Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Morgan13

Strony: 1 2 [3] 4
51
Na melodię "Chwalcie łąki umajone".

1. Walenty błogosławiony,
Krwią męczeńską ozdobiony,
Kapłanie mądry, gorliwy,
Mężu wielce sprawiedliwy.

2. Prosim cię, święty Patronie,
Racz nas mieć w swojej obronie,
Spraw, niech za Twymi modłami,
Zmiłuje się Bóg nad nami.

3. Bóg przez wzgląd dla Twej osoby,
Ulecza wszelkie choroby,
Więc i my dziś prosim Ciebie,
Przyczyń się za nami w niebie.

4. Byśmy w zdrowiu umocnieni,
Chorób, kalectw pozbawieni,
Wiernie tu Bogu służyli,
Po śmierci niebo nabyli.

52
Litanie / Walenty św.
« dnia: 16-12-2010, 15:07:05 »
Litania do Św. Walentego


Kyrie eleison
Chryste eleison
Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święty Walenty, kapłanie i męczenniku, módl się za nami,
Gorliwy wyznawco Chrystusa,
Nieustraszony głosicielu Słowa Bożego,
Mężny pasterzu Owczarni Chrystusowej,
Zwierciadło Chrystusowego Kapłaństwa,
Szafarzu miłosierdzia Bożego,
Orędowniku pewny u Boga,
Przykładzie miłosierdzia chrześcijańskiego,
Ojcze ubogich i sierot,
Nadziejo strapionych,
Lekarzu chorych,
Ratunku w każdej chorobie,
Podający rękę niewidomym,
Wypraszający zdrowie duszy i ciała,
Opiekunie młodzieży,
Stróżu czystości przedmałżeńskiej,
Patronie narzeczonych,
Obrońco rodzicielstwa,
Stróżu szczęścia rodzinnego,
Nauczycielu pokornego poddania się woli Bożej,
Przewodniku wśród doświadczeń życia,
Wzorze poświęcenia się dla Boga,
Towarzyszu podróżujących,
Podporo upadających,
Ostojo w niebezpieczeństwach,
Obrońco w godzinie śmierci naszej,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święty Walenty.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się


Panie Jezu Chryste, któryś chwałą niebieską obdarzył świętego Walentego, kapłana i męczennika, udziel nam za jego wstawiennictwem zdrowia duszy i ciała, abyśmy czystym sercem mogli Ci służyć. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

 


Druga Litania do św. Walentego


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Św. Trójco jedyny Boże,
Św. Maryjo, módl się za nami.
Św. Walenty, kapłanie i męczenniku,
Św. Walenty, obrońco chrześcijaństwa,
Św. Walenty, patronie miłościwy,
Św. Walenty, lekarzu chorych,
Św. Walenty, Ojcze ubogich i sierot,
Św. Walenty, zwierciadło kapłanów,
Św. Walenty, pogromco złych mocy,
Św. Walenty, przykładzie doskonałości,
Św. Walenty, wskrzeszający umarłych,
Św. Walenty, obrońco panieńskiej czystości,
Św. Walenty, Serafinie miłości Bożej,
Św. Walenty, wiary katolickiej kolumno,
Św. Walenty, pocieszycielu strapionych,
Św. Walenty, przedziwny cudotwórco,
Św. Walenty, apostole pełny gorliwości,
Św. Walenty, obrońco męczenników Chrystusowych,
Św. Walenty, patronie w wielkiej chorobie,
Św. Walenty, towarzyszu aniołów,
Św. Walenty, palmo męczenników,
Św. Walenty, Arko Nowego Przymierza,
Św. Walenty, uśmierzający wszelką chorobę,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się na nami św. Walenty.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się


Boże, który ogniem miłości rozpaliłeś św. Walentego i sprawiłeś, że pogardził groźbami tyrana, spraw, byśmy czcząc Jego męczeństwo, zostali uwolnieni od wszelkich chorób i od grzechu śmiertelnego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Oddanie się pod opiekę św. Walentego

Św. Walenty! Cieszę się z chwały, którą teraz doznajesz w niebie i czci, jaką jesteś otaczany tu na ziemi. Tobie polecam wszystkie moje potrzeby duchowe i cielesne, abyś je przedstawił Bogu wszechmogącemu. Mniej mnie w opiece, szczególnie w ostatniej godzinie mojego życia, abym za Twoją przyczyną dostąpił spotkania z Bogiem i z Tobą w społeczności świętych. Amen.

53
Godzinki / Godzinki o Świętym Walentym.
« dnia: 16-12-2010, 14:59:20 »
                                                                                                       Na Jutrznię:

Światłości świata, słabych umocnienie. O łaskę Twoją żebrzem i zbawienie.Męczeństwem krwawym zjednan Walentego,Broń nas, o Chryste, od wszelkiego złego,Z Ojcem i Duchem wielbić Cię społecznie Racz nam dozwolić, w tym życiu i wiecznie.

 
                                                                                                      HYMN

1.      Gdy Rzymem władał cesarz Klaudiusz drugi,Walenty słynął z cnoty i mądrości,Gorliwie pełniąc kapłańskie posługi,Wspomagał biednych, dla Bożej miłości.

2.      Urokiem prawdy, co serca zwycięża,Z pogaństwa cieni wyrwał mnogie dusze.Na dwór swój Klaudijusz wezwał cnego męża,Lecz zaszczyt prędko zmienił się w katusze.

V: Sprawiedliwy jako palma zakwitnie,

R: Jako cedr libański rozkrzewi się.

V: Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R: A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

 
Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, przez zasługi Twego Męczennika, Walentego, któregoś ozdobił za życia blaskiem świętości, a po śmierci jasnością chwały, żebyś raczył wysłuchać niegodnych próśb naszych i wywiódł nas z ciemności grzechu na jasną i prostą ścieżkę cnoty, prowadzącą do żywota wiecznego, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, Bóg, na wieki wieków. Amen.

 V: panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R: A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V: Błogosławmy Panu

R: Bogu chwała

V: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R: Amen.

 
                                                                                       Na Prymę

Męczeństwem krwawym itd., jak na Jutrznię.

                                                                                         HYMN

1.      Pochwalał cesarz czyny Walentego

I szczodrze chciał go obsypać darami,

Lecz wiary w Boga Ukrzyżowanego

Zabronił, jako niezgodnej z prawami.

 

2.      Z powagą na to odrzecze Walenty:

„Cesarzu, czytaj twoich bożków dzieje,

A znajdziesz zbytki, zbrodnie i wykręty,

Z których zepsucie na cały świat wieje.”

 

V: Kto Mnie wyzna przed ludźmi,

R: Wyznam go i Ja przed Ojcem moim.

V: Panie wysłuchaj itd., jak na Jutrznię.

 
                                                                                                 Na Tercję
Męczeństwem krwawym itd., jak na Jutrznię

 
                                                                                                     HYMN

 1.      Od kogo dzierżysz twe życie i władzę?

Ten jeden Bogiem jest i Stwórcą świata.

Uwielbiać Jego, cesarzu, ci radzę,

Syn Boży, Chrystus, nam dał się za brata.

 

2.      On, równy Ojcu, przejednał gniew dawny,

Bo ludzkich grzechów na siebie wziął karę;

Na krzyżu umarł, lecz grób Jego sławny

Bo powstał z martwych, krzepiąc naszą wiarę.

 

V: Kto idzie za Mną, nie chodzi w ciemnościach,

R: Ale będzie miał światłość żywota.

 
Reszta jak na Jutrznię.
Na Sekstę
Męczeństwem krwawym itd., jak na Jutrznię

 
                                                                                                     HYMN

1.      Monarcha sercem ku prawdzie się skłania,

Lecz niepokoi go doradców wrzawa,

Tchórzliwe zgnębił lepsze przekonania,

Do sądu sprawę kapłana oddawa.

 

2.      Nie szczędzi słodkiej Asterjusz zachęty:

„W co wierzysz, nadal wierz, lecz pal kadzidło!”

„Za ciemność światła nie oddam”, rzekł Święty,

„W kłamstwa się wciągnąć nie pozwolę sidło”.

 

V: Kto Mi służy niechaj idzie za Mną

R: A gdzie Ja jestem, niech też będzie Mój sługa.

 
Resztę jak na Jutrznię.

                                                                                                    Na Nonę

Męczeństwem krwawym itd., jak na Jutrznię.

                                                                                                         HYMN

 1.      „Światłości władcą jest Chrystus, powiadasz?

Mam ciemną córkę, proś, niech ją uzdrowi,

A cios nielada pogaństwu temu zadasz,

Uwierzym w Niego, ja, krewni, domowi.”

 

2.      Walenty ukląkł – dziewczę wprowadzono;

Oślepłe oczy moc krzyża wskrzesiła,

Czterdzieści cztery osób wnet ochrzczono,

Dom cały światłość wiary rozjaśniła.

 

V: Jeśli ktoś będzie Mi służył,

R: Uczci go Ojciec, który jest w niebiesiech.

                                                                                               Na Nieszpory

Męczeństwem krwawym itd., jak na Jutrznię.

                                                                                                    HYMN

1.      Asterjusz w Ostji, Walenty zaś w Rzymie

Pod mieczem kata wyzionęli ducha.

Przez wieki słynie Męczenników imię,

Cesarza zbytki kryje cisza głucha.

 

2.      Bóg wiekuistą światłością nagradza

Uczynki dobre i prawdy głoszenie,

W rajskie przybytki za męstwo wprowadza,

Gdzie bezmiar szczęścia zastąpi cierpienie.

 

V: Włożyłeś Panie, na głowę jego

R: Koronę z drogich kamieni.

 
Reszta jak na Jutrznię.

                                                                                               Na Kompletę

 
Nawróć nas Boże i zgładź nasze winy,

Dla Walentego potężnej przyczyny!

Męczeństwem krwawym itd., jak na Jutrznię.

 
                                                                                                     HYMN

1.      Kapłanie święty, szczodry jałmużniku

I cudotwórco już za życia wielki,

Dobrodziejstw Bożych chętny pośredniku,

Coś czułem sercem ogarniał ból wszelki,

 

2.      Przyczyną Twoją wesprzyj nasze prośby,

Krzyk trwożnej duszy i ciche serc łkanie,

By żałującym Bóg cofnął kar groźby,

Przyśpieszył ulgę, pomoc, zlitowanie.

 

V: Wielka jest chwała jego w zbawieniu Twoim,

R: Chwałę i wielką dostojność nałożyłeś nań.

 
Reszta jak na Jutrznię.

                                                                                              Polecenie godzinek

 
1.      Jezu Chryste, najwyższy Kapłanie,

Twa pojednawcza na krzyżu ofiara

I Świętych Twoich za nami błaganie

Niech sprawi w duszach, czego uczy wiara,

 

2.      Byśmy pokorni w doli i niedoli

Dążyli wiernie Twym śladem do nieba,

Oddani zawsze Ojca Twego woli

I ufni w pomoc, której nam potrzeba. Amen.

 
Modlitwa do Św. Walentego
Wszechmogący, Wieczny Boże, któryś za wstawiennictwem Św. Walentego, usuwał od ludzi wszelkie choroby, - prosimy Cię Jezu, przez jego zasługi i wstawiennictwo oddal od nas zagniewania Twą ręką, abyśmy uwolnieni od trapiącej nas choroby ciała i duszy, ochotnym sercem, wdzięczni Ci służyli. Amen.

54
1.Twoje życie było ciężkie,pełne cierpień pełne bólu,
Twoja droga która szedłeś,była także pełna trudu,
Lecz wiedziałeś że jest Jezus,który bardzo kocha Cie,
I oddałeś Jemu całym sercem się.

Ref:O Ojcze,o Święty Pio
Bądź przy nas i kochaj nas,
O,Ojcze Patronie nasz,
Prosimy,Ty prowadź nas.

2.Ty kochałeś wszystkich ludzi,i swą pomoc niosłeś wnet,
Byłeś światłem dla grzeszników,ucząc co to miłość jest,
W Tobie każdy widział Boga,i do Ciebie często szedł,
By odnaleźć swojej drogi życia sens.

3.My zebrani prosim Ciebie,byś pogłębił miłość w nas,
Byśmy mogli wspierać bliźnich,którzy potrzebują nas,
Chcemy radość nieść i pokój i nadzieją chcemy żyć,
Dla tych którzy nie potrafią z Bogiem żyć.

55
1. Najświętsza Panna w przepiękne rano,
Spływa na ziemię słońcem zalaną,
I każda Polska chyli się głowa,
Bądź pozdrowiona Polski Królowa.

2. Ty którą Polski zdobi korona,
Serc tęsknotami bądź pozdrowiona,
I na te serca co gną się w męce,
Błogosławione wyciągnij ręce.

3. Płyń Panno Święta przez Polską ziemię,
Oddane Tobie błogosław plemię,
I niech dłoń Twoja przytulić raczy,
Przygiętym szarym trudem oraczy.

4. Oto z mariackiej grają hejnały,
Dla Twojej Panno Najświętsza chwały,
I tęskni każde do Ciebie serce,
Które jest smutne lub jest w rozterce.

5. O rzuć w Twe serca oczu Twych słońce,
By się jak Kwiaty stały kwitnące,
I niech poczują że ból przemija,
Kiedy go goi Panna Maryja.

56
1. Witamy Cię Pani świata co do niebios wiedziesz bram,
Bo Ty jesteś Matką Boga, a Królową jesteś nam,
Jaka radość wielkie szczęście, dziś ma radość każdy z nas,
Witamy Cię o Królowo już tu jesteś pośród nas.

2. Upadamy na kolana przed obliczem Matko Twym,
Przebacz cośmy zawinili, a prośby wysłuchać chciej,
Wszystkie bóle i cierpienia opowiemy Matko Ci,
Bo ty wszystkich nas rozumiesz i ukoisz nasze łzy.

3. Daj nam łaski o Maryjo, zawsze szczerze modlić się.
Przyjmij to nasze błaganie, o co będziem prosić Cię,
Dziękujemy Ci Matuchno za dar wielki łaski Twej,
Kiedy Cię o to prosimy nie odmawiaj prośby tej.

4. Pobłogosław nas Królowo i w opiece swojej miej,
Pobłogosław nasze dzieci, na wnuczęta łaski zlej,
Pobłogosław mej rodzinie i przez całe życie wiedź,
Bo Ty dobrze wiesz Matuchno jak bez Ciebie ciężko żyć.

5. Przyrzekamy Panie Boże dla kościoła wiernie żyć,
Służyć Panu Jezusowi, kochać Matkę wielbić krzyż,
O Królowo nasz Pani, pozwól jeszcze modlić się,
Za tych którzy Cię znać nie chcą, że by kochali Cię.

6. Złącz o Matko naród Polski aby wszyscy czcili Cię,
Żeby jednej Polskiej duszy nie zabrakło w sercu Twym,
Prosimy Cię dobry Boże gdy nam braknie ziemskich sił,
Żeby Jezus i Maryja, Święty Józef przy nas był.

57
1. Z tej biednej ziemi z tej łez doliny,
Naród nasz polski wyciąga dłonie,
O Matko nasza skarbie jedyny,
Miłość synowska ku Tobie płynie,
Z nadzieją że ty przebłagasz Pana,
W imieniu naszym Niepokalana,
Serce Maryi ucieczko nasza,
Zlituj się zlituj nad ludem swym.

2. Z tej biednej ziemi Królowa nasza
Wznosimy k'tobie błagalny głos,
Zwróć oczy swoje na to poddasze
Gdzie nas przygniata w tym życiu cios,
Gdzie ta dolina łzami jest zlana,
W imieniu naszym Niepokalana,
Serce Maryi ucieczko nasza
Zlituj się zlituj nad ludem swym.

58
1. Śpiewa mi słowiczek na rajskim dworze,
Pójdę ja go szukać przez imię Boże,
A skoro odnajdę to mu śpiewać każę,
Zdrowaś Maryja.

2. Słyszę głos słowika w dolnej krainie,
Niech imię Maryi wszędzie zasłynie,
Przez góry doliny, przez puste krainy,
Zdrowaś Maryja.

3. Ten słowiczek krasny przeczystej Panny,
Śpiewa naszej Pani swój hymn poranny,
Bądźże pozdrowiona od nas pochwalona,
Zdrowaś Maryjo.

4. Czemuż tak wesoło słowiczku śpiewasz,
Panience Maryi cześć, chwałę dawasz,
Jest śliczna Panienka ta Matuchna miła,
Zdrowaś Maryja.

5. Toć Tobie Panienko wesoło śpiewam,
I Synaczka Twego mile pozdrawiam,
Nad słońce jaśniejsza, nad gwiazdy śliczniejsza,
Zdrowaś Maryja.

6. A jak ja Cię znajdę Matuchno miła,
To Ci  śpiewać będę zdrowaś Maryja,
Tyś jest gwiazda morska i Pani Anielska,
Zdrowaś Maryja.

7. Bo ja wiem matuchno że z Twej przyczyny,
Zmaże Twój synaczek wszystkie me winy,
Boś jest dobrotliwa bardzo miłościwa,
Zdrowaś Maryja.

59
1. Tam w niebieskiej krainie jest jeden śliczny kwiat,
Takiego w tej dolinie nie widział cały świat,
Ktokolwiek zasmucony jest w swoim życiu tu,
Ten będzie pocieszony gdy szczerze ufa mu.

2. Gdy nieprzyjaciel rani twe serce udaj się,
Do tej prześlicznej pani co zawsze kocha cię,
Bo ona jest jak kwiatek który zna każdy z nas,
I który język dziatek Maryją nazywa.

3. Maryja ta lilia co Pan Bóg wybrał ja,
Pozdrawiam ją tez i ja z radosną w oku łzą,
Ten kwiat niepokalany ma promienisty blask,
On wleje w serca rany w potrzebie wleje łask.

4. Kwiateczku śliczny w niebie pocieszaj wszystkich nas
Zakwitaj nam w potrzebie gdy przyjdzie smutny czas,
Pokoju i świętości udziel nam w życiu tym,
A chwały i radości we wiecznym raju Twym.

60
Pieśni przygodne / Kto los swój złozył.
« dnia: 13-12-2010, 19:23:02 »
1.Kto los swój złożył w ręce Boga
I w nim nadzieję swoja ma,
Nie dotknie tego żadna trwoga
Choć by nam spadła dola zła,
Kto z taka się ufnością zniósł
Ten nie na piasku dom swój wzniósł.

2.Na próżno gdy się ze snu budzisz,
I wzdychasz nad niedolą swą,
Na próżno gdy się ciężko trudzisz,
Boleśnie jęki twoje brzmią,
Im więcej biedzisz się i łkasz,
Tym większy ciężar w sercu masz

61
Pieśni przygodne / Boże wszystie stworzenia.
« dnia: 13-12-2010, 18:58:52 »
1.Boże wszystkie stworzenia
W tym czasie utrapienia
Pragną Twego pożegnania
i wspomożenia.

2.I my nędzni klęczymy
przed Tobą się korzymy
byś nam Twoje pożegnanie dał
Ciebie prosimy.

62
Pieśni ku czci śś. Aniołów / Mój stróżu Aniele [nuty]
« dnia: 13-12-2010, 18:01:38 »
1. Mój stróżu Aniele,Ty miły patronie,
Będę ja Cię wzywał przy ostatnim zgonie

2.Bo ja tego nie wiem i wiedzieć nie mogę,
Kiedy mnie Ty weźmiesz w tak daleką drogę.

3.Pewnie mnie Ty oddasz w czyśćcowe pożary
Mój stróżu Aniele,będzie płacz nie mały.

4.Mój stróżu Aniele,miej politowanie
A niechże mnie minie czyśćcowe karanie

5.Żyję ja na świecie w różnym utrapieniu
Potem będę goreć w czyśćcowy płomieniu.

6.Przeczytam ja dekret,całe Twoje życie
Od bierzesz nagrodę,od Boga obficie.

7.Odbierzesz nagrodę,która zgotowana
Czego Ty się lękasz duszyczko kochana

8.Czego Ty się lękasz,ja jestem przy Tobie,
Ja Stróżem Aniołem,powiadam ja Tobie

9.Ja Stróżem Aniołem,oraz i strażnikiem
duszyczkom do nieba, jestem przewodnikiem.

10.Zaniosę suplikę do miłego Pana,
Niech nie będzie dusza, za bardzo karana.

11.A kiedy Ty będziesz na niebieskim progu,
To oddajże chwałę Najwyższemu Bogu.

12.Najświętsza Panienko przyczyń się za nami,
Ze świętym Józefem i ze świętą Anna.


63
1. Tu jest miejsce nawiedzenia ,tu Maryja woła nas,
Przyjdźcie do mnie moje dzieci,przyszedł czasach ach przyszedł czas.

2.Nigdy tego nie słyszano,ani widział tego świat,
By po Polsce wędrowała,Matka Boża róży kwiat.

3.Ty nikogo nie opuszczasz,i odwiedzasz dzieci swe,
I tych co Ciebie miłują,i co ranią serce Twe.

4.Pobłogosław nas Maryjo,ratuj wspomóż dziecię swe,
Bo za wszystkich Syn Twój cierpiał,i cierpiało serce Twe.

5.Z szczerym żalem upadamy,do Twych Matko świętych stup,
Daruj nasze przewinienia,przyjmij nas za swoich sług.

64
1. Witaj królowo czysta Dziewico,tyś najpiękniejsza z tej ziemi cór
Bądź pozdrowiona Bogarodzico Tobie hołd składa Aniołów chór
Ref: Bądź pozdrowiona i wysławiona od nas Maryjo,bądź pozdrowiona.

2.Twej chwały wielkiej niebo jest cale,któż by Cie matko Boga nie znał.
chóry Aniołów nucą Ci chwałę,każdy by życie za Ciebie dał.

3.Ciebie wychwalać będziem na wieki,smutny czy błogi spotka nas los,
Kiedy śmierć zimne zamknie powieki,ostatni w ustach zabrzmi ten głos.

4.Ty zaś Maryjo matko litości,w godzinę śmierci otwórz nas los,
I w dowód wielkiej Twej łaskawości,Boskie swe dziecię w nagrodę daj.

65
1. Jezu błagamy Cię przez rany Twoje
Przez krzyż bolesny i przez wszystkie znoje
Pomnij o pomnij na swój ból serdeczny
Daj duszom zmarłych odpoczynek wieczny.

2. Przez nóg najświętszych srogie rany obie
Dusze czyśćcowe polecamy Tobie
Udziel łaskawie o co Ciebie proszą
Bądź Ty w niebiosach wieczną ich rozkoszą.

3. Jezu Twe ręce gwoźdźmi przebodzone,
Niech dadzą zmarłym wiernych sług koronę,
Wprowadź ich Panie w rajskich zórz podwoje
Błagamy o to przez rąk rany Twoje.

4. Przez otworzone Boskie serce Twoje
Z którego płyną miłosierdzia zdroje,
I przez bolesne w mękach Twe konanie
Daj duszom zmarłych wieczne spoczywanie.

66
1. Bądź miłosierny słudze twemu Panie
I daj mu wieczne w Tobie spoczywanie
Wszak w Ciebie wierzył Tobie zawsze ufał
I w Twej miłości szczęścia Twego szukał.

2. Osądź łaskawie sługę Twego Panie
Winę za grzechy, daruj mu karanie
Wszak Cię wyznawał w świętym Twym kościele
W Twych sakramentach czerpał łaski wiele.

3. Przypuść do łaski sługę Twego Panie
I przyjm na wieczne w niebie pomieszkanie
Wszak Twojej Matki był czcicielem wiernym
Dla jej przyczyny bądź mu miłosierny

4. Wysłuchaj Boże naszych serc wołanie
Twojemu słudze okaż zmiłowanie
Wszak Twoich świętych miał w poszanowaniu
Niech mu pośpieszą ku poratowaniu

5. O dobry Jezu naszych dusz kochanie
Nam wszystkim okaż Twoje zmiłowanie
Niech Cię za życia chwalim tu statecznie
A potem w niebie na wiek wieków wiecznie.

67
Pieśni na Adwent / Chrysus Król do nas przychodzi [nuty]
« dnia: 09-12-2010, 15:48:15 »
Ref:Chrystus Król do nas przychodzi.

1.Ożywczą rosą zstąp na ziemię,Oczekujemy Cię Panie.
2.Miłością rozgrzej zimne serca,I weź je w swoje władanie.
3.Odrzućmy smutek,ból i troski,Pan niesie światu zbawienie.
4.Zwycięzca śmierci za króluje,Cieszy się wszelkie stworzenie.

68
1.Jak szczęśliwy jest świat cały
Dźwięczy pieśń Maryi chwały
Wszystkie ludy wszystkie kraje
Boga matkę Matką mają

ref:Dzięki Ci Boże za kościół święty
     Sercem Matczynym ogarnięty

2.Twej opiece powierzeni
W swoją Matkę zapatrzeni
Już przed nami prosta droga
Matka wiedzie nas do boga

3.Niech się teraz nikt nie boi
Matka wszystko uspokoi
Zgarnie to co rozproszone
Zgodzi dzieci powaśnione

4.Jak szczęśliwa Polska cała
W niej Maryi kwitnie chwała
Od Bałtyku po Gór szczyty
Kraj nasz płaszczem jej okryty

ref:Matko Boga,Matko kościoła
     Wraz z całym światem Polska Cię woła

5.Matko nasza i Królowo
Chcemy służyć ci na nowo
W świętej Twojej być niewoli
To nas wszystko zadowoli

ref:Już nie długo przez Cię przyjęty
     Dar całej Polski za Kościół święty

6.Jak szczęśliwy kraj nasz cały
Dźwięczy pieśń Maryi chwały
Boży lód wraz z pasterzami
wszyscy jej niewolnikami

ref:Matko o prowadź swoje dzieci
     W wiary nowe tysiąclecie.


69
Godzinki / Godzinki o Matce Bożej Bolesnej.
« dnia: 08-12-2010, 11:30:02 »
                                                                                           Na Jutrznię

             Wezwanie

Zacznijcie usta nasze chwalić Pannę Świętą.
Zacznijcie boleść Matki głosić niepojętą.

 Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,
Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

 Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,
I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

                  Hymn

Witaj Matko Bolesna, Boga Służebnico,
Już w chwili zwiastowania Bolesna Dziewico.

Bo proroctwa wyroki dobrze Tobie znane,
Że Zbawiciel, Twe Dziecię, tak będzie nazwane:

 "Wzgarda pospólstwa, robak, owca na zabicie",
A w stajence we żłobie zacznie ziemskie życie.

 Słyszysz Kapłanko święta, słowa Symeona,
Że odkupienia świata Twój Jezus dokona.

Że znakiem nieuznanym będzie w Izraelu
Na upadek, powstanie położony wielu.

 Składasz ofiarę z Syna, Bóg Ci Go zabierze,
O jakżeś wielka, Matko, w drogiej Twej ofierze.

 Przewodniczący:  Boleść jest nieustannie w sercu mim (Rz 9,2).
Wszyscy:   I duszę Twoją miecz przeniknie (Łk 2,34).

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, w którego męce, według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi miecz boleści przeniknął,spraw, prosimy, abyśmy, którzy Jej cierpienia i mękę ze czcią rozpamiętywamy, przez chwalebne zasługi i prośby wszystkich świętych wiernych miłośników krzyża owoc Twej Męki szczęśliwie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

W. Amen.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

 

                                                                                                        Na Prymę

             Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,
Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

 Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,
I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

 Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

 Jak była na początku i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 
                     Hymn

Zawitaj, Domie Złoty, Lilio śnieżnobiała,
Któraś Świętego świętych w objęciach trzymała.

 Szczęście Twoje niebiańskie wieść zakłóca sroga,
Że na Twe Boskie Dziecię nastaje złość wroga.

 Gdy Herod wyciąć każe pierworodne syny,
Uchodzisz z Twym Dziecięciem w Egiptu krainy.

 Ptaki mają swe gniazda, lisy swe mieszkania,
Syn Boży jest bezdomny od życia zarania.

 Dzielisz z świętym Józefem swe życie tułacze,
Ileż razy w niedoli Twa dusza zapłacze.

 
P. Ustało w boleści życie moje.
W. A lata moje we wzdychaniu (Ps 30,12).

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

 
                                                                                                  Na Tercję

 
                Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,
Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

 Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia
I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

 Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

 Jak była na początku i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 
                       Hymn

Witaj, Wygnanko Święta w domku w Nazarecie,
Pełna szczęścia, żeś Twoje ocaliła Dziecię.

 Szczęśliwaś Matko Boża, w Najświętszej Rodzinie,
Gdy patrzysz na Jezusa o każdej godzinie.

 Skończyło lat dwanaście Twe Boskie Pacholę,
Idzie do Jeruzalem spełnić Pana wolę.

 Został Jezus w świątyni wśród uczonych grona,
Wracasz sama z Józefem świętym zasmucona.

 I niepewności boleść duszę Twą przysłania,
Nim Jezusa odnajdziesz po trzech dniach szukania.

 
P. Synu, cóżeś nam uczynił?
W. Oto ojciec Twój i ja żałośnie szukaliśmy Ciebie.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

 
                                                                                                         Na Sekstę

 
                 Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,
Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

 Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,
I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

 Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

 Jak była na początku i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 
                          Hymn

Witaj, Matko niezłomna, cichych łez Krynico,
Oceanie cierpienia i zasług skarbnico.

 Nadeszła wypełnienia proroctwa godzina,
Odkupienie ludzkości przez Twojego Syna.

 Idzie Jezus niewinny na śmierć zasądzony,
Trzykrotnie upadając krzyżem obciążony.

 Na widok Twój, o Matko, wstaje Syn kochany,
Z wieńcem cierni na głowie zraniony, oplwany.

 Odpychana przez tłuszczę, chwytasz ręce Jego,
I skrwawione do serca tulisz matczynego.

 
P. Z kim Cię porównam, aby Cię pocieszyć, Panno, Córko Syjońska?
W. Bo wielkie jest jak morze skruszenie Twoje.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

 
                                                                                                          Na Nonę

 
              Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,
Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

 Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,
I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

 Chwała Ojcu i jego na krzyżu Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

 Jak była na początku i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 
                            Hymn

Zawitaj, Męczenników Bolesna Królowo,
Żywy Krzyżu kolcami kwitniesz purpurowo.

 Ewa w grzechu Adama zgubny udział brała,
Tyś za grzechy z Jezusem wespół umierała.

Przeżyłaś pełne hańby Syna krzyżowanie,
Jego na krzyżu mękę, bolesne konanie.

 Tyś Syna Najświętszego na krzyżu straciła,
A nas jako Twe dzieci w boleści zrodziła.

 Testamentem Jezusa Tyś nam przekazana,
Przyjm nas, biednych grzeszników, Matko ukochana.

 
P. Królowo Męczenników, módl się za nami.
W. Któraś stała u stóp krzyża Jezusowego.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

 
                                                                                                        Na Nieszpory

 
                 Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,
Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,
I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

 Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

 Jak była na początku i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 
                         Hymn

Witaj, żywy Ołtarzu, Matko odkupionych,
Witaj, Słońce miłości, Ucieczko strapionych.

 Wyzionął Jezus ducha, już Syn Twój nie żyje,
Już nie czuje, gdy włócznia Jego bok przeszyje.

 Ty cierpisz dalej, Matko, i po Jego zgonie,
Zdejmują Syna z krzyża, kładą na Twym łonie.

 Masz Go znowu przy sercu, lecz już nieżywego,
Pokrwawiona uściskiem ciała skrwawionego.

 Całujesz martwe usta, liczysz wszystkie rany,
I gorzko szlochasz, Matko: Jezus mój kochany.

 P. O wy wszyscy, którzy idziecie drogą, przystańcie i zobaczcie.
W. Czy jest boleść jako boleść moja?

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

 
                                                                                                   Na Kompletę

 
                      Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,
Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,
I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

 Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

 Jak była na początku i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

 
                     Hymn

Witaj, Tęczo niebieska z rosy łez utkana,
Witaj, Łąko kwiatami ofiary zasłana.

 Zrodziłaś Boskie Dziecię wśród bydlęty w żłobie,
Złożyłaś Jego zwłoki w pożyczonym grobie.

 Przykryła Twego Syna Józefowa skała,
Tyś pod opieką Jana tylko pozostała.

 Wracasz z pogrzebu, Matko, w życia podróż długą,
By odtąd wszystkich sierot zostać Matką drugą.

 Współczując z Tobą, Matko, w bolesnej żałobie,
Złożenie miecza grzechów ślubujemy Tobie.

 P. Dokąd odszedł umiłowany Twój Syn, o najpiękniejsza z niewiast?
W. Pójdziemy szukać Go z Tobą.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

                                                                                                           Ofiarowanie Godzinek


 Padając na kolana, składamy Ci w dani
Te Godzinki z miłością i prośbą, o Pani:

 Byś nas w naszych cierpieniach Twą mocą krzepiła
I u Syna zbawienia łaskę wyprosiła.

Ciebie Polska męczeńska Patronką obrała,
Cześć Ci od nas, Twych dzieci, hołd i wieczna chwała.

 P. Nie masz nikogo z wszystkich Jej drogich
W. Kto by Ją pocieszył.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 Módlmy się:Boże, w którego męce, według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi miecz boleści przeniknął,spraw, prosimy, abyśmy, którzy Jej cierpienia i mękę ze czcią rozpamiętywamy, przez chwalebne zasługi i prośby wszystkich świętych wiernych miłośników krzyża owoc Twej Męki szczęśliwie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

W. Amen.

 

 

 

70
1.Połączmy swe głosy dziecięce
   By śpiewać Maryi pieśń nową
   Czy w szczęściu czy w życia udręce
   Rozgłaszać że Ona Królowa

   Niech echo się niesie w przestrzenie
   Godzina radości wybiła
   Niech mroki znikają i cienie
   Nad nami Króluje Maryja

2.Niech z serc się modlitwa wyrywa
   I hymn niech w niebo ulata
   Gdzie cudem piękności zadziwia
   Maryja Królowa wszechświata

3.Do tronu jej śpieszmy z prośbami
   Z ufnością gdyż hojne ma dłonie
   O matko proś syna za nami
   I wstawiaj się w naszej obronie

71
1 Bóg kiedyś stał się jednym z nas,
   By nas przemienić w siebie

Ref.: Przyjdź Jezu mój,
        Zostań wśród nas
        Na zawsze już.

2 Uczył, że Pan Bóg kocha nas,
   Wszyscy zaś braćmi jesteśmy.

3 Cierpiał na krzyżu wiele ran
   By zmazać nasze grzechy.

4 Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach
   By niebo nam otworzyć.

5 Ducha Świętego zesłał też
   By wszystkich nas uświęcił.

6 Założył święty Kościół swój,
   Byśmy z Nim jedno byli.

7 Maryję Matkę ludziom dał,
   By wspomożeniem była.

72
Pieśni za zmarłych / Odszedłeś w świat nam nieznany [nuty]
« dnia: 08-12-2010, 00:07:26 »
1. Odeszłeś/łaś w świat nam nieznany
w nieznane życie nie ziemskie
W nieznana krainę świata
gdzie kwitnie życie królewskie

Już nadszedł dzień pożegnać cię
za jakiś czas spotkamy się
Już nadszedł dzień pożegnać cię
za jakiż czas spotkamy się

2.Gdzie Ty królujesz o Boże
I tworzysz dla nas zagadkę
Gdzie aniołowie i święci
Cieszą się życiem na prawdę.

Wśród świętych twych zrób miejsce nam
Zaprowadź nas do niebios bram
Wśród świętych twych zrób miejsce nam
Zaprowadź nas do niebios bram

73
Pieśni za zmarłych / Popatrz jak prędko mija czas.
« dnia: 07-12-2010, 23:55:08 »
Popatrz, jak prędko mija czas
Życie Twe też przeminie wraz
Życie, to jedno, które Bóg ci dał.
Troski, kłopoty skończą się,
Powiedz, szczęśliwy będziesz ty?

1. Powiedz, czy ty Jezusa znasz?
Pomyśl, On szczęście wieczne ma.
Pomyśl, jak spędzasz życia czas.
Pomyśl, gdy życie skończy bieg,
Przejdziesz na tamten drugi brzeg.
Powiedz, szczęśliwy będziesz tam?

2. Może jest smutna dusza twa,
Może pokoju w niej jest brak,
Może tęsknota dręczy cię?
Jezus twój każdy widzi krok,
Jezus rozjaśni duszy mrok,
Jezus ukoi serca ból

3. Przyjdź do Jezusa cudnych ran,
Powiedz Mu, co cię gnębi wciąż,
On ci Swe szczęście, radość da.
Przyjdź do Jezusa cudnych ran,
Powiedz Mu całą winę swą,
On ci swój pokój, szczęście da.

74
Czekam na Ciebie, dobry Boże,
przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się,
niechaj mi łaska Twa pomoże,
chcę czystym sercem przyjąć Cię.

Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże,
przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją,
przyjdź i nie spóźniaj się.

2. Wśród licznych trosk i niepokojów,
kiedy już sił nie starcza nam,
karmisz nas, Panie, swoim Ciałem,
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

75
Pieśni na Adwent / Przybądź Panie bo czekamy
« dnia: 07-12-2010, 23:25:32 »
1. Przybądź Panie bo czekamy
Twego przyjścia wyglądamy,
bo źle nam żyć bez Ciebie!
 
Gotujmy drogę Panu. Prostujemy ścieżki jego,
Przemieńmy swoje życie, odwróćmy się od złego.
 
2. Noc minęła, dzień jest blisko,
w jasnym świetle czyńmy wszystko,
ze snu już powstać pora!
 
 
3. Pan jest blisko, między nami,
w tłumie ludzi gdzieś wmieszany,
czy umiem Go zobaczyć?
 

4. Pan jest blisko i też czeka,
czy przyjdzie do człowieka,
czy kocham Go prawdziwie?
 

Strony: 1 2 [3] 4