Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Morgan13

Strony: 1 2 [3] 4 5
54
1.Matko nasza Miłosierna,łask wypraszaj dla nas zdrój,
   Wszystko możesz Panno wierna,serce Boże,skarbiec Twój,
   Przybądź do nas miłosiernie,i do serca dzieci tul,
   Usuń z duszy grzechu ciernie,łzy osuszaj łaski mnóż.
2.Miłosierne Twoje oczy na rodziną naszą zwróć,
   ucz nas drogą Boża kroczyć,czas czas rozłąki Matko skróć,
   Za opiekę, Miłosierdzie,wiek za wiekiem,przyjmij hołd,
   Uczyń z Polski swoją twierdzę,apostolską drogą wiedź.

56
1.Z świateł żarzących Matko Miłosierdzia i z serc gorących składamy Ci dar,
   Wszystkie narody chwalą ciebie wszędzie,nie wysłowiony Twój wdzięk i czar.
2.Pokorna cicha i niepokalana,na Twoje"Fiat" schodzi z nieba Bóg,
   Niech litość Twoja zgina nam kolana,niech przed mocą Twoją truchleje wróg.
3.Matko Najświętsza wszak przez ręce Twoje,płyną na ziemię całe zdroje łask,
   Twe Miłosierne dłonie smutki nam koja,przystrój nam dusze cnót Twoich blask.
4.Tyś nam patronką,Matko od powicia,syntezą wszystkich heroicznych cnót,
   Ujmij ster myśli,bądź mistrzynią życia,zaspokój pragnień miłosny głód.

58
ref:Miłosierna Matko Boża,Miłosierna Matko Boża,Miłosierna Matko Boża,Przyczyń się za nami.
1.O Matko Miłosierdzia,oto my dzieci twoje,racz zlać na dusze nasze błogosławieństw zdroje.
2.O Matko Miłosierdzia,oto my pielgrzymi prowadź nas drogą łaski,na tej biednej ziemi.
3.O Matko miłosierdzia oto my grzesznicy,spraw niech nam syn Twój jedyny grzechów nie policzy.

60
1.Ty do nas idziesz Miłosierdzie Boże i swoja ręką błogosławisz ludzi,
   którzy do stóp Twych chylą się w pokorze,we łzach cierpieniu i życiowym trudzie,
   Ty do nas idziesz ze słodkim obliczem i promieniami nam oświecasz duszę,
   aż człowiek pozna że jest tylko niczym i tonie we łzach miłości i skrusze.

2.Ty do nasz idziesz żarem rozpalony,miłość ci z piersi krwi strumieniem bije,
   To Miłosierdzia zdrój jest nie zgłębiony,niech cała ludzkość czerpie zeń i pije,
   Ty do nas idziesz a postać Twa biała,rozświeca mroki doczesnego życia,
   O Zbawicielu my ufamy Tobie,broń nas od grzechu i od serc rozbicia.

3.Ty do nas idziesz po przez świata drogi i Miłosierdziem przyciągasz ku sobie,
   A z serc tysięcy w Polsce i po świecie,płynie modlitwa Jezu ufam Tobie.

61
1.Najświętsze serce Jezusa mego
Pod Twą opieką nie trwożę się
Ty mnie ochraniasz od wszego złego
W niedoli wspierasz mnie.

Ref:U Twego tronu o Jezu mój
zaczerpnę siły na życia bój
Chciej tylko słyszeć twych dzieci głos
I weź w swe ręce Panie nasz los.

2.Serce Jezusa panuj nam wszędzie
By Cię odnaleźć,drogę nam wskaż
Niech każde serce wiernym Ci będzie
W burzy i trwogi czas.

3.O dobry Jezu do serca Twego
Z ufnością wielką garniemy się
Pomóż nam chronić duszę od złego
Bardziej miłować Cię.

4.Więc gdy nas spotka w życiu cierpienie,
W dźwiganiu krzyża siłę nam daj,
Ześlij nam pomoc i ukojenie,
Wiedź w obiecany raj.
62
1.Przesłodkie jest serce Jezusa                                    . 
W nim mieści się łask wszelkich zdrój,                                 . 
Gdyś smutkiem znękany, I bólem stargany,                           . 
To jemu ofiaruj dziś smutek swój,                                 
Gdyś smutkiem znękany, I bólem stargany,                      . 
To jemu ofiaruj dziś smutek swój.

2.Do Niego zwróć twarz swą strapioną,                             . 
W nim znajdziesz pociechę i moc,                                             .
 Łzy twoje osuszy, I rozpacz zagłuszy                                          .
 I w dzień jasny wznieci ci ciemną noc,                                     .
 Łzy twoje osuszy,I rozpacz zagłuszy,                                                                             . 
I w dzień jasny wznieci ci ciemną noc.

3.Jak hojne jest Serce Jezusa,                                         . 
Ten z nas tylko, dobrze to wie.                                           . 
Kto zaznał trosk wiele,Na duszy i ciele                                . 
I kto swe cierpienia do Boga śle,                                     . 
Kto zaznał trosk wiele,Na duszy i ciele,                                        . 
I kto swe cierpienia do Boga śle.

4.I ty chodź do serca Jezusa
   Błagalny do niego zwróć głos
   I proś je w pokorze bo Bóg wszystko może
   A On w lepsze zmieni złowrogi los.
   I proś je w pokorze bo Bóg wszystko może
   A On w lepsze zmieni złowrogi los.

63
1.Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój,
Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój.
 Ty w sercu moim trwasz,  Z miłością Stwórcy ziem,
 Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim.

2.Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień,
 za Tobą życiem swym iść jako cień.
 Daj tylko, Boże dusz,  obecność Twoją czuć,
 myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć.

3.Choć jak wędrowiec sam idę przez noc, 
w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc,
gdy czuwam i wśród snu,  czy słońce jest, czy mrok,
niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok.

4.Być bliżej Ciebie chcę i w śmierci czas,
gdy mnie już będzie krył grobowy głaz.
Być bliżej Ciebie chcę, to me pragnienie czuj,
bom ja jest dziecię Twe, Tyś Ojciec mój.

5.Do Ciebie Boże mój przybliżam się
bo serce moje tak do Ciebie się rwie.
I pieśnią sławię Cię, uwielbiam Imię Twe
Do Ciebie Boże mój przybliżam się

6.Drogę do nieba bram, wskazałeś nam
przez miłosierdzie Twe wprowadzasz tam.
O Boże pozwól mi uwielbiać Imię Twe
Do Ciebie Boże mój przybliżam się

64
Pieśni za zmarłych / Tron twój ujrzałem
« dnia: 03-02-2011, 22:01:27 »

1. Tron Twój ujrzałem z daleka, Panie chwał!
W kraj ten wspaniały chętnie bym odejść chciał,
by życie pełne biedy i męki
włożyć już Stwórco, do Twojej ręki.

2. Co za dostojność duch mój oglądać mógł!
Swej łaski hojność wszechmocny zjawił Bóg;
rad bym już dzisiaj, drogi mój Panie,
miał w Twych przybytkach błogie mieszkanie.

3. Grzech we mnie jeszcze, do ziemi jeszcze lgnę,
Duch Twój na szczęście mi odkrył prawdę Tę.
Nie dosyć jeszcze z wad oczyszczony,
nie dosyć z Tobą duch mój złączony.

4. Jam już zbawiony! Nie trwoży mnie już nic.
W jasności onej oglądam blask Twych lic.
Pocierpię tylko jeszcze niewiele,
a błogość wieczną z Tobą podzielę.

5. Tak się raduję, żem ujżał miasto cne,
tam ulatuje, tam wiecznie dążyć chcę.
Dopóki stopy po ziemi kroczą,
tych ulic jasnych nie spuszczę z oczu.

66
To jest oryginalny i cały tekst tej pieśni.

68
1. O Maryjo tyś naszą Królową,
Tyś w historię Polski jest wpisana,
Tys nam Matko, przez Twego Syna,
Przed wiekami ku obronie dana.

Ref: Matko pokoju prosimy cię,
Matko pokoju błagamy cię,
skieruj oczy swe na polski kraj,
Ojczyźnie naszej dziś pokój daj.

2. Tyś nam tarczą, tyś nam siłą,
Więc przy Tobie Matko trwać pragniemy,
Sześćset lat tyś naszą Królową
Z Tobą Matko nigdy nie zginiemy.

69
1. Chorujesz ciężko na duszy i ciele
Do Walentego uciekaj się śmiele,
Potrafi Kaplan duszę twą ratować,
Męczennik ciało zdrowie wykształtować.

2. Wzrok ci się psuje przez ocz zapalenie,
Drżą ręce nogi i w kościach bolenie,
Walenty święty od Boga wybrany,
Ślepym wzrok, chorym zdrowie daje w pokorze.

3. Wielka choroba pali twe wnętrzności,
Serce odciąga od Boskiej miłości,
Do Walentego ach wzdychaj serdecznie,
By cię ratował, błagaj go statecznie.

4. Smutki i troski gwałtem na cię biją,
Jęczysz jak byś był skaleczony żmiją,
U Walentego znajdziesz pocieszenie,
Niemoce twoje prędkie oddalenie.

70
1. Witaj Janie z Bolesława, masz się wstawić, przed Wacława,
Bo Król tak rozkazuje, iż Ciebie potrzebuje.

2. Czemuż tak rozkaz surowy, jestem na wszystko gotowy,
Wiem jaka tam nowina, śmierci mojej nowina.

3. Pyta się Król Jana śmiele, co mu Królowa w kościele,
Do ucha powiedziała, Z czego się wyznawała.

4. Wolę wszystkie męki znosić, niż jedno słowo ogłosić,
Większy rozkaz od Boga, ni twa Królu powaga.

5. Zawołajcie prędko katów, zewleczcie do naga z szatów,
Palcie go pochodniami, i smolnymi świecami.

6. Złoto ogniem wyczyszczają, mnie zaś Panie doświadczają,
Ochoty dodawają, rany Twe wyrażają.

7. Co dla Boga skały mury, kruszą się twarde marmury,
A Ty się mąk nie boisz, w uporze swoim stoisz.

8. Wiedz o Królu że Twe męki, słodsze niż niebieskie rzeki,
Dla Jezusa mojego i dla świętych ran Jego.

9. Wiedźcież już uporczywego, uwiążcież u karku jego,
Kamień,z mostu Pragskiego zrzućcie jak niemownego.

10. Król mi mówić rozkazuje, spowiedź mi usta pieczętuje,
I myśleć się nie godzi, co słyszę przy spowiedzi.

11. Już dekret nie odwołany, już jesteś na śmierć skazany,
Opamiętaj się Janie, a znajdziesz łaskę u mnie.

12. Nie śmiem mówić Królu tego, co przeciw sławie bliźniego,
Tobie za śmierć dziękuję, która mile przyjmuję.

13. Płaczcie sieroty ubogie, już związane ręce drogie,
Które was ratowały i jałmużny dawały.

14. Już w Mołdawnie utopiony, kamień drogi zanurzony,
Gwiazdami oświecony, do nieba przeniesiony.

15. Szkoły Pragskie lamentują, o doktorze się zwiaduja,
Słysząc że utopiony, żal ich nieunikniony.
 
16. Dziatki małe narzekają, za nim w niebo spoglądają,
Płaczą nauczyciela, wszystkich pocieszyciela.

17. O zły Królu! Kanonika i świętego jałmużnika,
Niewinnie utopiłeś, Pragę zasmuciłeś.

18. Zgasła świeca na ambonie, stracił się klejnot w koronie,
Sieroty już pytają, gdzie Ojca swego mają.

19. Już w niebie z bogiem Króluje, za nami tam oręduje,
Jest tam naszym patronem i sławnym opiekunem.

20. niech doznamy z Twej przyczyny, teraz i śmierci godziny,
O nasz miły patronie, Nepomuceński Janie.

Strony: 1 2 [3] 4 5