Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - knrdsk1

Strony: 1 [2] 3 4 ... 113
26
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 04 października 2020, XVIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; C: XIB, m: 4; o: AS; s: KZ, AI oraz KB i LT (cyw.)

Intr: Da pacem Domine;

Msza: IX (Cum jubilo), Credo I;

Gr: Laetatus sum (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Timebunt gentes (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Sanctificavit Moyses;
Co: Tollite hostias / Zbliżam się w pokorze (całość);

Po ost. Ewangelii: Salve Regina (simplex).

27
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 27 września 2020, XVII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; C: XIB, m:6; o: AS; s: KZ, AI + KB i LT (cyw).

Intr: Justut es Domine;

Msza: IX (Cum jubilo), Credo I;

Gr: Beata gens (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Domine exaudi (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Oravi Deum;
Co: Vovete et reddite / Bądźże pozdrowiona Hostyo żywa (całość);
Benedicamus Domino.

Adoracja Najśw. Sakramentu:

O zbawcza Hostyo
Litania do Najśw. Sakramentu
Przed tak wielkim Sakramentem
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem
Akty uwielbienia
Po repozycji Najśw. Sakramentu: Salve Regina (simplex).

28
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 13 września 2020, odpust parafialny ku czci NMP Zwycięskiej; C: XIB, m: 3; O: AS, s: KZ oraz cyw: AI, LT, MSzar.

Intr: Salve sancta Parens;
Msza: IX (Cum jubilo), Credo III;

Gr.: Benedicta et venerabilis (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Post partum (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją);
Off: Ave Maria / brak pieśni (pod obecność jedynie 3 ministrantów nie było okadzeń);
Co: Beata viscera / Twoja cześć, chwała (całość);

Salve Regina (simplex).

29
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 06 września 2020, XIV Niedz. po Zesłaniu Ducha Świętego; C: XIB, m:4; o: AS, s: KZ, AI + KB (cyw).

In.: Protector noster;

Msza: IX (Cum jubilo), Credo I;

Gr: Bonum est confidere (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Venite, exultemus Domino (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),

Off: Immittet Angelus Domini / Z rąk kapłańskich (1 zwr.),
Co: Acceptabis sacrificium / U drzwi Twoich (nie zmieściła się tylko ostatnia zwrotka).

Po ost. Ewang.: Salve Regina (simplex).

30
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 23 sierpnia 2020, XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; C: XIB, m: 8; o: AS; s: KZ, TD, AI + JanGoł (cyw)

Intr: Deus in adiutorium;

Msza: IX (Cum jubilo), Credo I;

Gr: Benedicam Dominum (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Domine Deus (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Precatus est Moyses;
Co: De fructu operum tuorum / Kłaniam się Tobie (całość);

Adoracja Najśw. Sakramentu:
O zbawcza Hostyo
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Przed tak wielkim Sakramentem
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem
Akty uwielbienia

Po repozycji Najśw. Sakramentu: Salve Regina (simplex).

31
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 16 sierpnia 2020, XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; C: XIB, m: 2; o: BartGan; s: KZ, TD, AI.

Intr: Deus in loco;

Msza: IX, Credo III;

Gr: In Deo speravit (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Exultate Deo (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Exaltabo te / Kto się w opiekę (1. zwr.);
Co: Honora Dominum / Zbliżam się w pokorze (całość)

Ost. Ewang.: Salve Regina (simplex)
Post Missam: Polski Królowo (F. Nowowiejski) - całość (2 zwr.)

33
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, sobota 15 sierpnia 2020, uroczystość Wniebowzięcia NMP; C: XIB, m: 2; o: BartGancz; s: KZ + Lech T (cyw); m: 2.

In.: Signum magnum;

Msza: IX (cum jubilo), Credo III;

Gr: Audi filia (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Assumpta est Maria (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Inimicitias / Serdeczna Matko (1 zwr. z powt.)
Co: Beatam me dicent / Jezu miłości Twej (3 zwr.). / Magnificat (Uwielbiaj duszo moja - całość)

Po ost. Ewang: Salve Regina (simplex) / Boże coś Polską (2 zwr.)

34
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza śpiewana w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 26 lipca 2020, VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; C: XIB, m:3 (->bez okadzeń w trakcie Mszy) + 1 biretowy w chórze; o: AS; s: KZ oraz KB i LT (cyw).

Intr: Suscepimus Deus;

Msza: IX (Cum jubilo), Credo I;

Gr: Esto mihi (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum),
Alleluia: Magnus Dominus (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją);
Off: Populum humilem;
Co: Gustate et videte / Zbliżam się w pokorze (całość);

Adoracja Najśw. Sakramentu:
O zbawcza Hostyo
Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa
Przed tak wielkim Sakramentem
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem
Akty uwielbienia
Po repozycji Najśw. Sakramentu: Salve Regina (simplex).

Kościół p.w. Św. Sebastiana, Opole, Msza solenna w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 13:00, niedziela 26 lipca 2020, Uroczystość Św. Anny - Patronki Diecezji - wspomn. VIII Niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego - Uroczystość I Komunii Świętej dwóch dziewcząt; C: XMarDryg, D: X. MarSter, SD - ? m:liczni!; o: miejsc; s: KZ, AK, AI, MarCzap + PjoKędr (cyw).

Procesja wejśc.: Org
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i przyrzeczenie 2 Dziewcząt przed I Komunią;
Aspersja (KZ, AI) Asperges me;

Intr: Gaudeamus omnes (beatae Annae) (KZ+AI)
Msza De Angelis, Credo III;
Kyrie tropowane (tropy: AK, chór kantorski AK+PjoKę)

Grad: Dilexisti (AK+PjoKę),
Alleluja: Diffusa est (KZ+MCz)

Off: Filiae regum / Ja sobie wybrałem za obronę (Św. Anna) - org + Wierni + SCSI;
Prefacja: ton solemnior;

Comm: Diffusa est gratia / Adoro te devote (SCSI) / Ja wiem w kogo ja wierzę (org + Wierni)

Ost. Ewang: Salve Regina (solemnis).

35
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 19 lipca 2020, VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego; C: XIB, m:1 + 1 biretowy w chórze; o: AS; s: KZ i AI + LT (cyw).

Intr: Omnes gentes;

Msza: IX (Cum jubilo), Credo I;

Gr: Venite filii (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Omnes gentes (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Sicut in holocausto;
Co: Inclina aurem tuam / Bądźże pozdrowiona Hostyo żywa (całość);

Po ost. Ewangelii: Salve Regina (simplex).

37
Tak to już bywa - ktoś widzi dział "Hymny" a no to wpiszę tam hymn ŚDM...
przesuwam do Wątpliwych.

38
czemu śpiewacie Cum jubilo jubilemus filiae mariae?
Ponieważ po latach braku zgody na inne Msze niż VIII, XI i XVII Ksiądz polecił wprowadzenie nowej Mszy, właśnie IX, którą w tym celu należy śpiewać przez wszystkie niedziele aż do Adwentu.

39
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 05 lipca 2020, V Niedz. po Zesłaniu Ducha Świętego; C: XIB, m: 5; o: AS, s: KZ i AI + KB i LT (cyw).

Intr.: Exaudi Domine;

Msza: IX (Cum jubilo), Credo I;

Gr: Protector noster (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Domine in virtute (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Benedicam Dominum / improw. org.
Co: Unam petii / Zbliżam się w pokorze (całość).

Po ost. Ewangelii: Salve Regina (simplex).

40
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 28 czerwca 2020, IV Niedz. po Zesłaniu Ducha Świętego; C: XIB, m: 3 (->bez okadzeń); o: AS, s: KZ, TD, AI + KB (cyw).

Intr: Dominus illuminatio mea;

Msza: IX (Cum jubilo), Credo I;

Gr: Propitius esto (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Deus qui sedes super thronum (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Illumina oculos meos / impr. org.
Co: Dominus firmamentum meum / Twoja cześć chwała (całość, z powt.).

Adoracja Najśw. Sakramentu:
O zbawcza Hostyo,
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa,
Przed tak wielkim Sakramentem,
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem,
Akty uwielbienia;

Po repozycji Najśw. Sakramentu: Salve Regina (simplex).

41
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 21 czerwca 2020, III Niedz. po Zesłaniu Ducha Świętego; C: XIB, m: 6; o: AS, s: KZ i TD oraz AI, KB i LT (cyw.).

Intr: Respice in me;

Msza: IX (Cum jubilo), Credo I;

Gr: Jacta cogitatum tuum (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Deus judex justus (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Sperent in te / Z rąk kapłańskich (KZ i TD: co się wkrótce Ciałem stanie...),
Co: Dico vobis / U drzwi Twoich (całość).

Po ost. Ewangelii: Salve Regina (simplex).

42
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 14 czerwca 2020, II Niedz. po Zesłaniu Ducha Świętego; C: XIB, m 6; o: AS; s: KZ, TD, AI +AK, KB, LT (cyw).

Intr: Factus est Dominus;

Msza: IX (Cum jubilo), Credo I;

Gr: Ad Dominum (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Domine Deus meus (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją),
Off: Domine convertere / Kochajmy Pana (5 zwr.),
Co: Cantabo Domino / Zbliżam się w pokorze (całość),

Wystawienie Najśw. Sakramentu: O zbawcza Hostyo
Procesja wewnątrz kościóla: Sław języku tajemnicę )zwr 1-4,1,2 / Przed tak wielkim Sakramentem
Po błogosławieństwie NS: akty uwielbienia;

Zakończenie oi repozycji NS: Salve Regina (simplex).

43
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, czwartek 11 czerwca 2020, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało), I Komunia Święta trojga dzieci (Michał Z., Marcelina W., Franciszek J.); cel:  X IB, m:10; o: AS, s: AK (cyw), TD, AI + KZ + Lech T. + KB (cyw);

Intr: Cibavit eos;
Msza: VIII, Credo III;

Gr: Oculi omnium (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluja: Caro mea (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum, wers śpiewany psalmodią ze szczątkowym zakończeniem wersu wg nut, sequentia);
Seq: Lauda Sion Salvatorem [całość - kantor AK+KZ / Schola (Torquemada+Olek+LechT + KB)];

Off: Sacerdotes Domini / Chwal Syjonie Zbawiciela (3 zwr.),
Co: Quotiescumque / O niewysłowione (całość) + Kłaniam się Tobie (całość)

Post Missam: Salve Regina (simplex).

44
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, niedziela 07 czerwca 2020, uroczystość Trójcy Przenajświętszej; C: X Ir, m: 2; o: AS, s: KZ, AI, LechT+KB+MSzar (cyw.).

Intr: Benedicta sit sancta Trinitas
Msza: VIII, Credo III;

Gr: Benedictus es, Domine (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluja: Benedictus es, Domine (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum, wers śpiewany psalmodią, antyf. z jubilacją);
Off: Benedictus sit / bez pieśni (brak okadzeń)
Co: Benedicimus Deum coeli / Jeden w naturze (całość, 9 zwr.)
Ost. Ewangelia:
- Suplikacje: Święty Boże;
- Salve Regina.

45
Tak, u Jana K. jest OD. On tak napisał.
W innych przypadkach bywa PO, jak np. u Mioduszewskiego.
Poprawiłem tytuł całości.

46
Sanktuarium Św. Jadwigi, Trzebnica, Msza śpiewana w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 14:00, 31 maja 2020, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego; C: X Jacek SDS, m:5; o: AS, s: KZ, AK, AI, LechT + Jacek (kol AK, cyw.);

Przed Mszą: Salve festa dies/Przez Twoje święte Ducha Zesłanie (całość)

Aspersja: Vidi aquam,
Intr: Spiritus Domini;

Msza: VIII (cum Gloria), Credo III;

Grad. allelujatyczny: Emitte Spiritum tuum (AK+AI);
Allel: Veni Sancte Spiritus (KZ+LT) / Seq: Veni, Sancte Spiritus (KZ+AK)
przed kazaniem: Duchu Święty przyjdź prosimy
Off:Confirma hoc / Pan Jezus dnia świątecznego (3 zwr.);
Co: Factus est repente / Pamiątkę dnia świątecznego (5 zwr.)

Zakończenie: Regina coeli (simplex)

47
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, wigilia Zesłania Ducha Świętego, klasyczny ryt rzymski (pre'55), godz. 19:30, 30 maja 2020; cel. X Ir B, D: ? SD: ? o: TN; s: KZ, TD, AI, KB, ŁukCzar. + Lech T (cyw); m: ok 24 + ok 6 os. w biretach + ok 6 os. w albach,

Przedchrzcielne obrzędy wprowadzenia katechumena Patryka do kościoła (ok. 19:10);

Wejście - w ciszy;
-Proroctwo I, Rdz 22, 1-19 (Łuk Czar), Oracja;
-Proroctwo II, Wj 14, 24-31; 15, 1, Oracja;
-Tractus: Cantemus Domino;
-Proroctwo III, Pwt 31, 22-30, Oracja;
-Tractus: Atténde, coelum;
-Proroctwo IV, Iz 4, 1-6, Oracja;
-Tractus: Vínea facta est;
-Proroctwo V, Ba 3, 9-38, Oracja;
-Proroctwo VI, Ez 37, 1-14 (Łuk Czar), Oracja;

Obrzędy poświęcenia wody chrzcielnej:
-procesja do chrzcielnicy: Tr.: Sicut cervus (Schola z tyłu kościoła);
-poświęcenie wody (wody do pokropień i poświęceń oraz wody chrzcielnej);
-pokropienie: Com przyrzekł Bogu (bez pieśni - pokropienie tylko najbliżej stojących - w ramach  antyepidemicznych);

- Chrzest Patryka;

- Bierzmowanie Patryka:
Przygotowania: O Stworzycielu (całość)
Ant: Confirma hoc;

-procesja do ołtarza: Litania do Wszystkich Świętych (ton piotrkowski, pojedyncze wezwania) [na przyszłość: dla kantorów konieczne świece przy stopniach do praesbiterium!!!!];
-przygotowanie ołtarza do Mszy Świętej (KRR) i przebieranie asysty;

Msza: Kyrie I, reszta VIII,

Gloria: uroczyste, z dzwonieniem dzwonów
-Lekcja: Dz 19:1-8 (Subdiakon)
-Alleluja  / Ps 106:1  Confitémini Dómino / Ps 116:1-2 Laudáte Dóminum (Alleluja inton. ŁukCzar)
-Ewang.: Ioannes 14:15-21 (Diakon)

[sine Credo]

Off: Emítte Spíritum tuum / Pamiątkę dnia świątecznego (7 zwr.)
Co: Ultimo festivitátis die / Baranki młode;

-Ost. Ewang.;
-Zakończenie: Regina coeli / impr. org.

48
O: [...] Pan Jezus w Niebo wstępuje
[...]
Pan Jezus w Niebo wstępuje dalej
[...]
Pan Jezus w Niebo wstępuje do końca
Dzielenie pieśni OK, ale wyobraziłem sobie jak Pan Jezus wstępuje z przerwami :) wstępuje, wstępuje dalej, wstępuje do końca :)

Bo daleko było.
Pewnie ze trzy dni świetlne?

49
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 24 maja 2020, Niedziela w oktawie Wniebowstąpienia Pańskiego; C: XIB, m: 7; o: AS, s: KZ i AI + LT (cyw.) + KB (cyw.).

Intr: Exaudi Domine;

Msza: VIII, Credo III;

Grad/Alleluia: ant. ("Alleluia") z Graduału (I ton) z powtórzeniem intonacji -> wers Graduału ("Regnavit Dominus" - psalmodią I tonu) -> wers Alleluia ("Non vos relinquam" - psalmodią I tonu z zakończeniem wg nut) -> ant. z Alleluia (I ton);
Off: Ascendit / Nie zna śmierci Pan żywota (4 zwr.);
Co: Pater cum essem / Chrystus zmartwychwstan jest (całość).

Adoracja Najśw. Sakramentu:
O zbawcza Hostyo godna czci
Litania Loretańska
Suplikacje - Święty Boże
Przed tak wielkim Sakramentem
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem
Akty uwielbienia

Zakończenie: Regina coeli / O Matko miłościwa (całość).

50
O: [...] Pan Jezus w Niebo wstępuje
[...]
Pan Jezus w Niebo wstępuje dalej
[...]
Pan Jezus w Niebo wstępuje do końca
Dzielenie pieśni OK, ale wyobraziłem sobie jak Pan Jezus wstępuje z przerwami :) wstępuje, wstępuje dalej, wstępuje do końca :)

Strony: 1 [2] 3 4 ... 113