Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - enzo710

Strony: [1]
1
423B) Nuty melodii z regionu Śląska Cieszyńskiego (zdj: Chwalmy Pana - Ostrawa 2013)


2
422) Melodia Mioduszewskiego z Chwalmy Pana - Ostrawa 2013
181.2) Melodia używana w niektórych rejonach Górnego Śląska z Śpiewnik archidiecezji katowickiej wyd. III

3
Pieśni na Wielkanoc / Odp: Trzeciego dnia wstał Zbawiciel
« dnia: 06-04-2018, 16:54:45 »
415) Melodia z Chwalmy Pana - Ostrawa 2013

4
Nutki z: Chwalmy Pana - Ostrawa 2013 - wyd.5

5
Nutki z: Chwalmy Pana - Ostrawa 2013 - wyd.5

6
Pieśni na Wielkanoc / Odp: Raduj się, nieba Królowa
« dnia: 23-05-2017, 13:03:29 »
Cytuj
Mógłby drogi użytkownik opowiedzieć coś więcej na temat "Chwalmy Pana - Ostrawa 2013"? To jest śpiewnik czy chodzi o modlitewnik? Bo żeby Chwalcie Pana w Ostrawie wydawane było?
Nie "Chwalcie Pana" a "Chwalmy Pana" - tak, jest wydawany w Ostrawie - jako śpiewnik diecezji ostrawsko-opawskiej dla ludności polskiej na tamtych terenach.

7
Pieśni na Adwent / Odp: Oto Pan Bóg przyjdzie [nuty] [mp3]
« dnia: 06-12-2014, 19:08:41 »
Melodia śpiewana na Śląsku.
ze Śpiewnika Archidiecezji Katowickiej

8
Pieśni za zmarłych / Odp: Jedną garstką ziemi
« dnia: 10-06-2014, 14:17:25 »
Przesyłam melodię z mojego regionu:

9
Pieśni na Wielkanoc / Odp: Raduj się, nieba Królowa [NUTY]
« dnia: 15-04-2014, 15:23:13 »
172.1) Melodia śląska (zdj: Śpiewnik archidiecezji katowickiej wyd. III)
172.2) Melodia z Chorału Opolskiego (zdj: Śpiewnik archidiecezji katowickiej wyd. III)
424) Melodia z Kancjonału Świątecznego - A. Michny z 1661 (zdj: Chwalmy Pana - Ostrawa 2013)

10
Pieśni za zmarłych / Odp: Wszyscy musimy umierać
« dnia: 15-04-2014, 15:02:54 »
Przesyłam melodię do tej pieśni:
http://skurzok710.wrzuta.pl/audio/9duzx1vwXYg/wszyscy_musimy

11
II wersja pieśni podczas Drogi Krzyżowej - Chwalcie Pana - Cieszyn - 1996

Na rozpoczęcie:

Jezusie, Mężu boleści, za nasze złości * Żebrzemy w tej drodze krzyża Twej litości. *
Ach zmiłuj się nad nami, * Nędznymi grzesznikami, * Użycz nam prawdziwej skruchy, * Życia poprawy.

Stacja I:

Przystąp bliżej, chrześcijanie, i zastanów się, * Tu zobaczysz, jak Pan Jezus zbiczowany jest, *
Cierniem jest koronowan * I zelżywie jest wyśmian, *  Wreszcie Piłat wyrok śmierci * Na Niego wydał.

Stacja II:

Jezus ciężki też i wielki krzyż na się bierze, * A nam wszystkim przykład daje, o chrześcijanie, *
Abyśmy nasze krzyże * Też znosili cierpliwie, * Bo na kogo je Bóg zsyła, * Tego miłuje.

Stacja III:

Pan Jezus wielce zemdlony pierwszy raz pada, * Dzika uliczna hałastra "Postępuj" woła, *
Bije, kopie nogami, * Bluźni Panu słowami, * Ach, grzeszniku, nie obciążaj * Pana grzechami.

Stacja IV:

Gdy Pan Jezus z ciężkim krzyżem Swym z ziemi powstał, * Niedaleko drogi uszedł, z Matką się spotkał. *
Jaką boleścią byli * Obaj w sercu dręczeni! * Żaden język tego nie wypowie * Smutku Maryi.

Stacja V:

Jezus, w siłach osłabiony, nieść już nie może * Krzyża ciężaru wielkiego, któż Mu pomoże? *
Pójdź, a pomóż, Szymonie * Nosić grzechowe brzemię, * A za to zapłatę wielką odbierzesz w niebie.

Stacja VI:

Jezus na twarzy Swej Świętej był pokrwawiony * I od katów zeszpecony, potem zbrudzony. *
Nabożna Weronika, * Patrząc na to z daleka, * Przystąpiła i otarła * Twarz Zbawiciela.

Stacja VII:

Pan Jezus wielce zemdlony pod krzyżem pada * Raz drugi; w bramie sądowej Sobą nie włada. *
Ach przypatrz się grzeszniku, * Bóg twój dla twego grzechu, * Dla twej brudnej lubieżności * Grzebie się w prochu.

Stacja VIII:

Gdy usłyszały niewiasty, że Jezus idzie * Na śmierć srogą i że ciężar krzyżowy niesie, *
Drogę Mu zabieżały, * Rzewliwie narzekały, * On je prosi, by nad swymi syny płakały.

Stacja IX:

Już po raz trzeci upada świata Zbawiciel, * Bóg, Syn Ojca niebieskiego, nasz Odkupiciel. *
O Jezu Zbawicielu, * W mym grzechu mnóstwo bólu, * Żem przyczyną był grzechami * Twego upadku.

Stacja X:

Gdy na górę Kalwaryjską z Panem przybyli, * Zaraz octem, żółcią, mirą Go tam poili. *
Potem Mu urągali, * Z niego się naśmiewali, * Aż nareszcie go sromotnie * Z szat obnażyli.

Stacja XI:

Jak Jezusa obnażyli kaci złośliwi, * Ciało Jego na wpół żywe na krzyż przybili, *
Okrutnie naciągali, * Aż w Nim żyły porwali, * Jakież boleści wycierpiał * Jezus kochany.

Stacja XII:

Popatrz teraz, o grzeszniku, Jezus umiera, * Na drzewie Krzyża świętego oczy zawiera; *
Wnet się skały pękają, * Słońce, księżyc czernieją, * Jezus troskliwy o Matkę * Swoją najmilszą; *
Opuszczam Cię, Maryjo, * Matuchno moja miła, * Ciebie polecam Janowi, * Przyjm go za syna.

Stacja XIII:

Pana Jezusa zdjętego z krzyża złożyli * Na łono Matuchny Jego, płacz uczynili. *
Maryja, Matka Jego, * Od żalu serdecznego * Omdlewała, o Syneczka * Swego miłego.

Stacja XIV:

Przy grobie Pańskim rozmyślaj chrześcijańska duszo, * Jako było pogrzebane Jezusa ciało, *
Jaki płacz, narzekanie, * Boleść, jęki i łkanie * Wszystkich przyjaciół Jezusa * I Jego Matki.

Na zakończenie:

Opłacz tedy, duszo wierna, opłacz śmierć Pana, * Bo cię wykupił od śmierci i z rąk szatana. *
Miłuj Go aż do śmierci. * On cię w niebie umieści * Ze wszystkimi wybranymi * W wiecznej radości.

13
Wersja aktualna --> "CHWALCIE PANA" - Cieszyn - 1996 <--

GODZINKI ZA ZMARŁYCH

I ----

1. Boże, Ojcze niebieski, litościwy Panie, * Mając za zmarłych prosić Cię o zmiłowanie,
* Wpierw miłosierdzia Twego dla siebie błagamy, Odpuść nam grzechy nasze, pokornie prosimy.
2. Ty bowiem od grzeszników żalu oczekujesz, * wszystkich pokutujących jak Ojciec przyjmujesz.
* Więc grzechów się wstydzimy dla Twojej miłości, * zmiłuj się, nie pamiętaj naszych nieprawości.

K. Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego.
W. A według mnóstwa litości Twojej zgładź nieprawości nasze.

Módlmy się: Boże, Ojcze nieskończenie dobry, który zapewniasz: "Kiedykolwiek się grzesznik nawróci do Mnie,
nieprawości jego więcej pamiętać nie będę"; Prosimy Cię o Twoje miłosierdzie: * Odpuść nam najpierw nasze grzechy,
za które serdecznie żałujemy, a także wysłuchaj pokorne błagania, które zanosimy za naszych zmarłych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

K. Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać , Panie.
W. A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.
K. Niech odpoczywa w pokoju.
W. Amen.

II ----

1. Ojcze niebieski, pełen serdecznej litości, * Przyjmij modlitwy, które z braterskiej miłości
* Za naszych zmarłych wiernych wznosimy do Ciebie; * Racz im grzechy odpuścić, niech osiędą w niebie.
2. Miłość u Ciebie, Boże, nad wszystko się wznosi, * Więc z miłości do zmarłych naszych sióstr i braci
* Pokornie Cię błagamy: Zgładź ich nieprawości, * Wprowadź ich do żywota, do wiecznej radości.

K. Słyszałem głos pochodzący z nieba.
W. Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają.

Módlmy się: Miłosierny Boże, wysłucha prośby nasze, w których błagamy o Twoje zmiłowanie.
* Racz brata naszego N., któregoś (siostrę naszą N., którąś) powołał do wieczności
i wszystkich wiernych zmarłych obdarzyć wiekuistym pokojem i umieścić w towarzystwie Twoich wybranych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

K. Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać , Panie.
W. A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.
K. Niech odpoczywa w pokoju.
W. Amen.

III ----

1. Dla zasług Syna Twego, dla gorzkich boleści, * Niech ich Twa dobroć w chwale niebieskiej umieści!
* Niechaj przez Krew Jezusa oczyszczeni będą, * Niech w przybytkach niebieskich na wieki osiędą.
2. Przyjmij Syna Twojego krzyżową ofiarę, * a zgładź ich winy, daruj zasłużoną karę.
* Pokornie Cię błagamy przez Chrystusa trudy, * Ojcze bądź im litościw, zgładź grzechów ich brudy.

K. Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych.
W. Aby od grzechów swych uwolnieni byli.

Módlmy się: Nieprzezwyciężony w miłosierdziu Boże, wejrzyj łaskawie na pokorne prośby nasze
* racz sługę Twojego N. (służebnicę Twoją N.) i wszystkich zmarłych, którzy jeszcze oczekują Twego przebaczenia,
wprowadzić do przybytku chwały wiekuistej.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

K. Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać , Panie.
W. A światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.
K. Niech odpoczywa w pokoju.
W. Amen.

14
W moich rejonach, pieśń ta jest śpiewana na taką melodię:
http://skurzok710.wrzuta.pl/audio/2yj4T9QL2Uk/pokropisz_hizopem_v2

15
1. Duchem Świętym kierowany, Piotrze w wierze niezachwiany;
Tobie chwałę, dziękczynienie, niesie nasze pokolenie.
Opoką swego Kościoła łaskawie nazwał Cię Pan;
do Ciebie, Piotrze, wołamy: Wyjednaj moc wiary nam!

2. Pawle, siewco niestrudzony, błyskiem łaski nawrócony;
Tobie niesie dziękczynienie, Chrystusowe pokolenie.
Naczyniem swoim wybranym, łaskawie nazwał Cię Pan;
do Ciebie, Pawle, wołamy: Wyjednaj moc serca nam!

-->Droga do nieba; Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża; Opole 2009<--

16
Można to również grać na melodię:
- Matko przed Twoim obrazem (Boże z Twoich rąk żyjemy)
- U drzwi Twoich stoję Panie

17
Przesyłam nuty z książeczki pogrzebowej (nie pamiętam wydawnictwa bo zdjęcie było robione na szybko)

18
Swoją drogą te nuty w czterogłosie z leksza dziwnie brzmią, np drugi dźwięk w zmniejszeniu (fis/es/a/c), lepsza wydaje mi się dominanta albo przejście z subdominanty na dominantę; czy choćby miejscami akordy A-dur, nieco gryzą się z tą tonacją, proponuję a-moll; to samo z kilkoma akordami pod rząd, które bazują na jednym akordzie, lepiej zrobić większą różnorodność z ciągłymi przejściami, Pozdrawiam...

19
Widzę, że coś mnie chyba ominęło w edukacji językowej. A propos tematu, zapraszam do Trójwsi na Boże Ciało, jest to coroczna pieśń na wejsćie  8)

20
"omantyczy" ??

21
Nutki z: Chwalmy Pana - Ostrawa 2013 - wyd.5

22
Znalezione w CHWALCIE PANA - Katowice 1966:

Pozdrowiona bądź, Hostio przenajświętsza,
W której Jezusa ukrywa miłość dziwna!
Kłaniajcie się Cherubini, chwałę dajcie Serafini:
Tej ołtarza Świętości, Jezusa przytomności,
Salve, Salve, Salve, o Jezu;

23
Melodię w nutach napisałem sam na podstawie przekazu ustnego.

24
Pieśni przygodne / Ciebie sławimy, Ciebie wielbimy [nuty]
« dnia: 11-11-2012, 21:50:39 »
1. Ciebie sławimy, Ciebie wielbimy,
Która wszystko silnie urządzasz przyjemnie,
Opatrzności Boska!

2. Tyś nasza sama mocna obrona,
Tyś nasze ufanie, niech się co chce stanie,
Opatrzności Boska!

3. Tyś pocieszeniem jest nieodmiennem
W każdem utrapieniu gotów k' wspomożeniu.
Opatrzności Boska!

4. Tyś też ucieczka, gy co dociska,
Tyś zdrowie w niemocy, Tyś siła k' pomocy.
Opatrzności Boska!

5. Rękę w upadku dajesz k' ratunku,
By nie był ku szkodzie nam w żadnej przygodzie.
Opatrzności Boska!

6. Tyś nasza zbroja nam dla pokoja,
Tyś zboże w chudobie i w każdej potrzebie.
Opatrzności Boska!

7. Więc oprócz chleba daj pokój z nieba,
Którego na ziemi świat dać nam nie umie.
Opatrzności Boska!

8. Książąt chrześciańskich a katolickich
Spój serca w jednocie, byśmy uszli psocie.
Opatrzności Boska!

9. Chowaj bez szkody ziemi narody;
Niech się tylko boją, którzy Cię nie znają.
Opatrzności Boska!

10. Przywiedź kacerzów do wiary ojców,
Rozmnóż prawy rzymski, kościół katolicki.
Opatrzności Boska!

11. Grzeszni by wstali, pokutowali,
Już w miłości trwali, więc nieupadali.
Opatrzności Boska!

12. Bądź Tobie chwała na wieki trwała,
Od wszego stworzenia przyjmij dziękczynienia.
Opatrzności Boska!

- Kancyonał katolicki mniejszy- Ks. Jan Żmijka- Cieszyn  1887

Strony: [1]