Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Morgan13

Strony: 1 [2] 3 4
30
1.O Jezu Miłosierny,do Twych się korzę nóg i zgłębi serca wołam tys Pan mój tyś mój Bóg,
   Z dalekiej przyszła drogi stęskniona dusza moja,bo pragnie Miłosierdzia i chce być zawsze twoja.
2.To Miłosierdzie Boże jak źródło bije wód,w nim zanurz serce moje,spełń miłosierdzia cud,
   O obmyj łaską duszę,co pragnie Ciebie Panie i napój miłosierdziem bo ona czeka na nie.
3.Gdy oczy moje wzniosę na święty obraz Twój,Ty miłosierdzia rosę na życia zlewaj znój,
   Niech jasne Twe promienie,miłości Twojej tchnienie,ma dusze niech zaleją,ufnością i radością.
4.O Miłosierdzie Boże do Twych się korze nóg i zgłębi serca wołam Tyś Pan mój Tyś mój Bóg,
   Z dalekiej przyszła drogi wezwana dusza moja,Twym głosem miłosiernym,już ona cała Twoja.

31
1.Miłosierdzie Twoje Panie,miłosierdzie okaż nam,
   I słuchaj to błaganie,którym nas natchnąłeś sam,
Ref:   Miłosierdzia Jezu mój wejrzyj z nieba na lud twój
2.Miłosierdzia dla strapionych,w których sercu utknął miecz,
   Dla bezdomnych opuszczonych,rany ich bolesne zlecz.
3.Miłosierdzia dla wygnańców,w których duszy włócznia tkwi,
   którzy wśród dalekich krańców,szare tęskne pędzą dni.
4.Wróć ich pod rodzinne strzechy,daj zobaczyć drogi kraj,
   Którym nie dasz tej pociechy,tym ojczyznę w niebie daj.

34
1.Bądź uwielbiony Panie miłosierny Boże w osobach trzech jedyny,wieczny nie pojęty,
   Mój mały ludzki  rozum pojąć Cię nie może,więc tylko wciąż powtarzam święty,święty,święty.
2.Bądź wysławiony Boże,stwórco nasz i Panie,w potędze nie zmierzony,a litością zdjęty,
   Odpłacić Ci się za to nikt z nas nie jest w stanie,przyjmij chociaż tę pieśń chwały święty,święty,święty.
3.Niech będzie uwielbiona miłość Twa wieczysta,co wznosi się nad wszystkie niebios firmamenty,
   Tam Cię wysławia Boże rzesza duchów czysta,przecudnym hymnem chwały,święty,święty,święty.
4.Wpatrując się w zachwycie w Boskie Twe oblicze,śpiewając hymn wdzięczności dla Ciebie poczęty,
I ja szczęśliwy jestem,że tez uczestniczę,w ich wiecznym dziękczynieniu,święty,święty,święty.

   

39
1.Matko nasza Miłosierna,łask wypraszaj dla nas zdrój,
   Wszystko możesz Panno wierna,serce Boże,skarbiec Twój,
   Przybądź do nas miłosiernie,i do serca dzieci tul,
   Usuń z duszy grzechu ciernie,łzy osuszaj łaski mnóż.
2.Miłosierne Twoje oczy na rodziną naszą zwróć,
   ucz nas drogą Boża kroczyć,czas czas rozłąki Matko skróć,
   Za opiekę, Miłosierdzie,wiek za wiekiem,przyjmij hołd,
   Uczyń z Polski swoją twierdzę,apostolską drogą wiedź.

41
1.Z świateł żarzących Matko Miłosierdzia i z serc gorących składamy Ci dar,
   Wszystkie narody chwalą ciebie wszędzie,nie wysłowiony Twój wdzięk i czar.
2.Pokorna cicha i niepokalana,na Twoje"Fiat" schodzi z nieba Bóg,
   Niech litość Twoja zgina nam kolana,niech przed mocą Twoją truchleje wróg.
3.Matko Najświętsza wszak przez ręce Twoje,płyną na ziemię całe zdroje łask,
   Twe Miłosierne dłonie smutki nam koja,przystrój nam dusze cnót Twoich blask.
4.Tyś nam patronką,Matko od powicia,syntezą wszystkich heroicznych cnót,
   Ujmij ster myśli,bądź mistrzynią życia,zaspokój pragnień miłosny głód.

42
ref:Miłosierna Matko Boża,Miłosierna Matko Boża,Miłosierna Matko Boża,Przyczyń się za nami.
1.O Matko Miłosierdzia,oto my dzieci twoje,racz zlać na dusze nasze błogosławieństw zdroje.
2.O Matko Miłosierdzia,oto my pielgrzymi prowadź nas drogą łaski,na tej biednej ziemi.
3.O Matko miłosierdzia oto my grzesznicy,spraw niech nam syn Twój jedyny grzechów nie policzy.

43
1.Ty do nas idziesz Miłosierdzie Boże i swoja ręką błogosławisz ludzi,
   którzy do stóp Twych chylą się w pokorze,we łzach cierpieniu i życiowym trudzie,
   Ty do nas idziesz ze słodkim obliczem i promieniami nam oświecasz duszę,
   aż człowiek pozna że jest tylko niczym i tonie we łzach miłości i skrusze.

2.Ty do nasz idziesz żarem rozpalony,miłość ci z piersi krwi strumieniem bije,
   To Miłosierdzia zdrój jest nie zgłębiony,niech cała ludzkość czerpie zeń i pije,
   Ty do nas idziesz a postać Twa biała,rozświeca mroki doczesnego życia,
   O Zbawicielu my ufamy Tobie,broń nas od grzechu i od serc rozbicia.

3.Ty do nas idziesz po przez świata drogi i Miłosierdziem przyciągasz ku sobie,
   A z serc tysięcy w Polsce i po świecie,płynie modlitwa Jezu ufam Tobie.

44
Pieśni za zmarłych / Tron twój ujrzałem
« dnia: 03-02-2011, 22:01:27 »

1. Tron Twój ujrzałem z daleka, Panie chwał!
W kraj ten wspaniały chętnie bym odejść chciał,
by życie pełne biedy i męki
włożyć już Stwórco, do Twojej ręki.

2. Co za dostojność duch mój oglądać mógł!
Swej łaski hojność wszechmocny zjawił Bóg;
rad bym już dzisiaj, drogi mój Panie,
miał w Twych przybytkach błogie mieszkanie.

3. Grzech we mnie jeszcze, do ziemi jeszcze lgnę,
Duch Twój na szczęście mi odkrył prawdę Tę.
Nie dosyć jeszcze z wad oczyszczony,
nie dosyć z Tobą duch mój złączony.

4. Jam już zbawiony! Nie trwoży mnie już nic.
W jasności onej oglądam blask Twych lic.
Pocierpię tylko jeszcze niewiele,
a błogość wieczną z Tobą podzielę.

5. Tak się raduję, żem ujżał miasto cne,
tam ulatuje, tam wiecznie dążyć chcę.
Dopóki stopy po ziemi kroczą,
tych ulic jasnych nie spuszczę z oczu.

47
1. O Maryjo tyś naszą Królową,
Tyś w historię Polski jest wpisana,
Tys nam Matko, przez Twego Syna,
Przed wiekami ku obronie dana.

Ref: Matko pokoju prosimy cię,
Matko pokoju błagamy cię,
skieruj oczy swe na polski kraj,
Ojczyźnie naszej dziś pokój daj.

2. Tyś nam tarczą, tyś nam siłą,
Więc przy Tobie Matko trwać pragniemy,
Sześćset lat tyś naszą Królową
Z Tobą Matko nigdy nie zginiemy.

48
1. Chorujesz ciężko na duszy i ciele
Do Walentego uciekaj się śmiele,
Potrafi Kaplan duszę twą ratować,
Męczennik ciało zdrowie wykształtować.

2. Wzrok ci się psuje przez ocz zapalenie,
Drżą ręce nogi i w kościach bolenie,
Walenty święty od Boga wybrany,
Ślepym wzrok, chorym zdrowie daje w pokorze.

3. Wielka choroba pali twe wnętrzności,
Serce odciąga od Boskiej miłości,
Do Walentego ach wzdychaj serdecznie,
By cię ratował, błagaj go statecznie.

4. Smutki i troski gwałtem na cię biją,
Jęczysz jak byś był skaleczony żmiją,
U Walentego znajdziesz pocieszenie,
Niemoce twoje prędkie oddalenie.

49
1. Witaj Królowo i Matko nasza, Ciebie w swe progi lud Twój zaprasza
I oczekuje Twojej pomocy, zwróć ku nam Matko łaskawe oczy.

Ref: Całą Polskę Ci składamy w Twoje dłonie, w Jasnogórskiej pobłogosław nas ikonie
Racz odnowić w nas Królestwo Twego Syna, Kiedy trzecie tysiąc lecie się zaczyna.

2. Dziś nasze serca żywiej nam biją, gdy Cie witamy Panno Maryjo
Skądże tak wielka laska nam dana, przyjmować Matkę Boga i Pana.

3. Bądź nam Maryjo Błogosławiona, za Syna owoc Twojego łona
Tyś nie zawodnym znakiem nadziei, pośród grożących burz i zawiei

4. Tyś wszelki błąd i fałsz rozgromiła, z Ciebie moc nasza zapał i siła
Ty jesteś słowa Bożego Arką, i łaski Bożej hojna szafarka.

5. O jak radosne z Tobą spotkanie, wzniosłe jak gody weselne w Kanie
Kiedy prosiłaś "nie ma już wina", niech i nas wspiera Twoja przyczyna.

6. Gdy się doczesne potęgi chwieją, Tyś nam jedyna w świecie nadzieją
Jedna nam w Tobie przystań została, trwasz wśród odmętów mocna jak skała.

7. Choć myśmy słabi lecz dobrej woli, proś nie nam Syn Twój wytrwać dozwoli
Szczere pragnienia niesiem Ci w darze, czynić to co nam Syn Twój rozkaże.

50
1. Ojcze Bronisławie nasz Błogosławiony
W Miejscu Piastowym niech już bija dzwony
Niebiosa niech głoszą cześć i dziękczynienie
Bogu naszemu hołd i uwielbienie.

Ref.: A ziemia cała z niebem niech woła
Któż jak Bóg, Któż jak Bóg i nic nad Boga.

2. Bóg Pan wszechmogący co dźwiga pokornych
Łzy sierot otrze i pocieszy chorych
Niech Michał Archanioł poskromi szatana
Strąci złe duchy zamknie w piekła bramach

3. Synom swym i córkom Michalitom wiernym
Daj nowych świętych uproś chleb powszedni
By przez powściągliwość i pracę chwalebni
Zasiali ziarna dla odnowy ziemi.

4. Przecież się spełniło Twe proroctwo Ojcze
Daliśmy światu Papieża obrońcę
Spraw niech Polska będzie wierna sprawiedliwa
Niech nas wspomaga Najświętsza Maryja.

Strony: 1 [2] 3 4