Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - bazanos

Strony: [1] 2
1
Pieśni na Wielki Post / O głowo uwieńczona [nuty]
« dnia: 28-03-2019, 14:09:19 »
tekst: śpiewnik ks. Siedleckiego XLI
nuty: Richard Gillar - Zbiór melodyi do użytku kościelnego i prywatnego

1. O głowo, uwieńczona cierniami, pełna ran. * Ach, jakżeś krwią zbroczona, jak strasznie cierpi Pan. * O głowo mego Boga, pokłony składam ci. * Tyś sercu memu droga, bądź pozdrowiona mi.
2. Nim cię, o święta głowo, na krzyżu zwiesił Bóg, * nim rzekł ostatnie słowo, że zwyciężony wróg, * katuszy poniósł wiele, okrutny znosił ból, * na duszy i na ciele, wszechświata cierpiał Król.
3. Sam swe wyciągnął ręce, na krzyż je rozpiąć dał, * jakby, choć w srogiej męce, grzesznika objąć chciał. * Na tych, co z Niego szydzą, spojrzenie słodkie śle, * przebacza, bo nie wiedzą, że sami czynią źle.
4. Do łask łotra przyjmuje, Janowi Matkę swą * poleca i mianuje też Matką wszystkich Ją. * I pragnie, tęskni, woła: „Już wykonało się!”. * O Jezu, któż nie zdoła, żałować, widząc Cię!
5. Tyś dla mnie cierpiał Panie, jam winien, Boże, ja. * O Jezu, me kochanie, jak wielka miłość Twa! * A cóż mi czynić trzeba, by spłacić długi swe? * Tyś Stwórcą ziemi, nieba, a ja stworzenie Twe!
6. Cóż Ci za miłość Twoją, za poświęcenie dam? * Wszak nic własnością moją, od Ciebie wszystko mam! * Nie gardź mym sercem Zbawco, racz w ranie swej je skryć * i krwią, łask wszelkich, Dawco, chciej winy jego zmyć!

2
nuty, śpiewniki, teksty pieśni, propozycje na niedziele i święta etc.

aktualizacje na bieżąco

https://drive.google.com/drive/folders/0BwYfAUZcENroU2JhUjhDTnBpTTg?usp=sharing3
Polska wersja oficjalna za wiara.pl

4
Pieśni na Wielki Post / Natchniony zwyczaj [nuty]
« dnia: 02-02-2014, 21:05:25 »
m.: I. Pfeiffer
sł.: Liturgia Godzin
harm.: P. Bazan 


1  Natchniony zwyczaj nas uczy,
Byśmy w zbawiennym okresie
Czterdziestu dni umartwienia
Szczerą czynili pokutę.

2  Do tego Prawo przynagla
I napomnienia proroków,
A nade wszystko sam Chrystus,
Król i Stworzyciel wszechświata.

3  Ten czas przeżyjmy w skupieniu,
Krótsze niech będą rozmowy,
Skromniejsze nasze posiłki,
Więcej czuwania nad sobą.

4  Oddalmy zło, które może
Chwiejnych zagarnąć w niewolę,
I brońmy siebie przed wrogiem
Pełnym podstępnej przemocy.

5  Niech Tobie, w Trójcy Jedyny,
Chwała i cześć będzie wieczna,
A Ty w nas pomnóż owoce
Postu i skruchy serdecznej. Amen.

5
m.: Paweł Bazan
sł.: Psalm 31 (30) 

6
sł.: bp J. Zawitkowski
m.: ks. W. Kądziela
harm.: s. Alicja Jończyk RM

7
m.: ks. I. Pawlak
sł.: s. H. Panufnik 

1. Święty nasz Patronie, Biskupie Pelczarze,
żarli-wy w modlitwie, niezrównany w pracy.
Cnót heroicznych wspaniały, jasny wzorze,
Twój przy-kład do-brem niech się w nas za-zna-czy.

2. Nowe Zgromadzenie Tyś po to założył,
aby chwałą Serca Najświętszego było.
Tyś wiele pracy, sił i starania włożył,
by wiernie Bogu i bliźnim służyło.

3. Ojcze nasz, dla Ciebie dziś pieśni wdzięczności
od Twoich dzieci z serc pełności płyną.
Brzmią akordami podzięki, czci, miłości
i będą brzmieć, choć wieki czasu mkną.

4. Wstawiaj się za nami do Serca Bożego,
proś Niepokalaną, która nam Je dała,
by każda była promykiem Serca Twego,
któremu wierność, miłość, ślubowała.

11
autor. ks. A. Chlondowski

1. Niby echo z poza świata,
brzmi organów cudny ton,
Świętym hymnem w niebo wzlata,
wzbija się przed Boży tron.

Pieśń przedziwna, nas zachwyca,
skąd melodia cudna ta,
To Cecylia Męczennica
na organach Panu gra.

2. W niebie sunie za Barankiem,
orszak jasnych czystych dusz,
Białych lilii zdobny wiankiem,
barwny blaskiem rajskich zórz.

Niech nam dusze czystość zbroi,
niech nas zdobi cnoty kwiat,
Co niewinność dusze stroi,
w najpiękniejszą z wszystkich szat.

3. Kto chce Bogu śpiewać godnie,
kto Jezusa pragnie czcić,
Niech zapali cnót pochodnie,
świętych wzorem zacznie żyć.

O Patronko, proś za nami,
gdy iść trzeba w święty bój,
Grzech niech nigdy nas nie splami,
chlubą będzie sztandar Twój.

16
nutki

17
nutki

18
nutki

19śpiewnik BĄDŹ POZDROWIONA PŁACZĄCA MATKO - OPRACOWAŁ KS. JÓZEF POCHWAT MS

20
1. O Panienko Saletyńska
Dzieci Twoje, usłysz, proszą,
Gdy Ty spojrzysz, bojaźń pryska,
Serca się ku niebu wznoszą.

Ref: O Maryjo, błagaj Syna,
Grzesznych nadziejo jedyna!

2. Ty przed Bogiem w straży wiecznej,
Na czuwaniu stoisz wiernym,
Na modlitwie trwasz serdecznej,
By nam stał się miłosiernym.

3. Tak potęzna Twa przyczyna,
Słodko Boży gniew uśmierzy,
Powstrzymujesz rękę Syna,
Gdy za grzech cios nam wymierzy.

4. Szczęście moje tylko Tobie,
Dziś zawdzięczam, można Panno,
Ty mi jesteś w każdej dobie,
Opiekunką nieustanną.

(na melodię: Pomnij Maryjo, Matko miła).


śpiewnik BĄDŹ POZDROWIONA PŁACZĄCA MATKO - OPRACOWAŁ KS. JÓZEF POCHWAT MS

21
śpiewnik BĄDŹ POZDROWIONA PŁACZĄCA MATKO - OPRACOWAŁ KS. JÓZEF POCHWAT MS

22
1. Matko Ty płaczesz to z naszej winy.
Matko Ty cierpisz z naszej przyczyny.

Ref. Grzechy zmyjemy goryczy łzami
    Ciebie prosimy módl się za nami.

2. Umocnij w wierze od pokus chroń
błagamy szczerze od kary broń.

REF…

3. Otwórz swe serce Płacząca Pani
my w poniewierce Twoi poddani

REF…

4. Płaczą Twe dzieci biedne strapione,
gdy głos doleci weź je w obronę.

REF…

śpiewnik BĄDŹ POZDROWIONA PŁACZĄCA MATKO - OPRACOWAŁ KS. JÓZEF POCHWAT MS

23
Refren:
Matko Boska, Saletyńska,
Zasmucona Pani.
Wszyscy dzisiaj Cię prosimy:
„Zostań razem z nami!"

 
1. Przez ciernie prowadź,
Nasz naród znękany,
I wskaż nam drogę
Do Niebios bramy.

Refren:

2. Miej nas w opiece,
My grzeszni błagamy.
Matko Niebieska
Wstaw się za nami!

Refren:

3. Bądź z nami zawsze
W trudach i znoju.
Przynieś nam z sobą
Łaskę pokoju.

Refren:śpiewnik BĄDŹ POZDROWIONA PŁACZĄCA MATKO - OPRACOWAŁ KS. JÓZEF POCHWAT MS

24
1. Badź pozdrowiona Płacząca Pani.
My słudzy Twoi szczerze oddani.
Składamy wszyscy ten hołd przed Tobą,
Bo jesteś zawsze naszą Królową.

Ref.: Blask Twej piękności Królowo Świata
Niechaj ogarnia wszystkie nasze dni.
Twa miśość Matko niech serca splata.
Weź nas w opiekę Maryjo, Ty!

2. Najświętsza Matko, nasza Królowo.
Pójdziemy razem zawsze przed Tobą.
O Śliczna Pani, nie płacz już więcej,
Będziemy Ciebie kochać goręcej!

Ref.:

3. O Piękna Pani pełna dobroci.
Przyjmij u siebie, nas Twoje dzieci.
Będziemy razem uwielbiać Boga,
Bo taka nasza wspólna jest droga.śpiewnik BĄDŹ POZDROWIONA PŁACZĄCA MATKO - OPRACOWAŁ KS. JÓZEF POCHWAT MS

25
1. Anioł Pański przyniósł Maryi,
Nowinę pełną wesela,
Że Trójca święta Ją wybrała
Na Matkę Odkupiciela.

Zdrowaś Maryjo, Najwyższego łask pełna!
Spośród wszystkich niewiast wybrał Cię Bóg.
O, Matko Boża, miej nas zawsze w opiece!
A w godzinę śmierci za nas się módl!
A w godzinę śmierci za nas się módl!
Za nas się módl!

2. „Oto Ja, Służebnica Pana" -
Rzekła Maryja w pokorze -
„Niechaj się spełni zbawcza wola
I odwieczne plany Boże".

Zdrowaś Maryjo, najwyższego łask pełna, ...


3. Słowo Boże Ciałem się stało,
Zstępując z tronu swej chwały,
I wśród nas, ludzi, zamieszkało,
By przez Krzyż zbawić świat cały.

Zdrowaś Maryjo, najwyższego łask pełna, ...

4. Matko Boża, módl się za nami!
Bez przerwy proś Syna Swego,
Byśmy się stali godni nieba,
Przez Niego obiecanego.

Zdrowaś Maryjo, najwyższego łask pełna, ...


śpiewnik BĄDŹ POZDROWIONA PŁACZĄCA MATKO - OPRACOWAŁ KS. JÓZEF POCHWAT MS

Strony: [1] 2