Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - knrdsk1

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 24
51
To schola bardzo Forumowa - utworzyło ją 2/3 Administracji (Tomasz Torquemada i knrdsk1) w celu śpiewania w czasie liturgii sprawowanych w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Działamy przy W(u)DTK(a) czyli Wrocławskim Duszpasterstwie Tradycji Katolickiej. Mamy swoją stronę (http://schola.katolicy.net) i profil na Facebooku (http://www.facebook.com/pages/Schola-Cantorum-Sancti-Ioseph/201285196556997) gdzie mozna o nas przeczytać więcej a nawet posłuchać jakichś nagrań dokonanych w czasie liturgii. Zapraszam! :)

55
Pieśni przygodne / Wielbim Ciebie wielki Boże [nuty]
« dnia: 12-11-2010, 10:41:50 »
Tekst: Śpiewnik Pelpliński
Melodia: wg "Melodii do zbioru pieśni nabożnych katolickich dla użytku kościelnego" (Śpiewnika Pelplińskiego)

Wielbim Ciebie, wielki Boże,
Któż Cię wielbić dosyć może?
Łączym pienia z Aniołami,
Wielkość Twoję wysławiamy.

W Majestacie niepojęty,
Chwalim Ciebie, Boże święty,
Tyś jest Panem ziemi, nieba,
Rządzisz wszystkiém, jak potrzeba.

W blasku wielkim Twojéj chwały
Cherub świetny niknie cały,
Człowiek jakże pojąć zdoła
Boga, co do Niego woła?

Wielką niskość w sobie czujem,
Gdy Cię poznać usiłujem,
Boś w Twéj mocy jest niezmierny,
Boże wielki miłosierny.

Pokłon Ci zatém oddajem,
Stwórcą naszym Cię wyznajem,
Tyś z niczego wszystko stworzył,
Słowem Swojém świat założył.

Serce wdzięczne Ci niesiemy,
Wysłuchaj nas, gdy prosimy,
Oddajem serca w ofierze,
Kochamy Cię wiernie, szczerze.

Bo cóż  człowiek oddać może
Tobie, co masz wszystko, Boże?
Twoję własność wdzięcznie zwraca,
Twoja, Boże, w niéj jest praca.

Chwalim Ciebie od poranku,
Ojcze, i Ciebie, Baranku,
Boże, Ciebie Duchu święty,
Trójco, Boże niepojęty.   Amen.

59
Śpiewnik pelpliński.

    Święta i droga jest każda przysięga * Wam chrześci-
aniem którzy przysięgacie, * Pełna bojaźni, jak Boska potęga,
*Gdy zważa Sędzia, co wy wymawiacie; * A tenże Sędzia
nie cierpi kłamliwych * Kłamcę w wieczności wyłączy z cnotli-
wych.
    Bóg będąc prawdą fałszu nienawidzi, * Znając Swą go-
dność, ukarze grzesznika, * Dotknie go plagą i wszędzie wy-
szydzi, * Co jest przysięga, czemu nie przenika. * Jak
wielka zbrodnia przysięgać faszywie, * Boga wzywając na
świadka kłamliwie!   
    Który zna dobrze myśli, oraz słowa, * Rzetelną prawdę,
zmyślone układy, * Ani Mu tajna zawikłana mowa, * Wskaże
twą chytrość i przeklęte zdrady* Nie oszukaństwo u Boga
nie znaczy, * Ciebie zawstydzi i umrzesz w rozpaczy.
    Nic nie wymyślisz na serca zasłonę, * Nawet ciemno-
ści nie są mu przeszkodą, * Zgoła nic nie masz na twoją
obronę, * Krzywoprzysięstwo zawsze z twoją szkodą; * Tysiąc
sposobów sprawę twą wyjawi, * Jeźli kłamliwa, któż cię u-
łaskawi?
    Dopieroż gdy śmierć z świata cię zabierze * I przed
sąd Boski stawić ci się każą * I zapytają, w jakiej żyłeś
wierze, * Pokażą kłamstwo, którego nie zmażą; * Lecz Sędzia
Pan Bóg wyda wyrok srogi, * Byś cierpiał karę z rękoma
i z nogi.
    Lękaj się każdy pełnić takiej złości, * Choćbyś miał
stracić i największe włości, * Milsze ci życie z Bogiem w
spokojności, * Niźli doznawać Jego praw ostrości; * Nadto
sumienie dobrze cię naucza, * Gdy ustawicznie zbrodnią ci
wyrzuca.
    Wołając na cię:krzywoprzysiężniku! * Przeklęctwo z
nędzą obok z tobą chodzą, * We dnie i w nocy, uważaj
grzeszniku, * I coraz więcej zemsty Boskiej rodzą: * Czyń
więc to zawsze, co się prawem godzi, * Przeklęty, co lud
i Boga zawodzi!
    Nie! świat cały z swą okazałością * Nie wzbudzi we
mnie fałszywego zdania, * Abym się plamił obrzydliwą złością
* Chcę ja przysięgać podług przekonania, * A wyjawiwszy
rzecz rzetelnie całą, * Mogę mieć ufność i nadzieje stałą. Amen.

60
Pieśni przygodne / Amen Amen niech zawoła [po ślubie] [nuty]
« dnia: 03-09-2010, 10:50:50 »
Amen! Amen! niech zawoła
Z nas każdy, prawa Kościoła
Słuchając; boć co ich łączy
Związek, śmierć tylko zakończy.

Wszystko nam Bóg dobrze sprawia
Dobroć Swą codzień odnawia,
Lecz szczególną nam udziela
Łaskę, dając przyjaciela.

Przykra często życia droga,
Pełno na niéj cierni, głoga;
Lecz jak słodko nam, o Boże!
Gdy kto nam cierpieć pomoże.

Ojcze ludzi, dobry Panie!
Raczże ich w tym wspierać stanie,
Niechaj drogą cnoty chodzą,
A swe wzajem życie słodzą.   Amen.

Wg "Melodii do zbioru pieśni nabożnych katolickich dla użytku kościelnego" (Śpiewnika Pelplińskiego):
na Nótę pieśni IV po kazaniu str. 60., lub na Nótę 342 (pieśń 342 to "U drzwi Twoich", pieśń IV po kazaniu - poniżej - przyp. knrdsk1)

61
Śpiewnik Pelpliński

Zważcież więc jak jest wielkie
Waszych małżeństw przeznaczenie,
W nich się ma znaleźć wszelkie
Chrześcijańskich cnót nasienie;
Z nich wsparcie nowe w wierze,
Z nich Bóg Swoich sług bierze.

Nuż tedy w obecności
Boga wraz i zgromadzenia,
Złóżcie wiecznéj wierności
Sobie wzajem przyrzeczenia,
Pan Bóg spogląda na nie
I potwierdza w kapłanie.   Amen.

62
Pieśni przygodne / Boże od Ciebie pochodzi (ślubna) [nuty]
« dnia: 02-09-2010, 23:52:31 »
Śpiewnik Pelpliński

Boże od Ciebie pochodzi
Wszelkie dobro na ziemi,
Gdy nam na Twéj łasce schodzi,
Jak jesteśmy nikczemni!
K' Tobie więc nasze głosy wznosimy,
A o łaskę Twą prosimy,
Prosim z ufnością Ciebie,
Ojcze, któryś jest w niebie.

Spojrzyj , Ojcze, na oboje,
Tych osób, co stanęli
W tym kościele, aby swoje
Sobie śluby stwierdzili;
Tyś w nich sam zaszczepił, Panie,
To wzajemne przywiązanie,
Niech więc, co dziś ślubują,
W swém życiu nie żałują.

Ty spuść Twego Ducha na nie
I wraz z Jego darami,
Aby w tym małżeństwa stanie
Twemi poszli drogami:
Niech tym węzłem dziś spojeni,
A Twą łaską uzbrojeni,
Wespół podróż odprawią,
Twa dobroć zawsze sławią.   Amen,


63
Śpiewnik Pelpliński, "Pieśni po ślubie"
Melodia: na Nótę 104

Bogu Ojcu i Synowi
I równemu Im Duchowi,
Trzem Osobom niech będzie
Jednakowa cześć wszędzie.

Niech Cię chwalę Boga mego
W Trójcy Świętej jedynego;
Chwała Twa, wieczny Panie,
Niech nigdy nie ustanie. Amen.

64
Z netu: T. Piątek - Antyfona ślubna

65
Jak podaje wujek internet:
mel. harm. E. Brańka

66
X.M.M.Mioduszewski

Inclytum regni columen poloni,
Magne Doctorum Pater alme Canti:
Lechicos inter radians Patronos,
                        Posce tonantem.

Solis ut claros rotat orbis ignes,
Sic micat nostro tua lux in Orbe:
Noctis ut Princeps superat minores,
                        Cynthia flammas.

Grande virtutum teneris ab annis
Te jubar cinxit, niveique dotes
Pectoris, devotaque mens profundo
                        Numine mersa.

Regiæ magni Jagelonis aulæ,
Diva quam Pallas, Cracidos beatis
Incolit tectis, lapis angularis,
                        Atque columna es.

Te Sophum mitræ, viridesque laurus,
Quas tuæ fronti nive consecrasti,
Prædicant unum: tibi de tuoque
                        Munere vivunt.

Terna te laurus triplici coronans
Fronde, mortali positum sub umbra,
Jam perennatis beat ut sitisti,
                        Pignore laudis.

Arte cœlesti, probitatis in te
Norma formata est, voluitque pingi
In tuo primum speculo, togatæ
                        Regula vitæ.

Asperi carnem domuere cultus,
Cor tibi flammis amor ussit ingens:
Divitis prædæ data vestis instar
                        Cessit et esca.

Sæpius vestes tullit indigentum
Nuditas, quæ cor tibi lancinabat;
Quo tegis nudum, tibi Christus ipse
                        Reddit amictum.

Virginum Virgo, tibi destinatum
Contulit vitæ decus innocentis;
Dum tibi casta posuit virentem
                        Fronte coronam.

Addidit pennas tibi vis amoris,
Ad viam Sacri properans Sepulchri;
Æstuans, longe positas salutis
                        Curris ad undas.

Dulcis est visus tibi sudor omnis,
Arctius qui te superis ligabat;
Viluit mundi comitala multo
                        Felle voluptas.

Noctium sacras vigilesque curas,
Flammeus cordis superabat ardor:
Tanta de cœlo tibi gratiarum
                        Copia fluxit.

Hinc tibi sensus humiles, placentque
Ima contemptus, tumidusque sæcli
Vincitur fastus, pede mortis atra
                        Colla premente.

Bethleem dum sol oritur tenellus,
Occidis sydus Lechiæ coruscum:
Fasciis carum tenuit Joannem
                        Te Deus infans.

Sic vetus transit rigor in beatæ
Gaudium vitæ, grave sed relictis
Vulnus hæsisset, nisi sacra nobis
                        Busta dedisses.

Mira queis grati data vis odoris,
Et solum late reficit Polumque,
Ad tuos dum tot cineres stupenda
                        Computat acta.

Vota quot plebis pia tot fatentur,
Luxque cis Sacrum tumulum perennis,
Quam preces semper venias petentum
                        Pronus ad omnes.

Ergo Lechei diadema Regni
Protege, et summos Pater alme fasces:
Regia nam te, posuit Patronum
                        Numen in urbe.

Vindices iras solii tremendi
Tolle placando: dabit hoc petenti
Summa majestas, redeatque cœlo
                        Pax bona per te.

Cracii Musis faveas Lycæi,
Magnus in Regno Lechiæ Patronus;
In tuo natos gremio, parentum
                        Optime serva.

Mentium lumen, sapientiæque
Impetra nobis jubar, ut beato
Lucis æternæ potiamur omnes
                        Te duce Regno.

Polska wersja hymnu tutaj: http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,1214.0.html

67
Ten wątek został przeniesiony do Pieśni wspólne o Świętych i połączony z istniejącym wątkiem  :).

http://spiewnik.katolicy.net/index.php?topic=3403.0

70
    W Trójcy jedyny Boże! któż Twe siły powie? * Niechaj
ust będzie tysiąc, ustaną w wymowie.
    Twoją mocą stworzyłeś niebieskie obroty, * Twego słowa
słuchają pioruny i grzmoty.
    Lotne wiatry i gęste nocnych gwiazd szeregi, * Mie-
siąca i dziennego rącze słońca biegi.
    Wyniosłe w niebo góry, krzemieniste skały, * Na po-
słuszeństwo Tobie cale się oddały.
    Co na ziemi, co w niebie Boska tylko ręka * Stwo-
rzyła, na głos Pański to wszystko uklęka.
    Wszelki zwierz z Twojéj ręki pokarmy odbiera, * Z
Twojego daru pszczółka słodką rosę zbiera.
    Nie uskarża się nikt na Twoje zapomnienie; * Prze-
znaczonego sobie wszelakie stworzenie
    Z Twéj śpiżarni pokarmu chętnie oczekiwa, * Na który
gdy czas przyjdzie, szczodrze dany bywa.
    Powietrzne ptastwa, których liczby nie zrachuje, * I tych
Twoje staranie jadłem opatruje.
    Co tylko na powietrzu, co w wodzie zostaje, * Tym
wszystkim Twoja ręka pokarmy wydaje.
    O Boże nieśmiertelny, wszystkich wieków Panie! Świę-
tym Cię, Świętym zowie stworzenie wyznanie.
    Wiecznym jesteś, o Boże, i téż niezmierzonym, * Ża-
dnym brzegiem, granicą żadną niezamknionym.
    Twoja wielkością każde zwyciężyłeś miary, * Trudność
Twéj wszechmocności, trudno przybrać pary.
    Ziemia i nieba żadnéj niech liczby nie mają, * Bogu
jednak w wielkości nigdy nie zrównają.
    Który jest bez początku, na wieki króluje, * Każdą
rzecz w Sobie mając nic nie potrzebuje.
    W słowach i dziełach Bóg jest mocarzem doznanym, *
Najwyższym śmierci rządcą i żywota Panem.
    Do Twéj się, Boże, woli jak łańcuch ukuty * Wszystko
ciągnie; * Ty każdéj chwili i minuty
    Tysiąc nieb, tysiąc światów takich wybudujesz, * A
Twojéj ręki Boskiéj niwczém nie zmocujesz.
    Takowe Boga siły uniżoną chęcią * Nakłoniwszy się
wdzięczną szanujmy pamięcią.
    Niech Trójcę Świętą chwali, co tylko się rodzi,  * Co
lata, płynie, żyje, co po ziemi chodzi.
    Boże, Stwórco dobrego, dobryś jest bez miary, * Nie-
rychłe Twoje gniewy, lecz skwapliwe dary.
    Cokolwiek tylko z Ciebie płynie i pochodzi, * Temu na
doskonałéj dobroci nie schodzi.
    Jeśli jest słodycz: od Twojéj płynie słodkości; * Jeżeli
piękność: od Twojéj idzie piękności.
    Z Twojéj skarbnicy rozum i zycie wypływa, * Od Cie-
bie doskonałość i zmysł dany bywa.
    Pięknymeś bez urody, wiecznie zostający * Bez wieków;
Ojcem jesteś matki nie znający.
    Prawdziwie Ciebie, Trójco Najświętsza, chwalimy, * Że
się między stworzeniem Twojém być liczymy.
    Człowiek niczém nie będąc, ani małym proszkiem, * Ty
go stworzyłeś, Boże, jakby jednym bóżkiem,
    Górne mu na mieszkanie niebo naznaczając; * Lecz on
się na tak wielkim honorze nie znając,
    Od węża piekielnego jabłkiem nakarmiony, * W prze-
klęctwie i karaniu został pogrążony.
    Więc poszedł za stworzeniem zaćmiony szaleństwem, *
Któryby się miał Boskiém szczycić podobieństwem.
    Łaskawy miłosierdzia Ojcze i zbawienia, * Boże Synu,
i z Ojcem równego zmocnienia
    Święty Duchu, idący odedwóch istoty, * W niczém mniej-
szym nie będąc, równyś obom cnoty.
    Oto człowiek, co zgrzeszył, odchodząc od Ciebie, * Chce
Cię mieć powracając łaskawego w niebie.
    Do Twego Majestatu grzeszne ręce składa, * Pełne żalu
przed Tobą serce swe przekłada.
    Płaczącego za grzechy w Twéj trzymaj miłości, * Nie
chciéj go z tak zbawiennéj wypuszczać ścisłości.
    Boże w Trójcy jedyny, celu serca mego! * Niech moje
prośby idą do oblicza Twego,
    I który hymn wypłynął z serca uprzejmości, * Niechaj
będzie ku Twojéj sławie i godności.
    A my, którzy na ziemi czyniemyć honory, * Niech od
Ciebie niebieskie odnosim fawory.   Amen.

71
Śpiewnik Pelpliński

Wg "Melodii do zbioru pieśni nabożnych katolickich dla użytku kościelnego" (Śpiewnika Pelplińskiego) melodia jak "Witaj dniu święty żądany" (http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,115.0.html)

Przyjdź Trójco prosim ubóstwo,
Równa jasność, jedno Bóstwo,
Ty, Panie, jesteś wszystkiego
Początkiem bez końca wszego.

Wojska niebieskie Cię sławią,
Chwałą Twą, pokłonem bawią,
I trójna machina świata
Błogosławią w wieczne lata.

Ot jesteśmy i my niscy
Słudzy Twoi, kłaniam wszyscy;
Nie gardź żądzą i proźbami,
Z niebieskiemi łącz hymnami.

Jedném światłem wyznawamy,
Przed niém trójnie upadamy,
Alfa, Omega zowiemy,
Że wszelki duch chwali, wiemy.

Chwała Bogu przedwiecznemu,
Chwała Jednorodzonemu,
Chwała Duchowi Świętemu,
Bogu w Trójcy jedynemu.   Amen.

72
Śpiewy na Wielki Tydzień / Odszedł Pasterz od nas [nuty]
« dnia: 02-04-2010, 13:22:13 »
Wg Siedleckiego 1994

Odszedł Pasterz od nas,
Zdroje wody żywej,
Zbawca, źródło łaski
Miłości prawdziwej.
        Odszedł Pasterz nasz
         Co ukochał lud.
         O Jezu, dzięki Ci
         Za Twej męki trud!

Gdy na krzyżu konał,
Słońce się zaćmiło,
Ziemia się zatrzęsła,
Wszystko sie spełniło.

Odszedł...

Ten co pierwszy ludzi
Złowił w swoje sidła,
Sam już w więzach leży,
Opadły mu skrzydła.

Odszedł...

Oto Boski Zbawca
Zamki śmierci skruszył,
Zburzył straszne odrzwia,
Duszom życie zwrócił.

Odszedł...

Zmiażdżył władzę czarta
Mocą Bóstwa swego,
I ujarzmił pychę
Wroga piekielnego.

Odszedł...

73
Wszystkich chętnych zapraszam do wzięcia udziału w Świętym Triduum, które będzie odprawiane w Klasycznym Rycie Rzymskim (tzw. trydenckim) we Wrocławiu w kościel p.w. Najświętszej Marii Panny na Piasku, w godzinach: Wielki Czwartek: 20:00, Wielki Piątek: 20:30, Wielka Sobota - 21:00.
Również we Czwartek, Piątek i Sobotę będą tam odprawiane tzw. Ciemne jutrznie, o godz. 7:00 rano.

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 24