw.

Libera me.
In paradisum
Marsz na organach.

g 15(sic!) Cmentarz Bródnowski, brama Odrowąża. Kantor Piotr Kędra i xiądz Wojciech Pobudkowski IBP
Procesja:
Ego sum całe + Benedictus co dwa wersy. PK+WP
In paradisum plus psalmy śpiewane z Collectio Rituum przez xiędza
Subvenite PK
Oracje i dialogi WP+PK. Salve Regina z obecnymi.
Przy zasypaniu nieboszczyka: Pogrzebmyż to ciało w grobie (PK) całe.20
15 września 2019, XIV Niedz. po Zesłaniu Ducha Świętego, Chełm Śląski, kantor PK
Ordynarjum: K11, reszta de angelis

I: Protector noster, powtór A skracany
G: Bonum est confidere
A: Venite, exultemus Domino skracany
Off: Immittet Angelus Domini, Witaj Matko uwielbiona 2 zwrotki
E: Chwała i dziękczynienie
Co: Acceptabis sacrificium; Stała Matka boleściwa po polsku na melodję korsykańską
DG: Pod Twoją obronę

21
Kościół w Chełmie Śląskim, KRR Rekwiem, 14 września 2019, Kantor PK, Organista Robert z Gliwic, celebrans xiądz TJ.
Ordynarjum i Sekwencja zagrana i kantorowana przez organistę
propria PK solo

przed mszą Ego sum resurrectio - tylko antyfona
I:Requiem aeternam solo
G:Requiem aeternam solo
T:Absolve solo
O:Domine Jesu Christe solo z 3 wersami ofertoryjnymi
E:zachowaliśmy milczenie
C:Lux aeterna solo
Ja wiem w kogo ja wierzę - org 3 zwrotki
Barbaro święta Perło Jezusowa - ja 1 zwrotka
Koniec: Dobry Jezu a nas Panie z kolejnymi zwrotkami

Przy katafalku:
Libera me - większa część solo, jeden wers Krzysztof z Tych

Budując procesję: Salve Regina

Procesja na cmętarz: Ego sum + Benedictus z xiędzem
Nad grobem: Liguryjskie Libera me
Na koniec: La pace dei Santi

22
Warszawa, kościół Karola Boromeusza, parafja Andrzeja Apostoła, poniedziałek 10 września 2019, msza pogrzebowa non ordo missae
śpiew: PK, AK
organy: PG
chorał z edycji watykańskiej

Przed mszą introit Requiem
ksiąc się kwadrans spóźnia, w tym czasie Ego sum resurrectio z Benedictus.
pieśń na wejście - Wieczny odpoczynek - zagrany na cyfraku
Kyrie rekwialne 3x2
Graduał Requiem
Alleluja stosowne
Offertorium Domine Jesu Christe
Sanctus i Agnus rekwialne z elektronową atrapą instrumentu
Komunia Lux aeterna
 a następnie Dies Irae w tłumaczeniu Staffa z elektronową atrapą instrumentu
na koniec to co jest w obecnym rytuale stosowne i zapisane w siedleckim.

Na cmętarzu w procesji "Ja jestem zmartwychwstanie i życie" z innym, dobrze śpiewającym xiędzem. Na koniec z księdzem Witaj królowo.
Skrzypce
Na sam koniec Ufam Bogu w nieszczęściu mym. Całość.

23
Pieśni przygodne / Odp: Ty któryś słowem.
« dnia: 21-08-2019, 16:28:47 »
ależ straszna ta ostatnia!  :-X

24
Kościół prokatedralny pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa przy Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. 8 czerwca 2019 — Wigilia Pięćdziesiątnicy Msza pontyfikalna protonotariusza apostolskiego.

Pomiędzy proroctwami trakty z Graduału Piotrkowskiego.
Po wielkim poświęceniu wody litania duplikowana na melodię watykanską.
Proprium w całości z Graduału Piotrkowskiego.
Ordinarium I, w tym Kirie z tropami Lux et origo.
Po ant. na ofiarowanie pieśń Pamiątkę dnia świątecznego.
Po ant. na Komunię pieśń U drzwi Twoich stoję Panie.
Po rozesłaniu Deo gratias — organum autorstwa M. Peresa.
Na ostatnią Ewangelię pieśń Wesel się Królowo miła.

Kto śpiewał prócz Ciebie Janku?

25
Niedziela Zmartwychwstania, KRR
kantor PK
nuty starorzymskie od Peresa z warsztatów dla kantorów polskich w Jarosławiu chyba 2015

Haec est dies - Gieburowski
Vidi aquam - Te deum (LU)
Resurrexi z 4 wersami - Starorzymski Bodmer Cecylia
Kyrie tropowane Hodie Christus resurrexit - jw
Gloria de angelis
Haec dies V. Confitemini - starorzymskie
Alleluja nr1 V Resurrexit tanquam dormiens
Alleluja nr2 V1  Pacha nostrum  V2 Epulemur in azimis (pominąłem sekwencje quem queritis)
sekwencja  Victime z piotrkowczyka z wersem "Credendum est magis soli"
Credo nr 3
Terra tremuit  z wersem Notus in judea.
Sanctus de angelis
Podniesienie - Przez Twoje święte zmartwychpowstanie x3
Agnus de angelis
Pascha nostrum z 3 wersami.
Ite paschalne
Rozesłanie Wstał Pan Chrystus Zmartwych ninie alleluja Pochwalmy Boga

Strony: [1] 2 3 ... 17