Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - szczyglin

Strony: [1]
1
Pieśni do Najświętszego Sakramentu / Odp: Cuda nad cuda
« dnia: 14-03-2019, 22:47:20 »
Święty, ach Święty, Boże niepojęty,
Bądź pochwalony, bądź pochwalony,
W świętym Sakramencie.

Ta ostatnia zwrotka jakoś dziwnie brzmi. Obstawiam, że tekst został uwspółcześniony.
Możliwe, że tekst mógł brzmieć tak?:
Święty, ach Święty, Boże, niepojęcie, <- czyli Bóg jest święty niepojęcie. I jest rym do "sakramencie"
Bądź pochwalony, bądź pochwalony,
W świętym Sakramencie.

2

      Zdrowaś, krolewno wyborna,
      Matka nasza miłosierna;
      Zbawienie-ś ludzkie zrządziła,
      Iżeś Boga porodziła,
      Krysta Nazareńskiego.

      Zdrowa, ty żywot słodkości,
      Wzjawiłaś wielkie radości,
      Pełna jeś boskiej miłości,
      Porodziłaś przez boleści
      Krysta Nazareńskiego.

      Zdrowa, ty nadziejo nasza,
      Rajska roża wszech nakrassza;
      Panieństwu nic nie zaszkodziłaś,
      Narodzisz kwiat i porodzisz
      Krysta Nazareńskiego.

      Zdrowa, my k tobie wołamy,
      Wszytkę pewność w tobie mamy,
      Grzeszni synowie Jewini;
      Racz prosić za nasze winy
      Krysta Nazareńskiego.

      Zdrowa, wybaw nas z padołu,
      Iże nie zaginiem pospołu,
      Wyzwol nas z jęstwa dyjabelskiego,
      Ukaży nam łaskawego
      Krysta Nazareńskiego.

      Zdrowa, tyś nasza rzecznica,
      Grzesznych wielka spomocnica,
      Świętej Trojce miłośnica;
      Wzjawiona-ć jest tajemnica
      Krysta Nazareńskiego.

      Zdrowa, oczy miłościwe,
      Obroci k nam l <u >tościwe;
      Racz widzieć nasze udręczenie,
      Daj łaskawe zlutowanie
      Krysta Nazareńskiego.

      Zdrowa, Jezusa miłego,
      Owoc żywota twojego,
      Jen nas zbawi wszego złego,
      Zrządzi Boga łaskawego,
      Krysta Nazareńskiego.

      Zdrowaś, Panno miłościwa,
      Wszytkich grzesznych lutościwa;
      Słodkie twoje wspominanie,
      Proś nam grzechom odpuszczenie
      U Krysta Nazareńskiego.

      Zdrowa, ty gwiazda zamorska,
      Cesarzowna jeś niebieska,
      Ty nam drogę ukazujesz,
      Sama nam łaskę zyskujesz
      U Krysta Nazareńskiego.

      Zdrowa, przeto się modlimy,
      Pokornym siercem prosimy:
      Racz być przy naszym skonaniu,
      Przywiedzi ku zlutowaniu
      Krysta Nazareńskiego.3
postaram się w najbliższym czasie je umieścić

4
Chrześcijanie mili zacznijmy śpiewać,
Chwałę Matki Boskiej szczerze rozszerzać.
Niebo siły dawaj, Maryję wychwalaj.
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś zdrowaś Maryjo.

2. Anielscy chórowie słodko śpiewajcie,
A waszej Królowej chwałę dawajcie,
Składajcie Jej pienia, tej Maryi Pannie 
Zaśpiewajcie: zdrowaś, zdrowaś Maryjo!

3.Niebiescy duchowie i zastępowie,
I świata mocarze, wszystko stworzenie,
Których Pan Bóg stworzył, rozumem obdarzył,
Zaśpiewajcie: zdrowaś, zdrowaś Maryjo!

4. Radujmy się wszyscy, cni chrześcijanie
Iże mamy w rękach nasze zbawienie,
Kto Marję miłuje, duszy nie zmarnuje,
Niech zaśpiewa: zdrowaś, zdrowaś Maryjo!

5. O bramo niebieska, Panno Maryja,
Pani archanielska, Matuchno miła,
Tyś droga do nieba, dokąd iść potrzeba,
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, Zdrowaś Maryjo!

6. Tam w niebieskiej chwale będziemy śpiewać,
Panience Maryi cześć chwałę dawać.
Także Bogu Ojcu w Trójcy Jedynemu,
Synowi, Duchowi Przenajświętszemu.


(Śpiewnik Maryjny, ks. Jan Szyca, Warszawa 1957)

5
Będąc na pielgrzymce spotkałem się z ciekawą wersją Litanii Loretańskiej. Po każdym wezwaniu i aklamacji módl się za nami następował "refren": Tyś jest róży kwiat. Do Ciebie woła Jezus Maryja, cały piękny świat. W związku z tym mam pytanie, czy spotkał się ktoś kiedyś z takim śpiewem, czy jest to raczej nowy twór? Mi osobiście słowa i melodia wydały się bardzo tradycyjne.

6
O Maryja cna Dziewica * porodziłaś Królewicza, * niebieskiego Dziedzica,
Porodziłaś bez boleści. * Zbaw nas smutku i żałości: * Zdrowaś Maryja.

O Janie Ewangelisto * Proś Ty Pana Jezu Chrysta, * Maryi Syna, aby *
Była dusza nasza czysta * Tam na sądzie Jezu Chrysta, * Syna Bożego.

Święta Anno samotrzecia * Wysłuchaj nas wołających * I każdego człowieka *
Byś nam grzechy odprosiła * Czasu śmierci przy nas była * Gdy konać będziem.
7


Z góry Częstochowskiej rozlega się dzwon
Pójdźcie tu pielgrzymi wszystkich wzywa on

Wijcie Panny z róż wieńce Częstochowskiej Panience!
Zdrowaś! Marsz, marsz, marsz! Do Maryi wszyscy wraz
Bo Maryja oczekuje w Częstochowie nas!


2. Na ten głos wezwania wszyscy pątnicy
Staniemy przed Tobą w Twojej kaplicy.
3. Śpieszymy do Ciebie Panno Maryja
I z płaczem wołamy o Matko miła.
4. Matko Częstochowska górę obrała
Byś nam w Częstochowie łask udzielała.
5. Byśmy szczęśliwie do Ciebie przybyli
Wspaniałą kaplicę Twą zobaczyli.
6. Zebraliśmy się tu liczni pielgrzymi
Abyśmy Ci pieśni wspólnie nucili.
7. Matko Częstochowska my Cię błagamy
Pobłogosław nas, gdy Cie pozdrawiamy. 
8. . Wszyscyśmy grzesznicy wielcy niegodni
Matko Częstochowska módl się za nami.
9. Matko Częstochowska módl się za nami
Byśmy w tym klasztorze łask doznawali.
10. Matko Częstochowska bądź ku pomocy
Byśmy Cię wielbili we dnie i w nocy.
11. Prośże swego Syna by się zmiłował
Grzechy nam odpuścił i je darował.
12 Przy Twym tronie postawże  nas po śmierci
Byśmy Cię chwalili my Twoje dzieci.

8
Błogosław Matko naszej polskiej ziemi,
Tej przebogatej w łask obity zdrój,
Ochroń jej dzieci idąc razem z niemi
Przez wichry, burze prosi Cię lud Twój!

Błogosław cichej pracy nad ugorem,
By go nie zabrał obcy, wrogi lud,
Nad naszą chatką i tym czarnym borem
Wyciągnij ręce, a zmaleje trud!

Niech ci, co ciszy, ukojenia pragną,
Zobaczą Pani, Twej dobroci blask
Niech nigdy burze czoła ich nie nagną,
Królowo święta, rozdawczyni łask!

Błogosław mężów, którzy silnie bronią
Ojczystej wiary i ojczystych słów.
Co wśród nieszczęścia zwątpień łez nie ronią,
A gdy upadną, powstawają znów.

Błogosław dalej i te łany żytnie,
Mogiły, sioła, cały polski kraj!
Niech w wszystkich naszych sercach znów zakwitnie
Ten stary, cudnych naszych ojców maj10
1. Bądź pozdrowiona Panno nieskalana,
Pani wszechświata, Matko ukochana.
Bądź pozdrowiona od morza do morza,
Królowo Polski, o zaranna zorza.

2. Bądź pozdrowiona Królowo tych ziemi,
W których się naród dziećmi Twymi mieni,
Bądź pozdrowiona ich łzami, mękami,
Ich wiarą w Ciebie i ich westchnieniami.

3. Bądź pozdrowiona w Tobie moc u Boga!
Broń nas od nieszczęść niewoli i wroga,
A gdy nam godłem cierniowa korona,
W cierpieniach i mękach, bądź nam pozdrowiona

4. Bądź pozdrowiona wszystkimi pieśniami,
W których Cię wielbim o Królowo, Pani!
Bądź pozdrowiona w każdym naszym tchnieniu,
W prześladowaniach i w całym istnieniu

5. Bądź pozdrowiona w całym chrześcijaństwie
Przez sług Chrystusa i w Jego kapłaństwie!
Dodaj duchownym siły, mocy, woli,
By swe owieczki wspierali w niedoli.

6. Bądź pozdrowiona! Daj w mękach wytrwanie,
Daj silną wiarę! Uproś zmiłowanie!
A gdy w cierpieniu ktoś życia dokona
Za wiarę ojców, bądź nam pozdrowiona!

12
melodia:

13
melodia:

14
1. Kapłanów można Królowo
Pośredniczko wszelkich łask
wysłuchaj nas

Gdy ciemno w koło nas
Kapłan jak światła blask
niech wspiera nas
Matko kapłanów dodaj im łask

2. Kapłanów można Królowo...
Gdy wiary duszom brak
kapłan przewodni znak
niech wiedzie nas
Matko kapłanów dodaj im łask

3. Kapłanów można Królowo...
Dusze wysuszył ból
Kapłan tej ziemi sól
siew rzuci w nas
Matko kapłanów dodaj im łask

4. Kapłanów można Królowo...
Zimna jest ziemska noc
w Kapłanie ognia moc
rozgrzeje nas
Matko kapłanów dodaj im łask

5. Kapłanów można Królowo...
wciąga nas grzechów toń
Kapłana święta dłoń
rozgrzeszy nas
Matko kapłanów dodaj im łaskx. J. Szyca, "Śpiewnik maryjny", Warszawa 1957

15
Jeśli ktoś się wie proszę o wyjaśnienie tego zwrotu "cud bo żywy", bo w staropolszczyznie się nie orientuję.

cud bo żywy - kto żywy?


Jeden z polonistów mi tłumaczył, że powinno być "cud Bożywy" (czyt. "cud Boży"), no ale z drugiej strony w większości śpiewników jest "cud bo żywy", więc jak to w końcu z tym jest?

16

"cud bo żywy" czy "cud Bożywy" ?

17
nurtuje mnie pytanie która wersja drugiej zwrotki jest poprawniejsza?

osobiście jestem za wersją:
"Ten, co stworzył świat wspaniały, W Niej swą Matkę czcił,
Jej Go ręce piastowały, Gdy dziecięciem był."

wersja ta występuje również w "Śpiewniku Maryjnym" z 1957 r.

jeśli chodzi o Siedleckiego, to w najnowszym wydaniu tego śpiewnika jest wersja druga

18
Poszukuję pieśni kościelnych w których można znaleźć jakiś element patriotyczny.
Czy poza pieśniami takimi jak "Boże coś Polskę", "Nie rzucim Chryste świątyń Twych", "Z dawna Polski Tyś Królową" itp zacni forumowicze znają jakieś inne?

19
Chorał gregoriański / Odp: Tonus Lectionis
« dnia: 30-12-2008, 15:53:49 »
konkretnie chodzi mi o śpiew lekcji w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

20
Pieśni na Adwent / O przyjdź na świat nasz Zbawicielu [nuty]
« dnia: 30-12-2008, 15:47:28 »
t. Veni, veni Emmanuel
m. gregoriańska


1.O przyjdź na świat, nasz Zbawicielu
I okup Ojcu złóż za wielu.
Pragniemy z Tobą żyć, Panie,
Spraw to w dniu zmartwychwstania.

Ref. Radość będzie, Odkupicielu,
Gdy przyjdziesz zbawić ludzi wielu.

2. O, przyjdź na świat Mądrości wieczna,
Do nieba drogę wskaż skuteczną.
Napełnij dusze mądrością,
Ubogać nas swą roztropnością.

Ref. Radość będzie, Odkupicielu,
Gdy przyjdziesz zbawić ludzi wielu.

O, Przyjdź pragnienie tego świata,
Spraw niechaj w każdym widzę brata.
W miłości nas pojednaj zdroju,
Tyś bowiem jest Królem Pokoju.

Ref. Radość będzie, Odkupicielu,
Gdy przyjdziesz zbawić ludzi wielu.

z: Śpiewnik Kościelny Diecezji Płockiej, Płockie Wydawnictwo Diecezjalne, Płock 1983, s. 83

21
Chorał gregoriański / Tonus Lectionis
« dnia: 30-12-2008, 15:23:00 »
Witam!

Poszukuję nut lub nagrań tonów lekcyjnych. Czy ktoś ma namiary na takie coś? Proszę o pomoc.

Pozdrawiam

(niniejszym jest to mój pierwszy post na tym forum, oczywiście postaram się nie być jedynie biorcą;) )

Strony: [1]