Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Wiadomości - martin1984

Strony: 1 2 [3]
51
Szkoda że temat zostaje bez echa odbioru... że nikt nie potrafi udostępnić innych pieśni poza tymi dostępnymi w śpiewnikach liturgicznych.

52
Poniżej publikuję z I wydania Drogi do Nieba (25 sierpnia 1902):

1. Serce Twe Jezu miłością goreje, * Serce Twe w ogniu miłości topnieje, * A nasze serca zimne jak lód * I próżny dla nich Twej Męki trud. * A nasze serca zimne jak lód * I próżny dla nich Twej Męki trud.
2. Kiedyż, o kiedyż, słodki mój Panie, * Poznamy Serca Twego kochanie, * Kiedyż Twa miłość rozpali nas! * O dobry Jezu, czas to już, czas. * Kiedyż Twa miłość rozpali nas! * O dobry Jezu, czas to już, czas.
3. Serce Twe zewsząd bólem ściśnione, * I ostrą włócznią w bok przebodzone, * A nasze serca rzucone w świat, * Chciałyby zrywać rozkoszy kwiat. * A nasze serca rzucone w świat, * Chciałyby zrywać rozkoszy kwiat.
4. Boskie Twe Serce gorycz zalała, * We łzach się dusza Twoja kąpała. * I z Twego smutku pociechy zdrój * Wytrysnął dla nas, o Panie mój. * I z Twego smutku pociechy zdrój * Wytrysnął dla nas, o Panie mój.
5. Serce Twe wieniec ciernia oplata *  Koroną wzgardy za pychę świata, * Którą dla Siebie obrał nasz Pan, * By nas uleczył z grzechowych ran. * Którą dla Siebie obrał nasz Pan, * By nas uleczył z grzechowych ran.
6. O jakaż słodycz Twojej miłości, * Jakiż w Twym Sercu zbytek czułości! * Ach, w serca nasze miłości tej * Choć jedną kroplę, o Panie, wlej. * Ach w serca nasze miłości tej * Choć jedną kroplę, o Panie, wlej.
7. Rzuć tej miłości iskrę choć jedną, * W ziemię serc naszych suchą i biedną, * By Ci wydała obfity plon * Za Twój na krzyżu bolesny zgon. * By Ci wydała obfity plon * Za Twój na krzyżu bolesny zgon.
8. Byś nie na próżno te męki Twoje * Te rany, krzywdy, te krwawe zdroje. * Raczył tak dla nas ochotnie pić, * Że Swego życia przerwałeś nić. * Raczył tak dla nas ochotnie pić, * Że Swego życia przerwałeś nić.
9. Gdy już na krzyżu, Jezu skonałeś, * Z miłości jeszcze zranion być chciałeś, * By w Sercu Twoim otworzyć drzwi * I nam ostatnią dać kroplę Krwi. * By w Sercu Twoim otworzyć drzwi * I nam ostatnią dać kroplę Krwi.
10. W tej Serca Twego Najświętszej Ranie * Przygotowałeś dla nas mieszkanie, * Jak tam głęboka miłości toń, * Jaka przecudna czystości woń. * Jak tam głęboka miłości toń, * Jaka przecudna czystości woń.
11. Przed Tobą, Serce Jezusa, padamy, * Nędzną ofiarę serca składamy; * Ach, nie gardź nami, o Panie nasz, * I Twą łaskawą zwróć ku nam Twarz. * Ach, nie gardź nami, o Panie nasz, * I Twą łaskawą zwróć ku nam Twarz.
12. Serce Maryi Niepokalane, * Z Sercem Jezusa ukrzyżowane! * Do tego Syna bądź drogą nam, * Byśmy na wieki spoczęli tam. * Do tego Syna bądź drogą nam, * Byśmy na wieki spoczęli tam. Amen.

53
Pieśni do Serca Pana Jezusa / Odp: Serce Twe Jezu...
« dnia: 21-07-2014, 14:09:26 »
Nie ma żadnej herezji w słowach "Serce Twe Jezu miłością goreje, Serce Twe w ogniu miłości topnieje. A nasze serca zimne jak lód, i próżny dla nich Twej Męki trud".
Słowa użyte w końcówce tej 1 zwrotki pieśni są efektem że nasze serca są zimne jak lód i dla takich serc jest daremna Męka Pana Jezusa, bo poprzez zlodowaciałe serca trwające w grzechach idą na wieczne potępienie.
Kolejni moderniści liturgiczni, którzy chcą uwalić pieśni. Kiedy wy się opamiętacie? Już żeście dość nam zniszczyli i wykasowali wiele przepięknych treści pieśni kościelnych. Kto niszczy Boga, zniszczy go sam Bóg.

54
Niech szanowni admini napiszą co w tej pieśni jest wątłego, nijakiego, słabego tekstu oraz kiczowatości?

55
Witajcie, publikujmy tutaj z swoich regionów pieśni pogrzebowe podczas czuwania modlitewnego przy zmarłym wraz zapisem nutowym (czyli pieśni, których używa się podczas takiego czuwania w swoim regionie od tzw. śpiewaków żałobnych). Zbieram takie pieśni, pomóżcie, popytajcie w swoich parafiach. Dziękuję za pomoc.

56
Prośby o pomoc / Odp: Już się nie bój dłużej NUTY
« dnia: 05-06-2014, 00:49:05 »
Bardzo dziękuję za pomoc ;)

57
Prośby o pomoc / Już się nie bój dłużej NUTY
« dnia: 01-06-2014, 11:18:12 »
Witam, czy ktoś z Was mógłby mi użyczyć nut z harmonizacją pieśni Już się nie bój dłużej? Będę wdzięczny za okazaną pomoc. Pozdrawiam

58
Witam serdecznie, zwracam się do was z pomocą (a właściwie dla osób z Śląska).
Poszukuję całości tekstu pieśni pogrzebowej, którą śpiewa się na melodię pieśni Kiedy w jasną spokojną cichą noc, a którą zasłyszałem podczas pewnego pogrzebu w pewnej parafii:

Pierwsza zwrotka zaczyna się tak:

1. Kiedy życie moje skończyło się, cierpienia odeszły ze mną w dal,

Czy ktoś zna całość tej pięknej pieśni pogrzebowej za zmarłego? Będę wdzięczny za pomoc.

59
Godzinki / Odp: Godzinki o św. Michale Archaniele
« dnia: 03-05-2014, 22:26:28 »
Wrzucam nuty użyczone z strony księży michalitów z racji peregrynacji figury św. Michała Archanioła
Podaję link, ponieważ plik jest zbyt duży, aby móc tutaj udostępnić (skopiuj link i wklej w nowe okno):

http://michalici.pl/sites/default/files/NUTY%20-%20GODZINKI%20KU%20CZCI%20%C5%9AW.%20MICHA%C5%81A%20ARCHANIO%C5%81A.pdf

60
Pieśni za zmarłych / Dla Jezusa pragnę umrzeć
« dnia: 01-05-2014, 02:01:23 »
Poniżej podaję tekst pieśni za zmarłego/zmarłą w dniu pogrzebu z parafii Sokoły (gdy zdobędę nuty to również tutaj umieszczę):

 1. Dla Jezusa pragnę umrzeć,
     Dla Jezusa ja żyję,
     On mi się jeden spodobał,
     Dla niego wieniec wiję.
     Refren: Zostań z Bogiem ma rodzino,
                           Ja już idę do grobu,
                           Bo chcę mieszkać u Jezusa
                           I służyć memu Bogu.
 2. Niech mi powie ojciec z matką,
      Co mi świat dał dobrego,
      Jeśli opuszczę Jezusa,
      A udam się do Niego.
      Refren: Zostań z Bogiem ma rodzino…
 3. Już opuszczam ojca, matkę,
     A idę do Jezusa,
     Bo mi się tak słodko robi,
     Aż się raduje dusza.
      Refren: Zostań z Bogiem ma rodzino…
 4. Bo mi się tak smutno robi,
      Że na świecie nie ma nic,
      A ja pragnę żyć z Jezusem,
      I dla Jezusa umrzeć.
      Refren: Zostań z Bogiem ma rodzino…
 5. Oto miejsce utajenia,
     Gdzie Pan Jezus wzywa mnie,
     Oto zbliża się godzina,
     W której co dzień schodzim się.
      Refren: Zostań z Bogiem ma rodzino…
 6. Co to znaczy, Pana nie ma,
     Pewnie tylko ukrył się,
      Próżno szukać go oczyma,
      Pana nie ma, nie ma, nie ma.
      Refren: Zostań z Bogiem ma rodzino…
 7. Cicho, cicho, ja już idę,
      By pocieszyć serce Twe,
     Cicho, cicho, ja już idę,
     Gdy zaufasz tylko mnie.
      Refren: Zostań z Bogiem ma rodzino…
 8. Trudy były nadaremne,
      Już się zbliża szczęścia czas,
      Serca nasze są niezmienne,
      Już nikt nie rozłączy nas.
      Refren: Zostań z Bogiem ma rodzino…
 9. Płacz na ziemi, bo tam w niebie
     Nie ma bólu, nie ma łez,
      Tam Pan Jezus przyjmie Ciebie,
      Tam, gdzie wieczna radość brzmi.
      Refren: Zostań z Bogiem ma rodzino…
 10. Płacz na ziemi, bo łzy twoje
       Anioł Boży zbierze w dłoń,
       Tam po śmierci kwiatów zwoje,
       Pan otoczy twoją skroń.
      Refren: Zostań z Bogiem ma rodzino…
 11. Płacz na ziemi, płacz cichutko,
        Niech cię słyszy tylko Bóg,
        On przy tobie tak bliziutko,
        Łzy swe składaj mu do nóg.
      Refren: Zostań z Bogiem ma rodzino…
 12. Płacz na ziemi, bo na świecie,
       Płakał Oblubieniec twój.
        Tyś Bolesnej Matki dziecię,
        Więc pod krzyżem z Marią stój.
      Refren: Zostań z Bogiem ma rodzino…
 13. Płacz na ziemi, bo gdy skończysz,       
       Tej pielgrzymki krótki czas,
       Tam, w krainie wiekuistej,
       Wieczne szczęście złączy nas.
      Refren: Zostań z Bogiem ma rodzino…

61
Cytat: Jarek
Pieśni śpiewane we Mszy świętej w Okresie Przygotowania Paschalnego
A co to za potworek językowy? Księgi liturgiczne w wydaniu typicznym nazywają ten czas Quadragesima, czemu odpowiada w naszym języku Wielki Post. Wymyślanie różnych innych terminów, to pozbawiona sensu, pusta pogoń za nowościami.
Też mnie razi taka nowomowa. Proszę zauważyć jeszcze używanie terminu Eucharystia zamiast Msza św., sakrament pojednania zamiast pokuty itp.

Według "Institutio Generalis" z 1969 r., par.7: Uczta Pańska albo Msza jest synaksą, czyli świętym zgromadzeniem Ludu Bożego pod przewodnictwem kapłana w celu świętowania pamiątki Pańskiej.

Mamy więc wiele określeń Mszy i nie ma co z nimi walczyć, gdyż one wzajemnie się uzupełniają:
- Uczta Pańska
- Wieczerza Pańska
- Msza Święta
- Eucharystia
- Pamiątka Pańska...

Katechizm Kościoła Katolickiego tłumaczy następująco tę kwestię:
 
1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. Nazywa się go:
Eucharystią, ponieważ jest dziękczynieniem składanym Bogu. Greckie wyrazy eucharistein (Łk 22,19; 1 Kor 11, 24) i eulogein (Mt 26, 26; Mk 14, 22) przypominają żydowskie błogosławieństwa, które - szczególnie podczas posiłku - wychwalają dzieła Boże: stworzenie, odkupienie i uświęcenie.

Drodzy moi, jest tylko jedno określenie Mszy Świętej oraz jej definicja: Msza św. jest to bezkrwawa Ofiara Nowego Testamentu, w której ofiaruje się Bogu Ciało i Krew Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina.
A więc można używać zamiennie na określenie Mszy Świętej słów "Bezkrwawa Ofiara".

Twierdzenie, rozumowanie i używanie takich nazw jak "Uczta, Eucharystia, Wieczerza Pańska" jest błędne oraz herezją. A kto popełnia herezję sam siebie de facto wyklucza się z Kościoła Świętego Katolickiego poprzez samo nakładającą się ekskomunikę. Ilu już jest kapłanów, biskupów, kardynałów, duchownych i wiernych wykluczonych, a mniemają dalej że są katolikami Kościoła Rzymskokatolickiego i trwają tak być może do śmierci w tej niewiedzy, bo czytać encyklik wcześniejszych papieży to już nie trzeba? A papieże już dawno tę wielką chorobę i zarazę odkryli i przestrzegali, a my jak matoły przyjmujemy jak na tacy jak nam podadzą.... I to dotyczy się również wielu innych kwestii... poczytajcie sobie encykliki papieży "... Jeżeli kto tak uważa - niech jest wyklęty". A ile trzeba już pieśni odrzucić w naszych modlitewnikach, albo i modlitw? Cwano nam wpajają przebiegłe wilki... a my jak barany i cielęta dajemy sobie wszystko wpoić i wybijać i odzierać nasze dusze z tylu Bożych Łask, a ile oprócz tego jeszcze marnujemy...
Ile z nas przygotowuje się do Komunii Świętej, wzbudza pragnienie dużo wcześniej (np. już z samego rana), ile jest w nas i jak wygląda dziękczynienie po Komunii Świętej, jak ją przyjmujemy do swojej duszy i serca, jak dziękujemy Bogu za tyle ogrom łask po zakończeniu Mszy Świętej z możliwości przyjęcia Komunii Świętej oraz Łask danych nam we Mszy Świętej, ilu z nas idzie na adorację, albo wcześniej pół godziny bynajmniej aby adorować Najświętszy Sakrament w ciszy, ilu z nas dba o dusze czyśćcowe starając się zyskać przypisane odpusty zupełne dla nich, ilu z nas rozważa Mękę Pana Jezusa we Mszy Świętej, ilu z nas idzie tylko po to, aby być albo się pokazać tylko bez przeżywania Mszy Świętej i można byłoby wiele wyliczać, ale nie, bo wstyd, bo co kto powie etc. 70% wiernych katolików i oby nie więcej, przyjmuje świętokradczo Sakramenty Święte, a tym bardziej Komunię Świętą.
OBUDŹ SIĘ MATOŁKU, zanim staniesz goły i w płaczu przed Bogiem po swojej śmierci na Sądzie Bożym.   

Poczytaj sobie lekturę Bonawentura Mayer - Ostrzeżenie z zaświatów, dostępna całość online w internecie za darmo. Poczytaj, to ci się otworzą dopiero oczy ile szatan zła nawykręcał w Kościele oraz w życiu człowieka. Szatan się będzie mocno cieszył, jeżeli nie uwierzysz temu, co tam zostało napisane, jak zresztą zostało to z początku wyszczególnione z ważnych wypowiedzi szatana podczas egzorcyzmu, a będzie cię kusił na różne sposoby, aby nie czytać, zniechęcać, drwiny etc.

A dzisiaj w kościele przez swąd szatana, który wszedł jakąś szczeliną do wnętrza Kościoła (papież Paweł VI) poprzez modernistów wtłoczonych w masonerię kościelną oraz neokatechumenatu i innych sekt religijnych doprowadził do takiej wielkiej schizmy i herezji... Tylko już sam Pan Bóg może już pomóc przychodząc powtórnie w swojej chwale, aby na zawsze wszelkie zło i bałwochwalstwo usunąć, by zaprowadzić prawdziwy kult Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby Mu oddawano cześć w duchu i prawdzie.

Bójmy się, bo na Sądzie Bożym odpowiemy wszyscy za to cośmy zrobili z wiarą świętą katolicką oraz z Kościołem Świętym, którego Głową jest Jezus Chrystus oraz za tych, co odeszli od wiary świętej i skazują się na wieczne potępienie. Nie patrz na innych, nie wstydź się klękania, znaków krzyża świętego, wszystko co jak było kiedyś... na Sądzie Bożym oni ci nie przyjdą z pomocą, lecz będą cię jeszcze oskarżać, lepiej upominaj innych mając później czyste sumienie, gdy na Sądzie Bożym ci co nie chcieli cię usłuchać będą oskarżać... niech cię wyśmiewają, wygwizdują i palcem wytykają, przeklinają, ale ich ostrzegłeś, ofiaruj jedynie ten ból i cierpienie (oraz każde cierpienie) w zjednoczeniu z wszystkimi zasługami i cierpieniami Pana Jezusa w intencji nawrócenia grzeszników.

 Pomyślcie w końcu o swojej wieczności, bo życie tak szybko mija, a wkroczyliśmy już w końcówkę etapu Czasów Ostatecznych (nie myl o żadnym końcu świata), a Apokalipsa i przepowiednie NMP na naszych oczach się wypełniają, poczytajcie sobie Ewangelię Mt rodzdział 24. "Czuwajcie i módlcie się".

Wracajmy poprzez Spowiedź Świętą i nawracajmy się, wracajmy do tradycji kościoła oraz wiary ojców naszych, w ten sposób poprzez radykalizm trwania w wierze świętej uratujemy swoją duszę oraz innych. Módlmy się za kapłanów o łaskę opamiętania, aby nie ulegali wszelkiemu zgubnemu modernizmowi i fałszywemu ekumenizmowi, lecz wiernie stali na straży Ewangelii, Prawa Bożego oraz Nauczania Kościoła oraz je bronili.

62
Prośby o pomoc / Odp: Poszukiwana pieśń/piosenka pogrzebowa
« dnia: 21-02-2014, 16:58:30 »
Kojarzę tekst tej piosenki... ale to nie jest pieśń aby wykonywać na pogrzebie...  bardzo mocno zeświecczona.
Piosenka ta jest ustosunkowana do mojego "JA" a nie dla Pana Boga, zmarłej osoby a już tym bardziej brak treści religijnej.
"Wujek" google znalazł... ale jej treści nie będę publikował. Nie polecam wykonywania takich piosenek, które nie oddawają żadnej chwały i czci Panu Bogu, a są skupione mocno na oddawaniu chwały i czci ludzkiej. To dotyczy wielu niestety piosenek religijnych, które bardzo mocno nadużywają słowo religijne. Osoby siedzące w tym temacie wiedzą o co chodzi.
Osoba, która wykonuje i chce zabłyszczeć w kościele takimi "piosenkami" trzeba nazwać jasno... mocno zdemoralizowana.

63
Dzięki wszystkim za wiadomości. Jeżeli jednak ktoby posiadał ów powyższy śpiewnik chętnie odkupię ;)

64
Pieśni za zmarłych / Odp: Już sie nie bój dłużej [nuty]
« dnia: 23-12-2013, 01:41:22 »
Witajcie, czy posiada ktoś nuty tej pieśni z harmonizacją? Zna ktoś może do tej pieśni jakies preludium?

65
Witam, czy posiada ktoś śpiewnik dla organistów Śpiewajmy i grajmy Panu ks. Stefana Czerniej? Czy mógłby ktoś udostępnić ten śpiewnik? Jeżeli tak, to proszę o informację tutaj lub na mojego maila. Czy ktoś z was zna śpiewniki z zapisem nutowym pieśni kościelnych, które mają zapis wstępu i zakończenia? Za wszelką pomoc dziękuję.

66
Pieśni za zmarłych / Odp: Dzięki Tobie mój wieczny Panie
« dnia: 07-07-2013, 19:36:42 »
Mam prośbę, czy posiada ktoś  nuty tejże pieśni?

67
Pieśni za zmarłych / Odp: Już opuściłeś tę łez dolinę
« dnia: 07-07-2013, 19:32:59 »
Witam, czy mogę również otrzymać nuty do pieśni Już opuściłeś tę łez dolinę/Droga... na adres mailowy [email protected]
Będę wdzięczny.
Ewentualnie, czy można ją udostępnić wszystkim na forum, by zaoszczędzić ciągłego pytania o nuty tejże pieśni?

68
widać jakie mają tutaj rozeznanie nasi admini którzy nie widzą treści wypływającej z tej pieśni... a ta pieśń nie należy do pieśni wątpliwych... a jest wiele wrzuconych pieśni które są po przeinaczane w treści a nie są usuwane... ale tak to jest jak działa masońska liberalna hierarchia antykościoła

69
Pieśni za zmarłych / Odp: Tam w niebie Ojczyzna jest ma
« dnia: 24-01-2013, 21:51:52 »
czy mógłbym prosić o nuty tej pieśni?

70
NIE KUPUJCIE NOWYCH WYDAŃ ŚPIEWNIKÓW BO ONE SĄ JUŻ ZA MOCNO ZMODERNIZOWANE, KORZYSTAJMY Z STARYCH ŚPIEWNIKÓW Z KTÓRYCH MODLILI SIE I ŚPIEWALI NASI OJCOWIE I WIELU ŚWIĘTYCH.

71
WSZYSTKIE OPINIE IŻ TA PIEŚŃ JEST NIE KOŚCIELNA, WĄTPLIWA TO WAM GRATULUJĘ WASZEJ PRAWDZIWEJ WIARY W BOGA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE!!! PIEŚŃ TA JEST ATAKOWANA PRZEZ WIELU MODERNISTÓW I ZMIENIAJĄ SŁOWA TEJ PIEŚNI BY TYLKO JAK NAJMOCNIEJ ODDALIĆ WIERZĄCYM PRAWDZIWOŚĆ JAKA PŁYNIE Z NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. PONIŻEJ PODAJĘ PRAWDZIWY I JEDYNY TEKST Z DROGI DO NIEBA PRZED MODERNIZACJĄ TEKSTU PRZEZ WILKÓW MODERNISTYCZNYCH /wersja pogrubiona to tam gdzie dokonali zmian/:
1. Ja wiem, w kogo ja wierzę, stałością duszy mej.
      Mój Bóg w tym Sakramencie, pełen potęgi swej.
      To ten, co zstąpił z nieba, wielki i dobry Pan
      co karmi duszę moją Ciałem i Krwią Swych Ran.
            2. Ja wiem, w Kim mam nadzieję, stałości mojej moc.
            To Ten, przed Którym światło pali się dzień i noc.
            On moim szczęściem w życiu, On światłem w śmierci dniu.
            wzbogaca mnie bez końca w Swym Tabernakulum.
      3. Ja wiem, Kogo miłuję nad wszelki świata dar,
      Tego co karmi duszę Ciałem i Krwią Swych Ran.
      To Król nad wszystkie króle, wielki i dobry Pan
      Co karmi dusze głodne, Ciałem i Krwią Swych Ran.

TAKI TEKST JEST PRAWDZIWY TEJ PIEŚNI. NIE CHCĘ ANI KOMENTOWAĆ TYCH ZMIAN SŁÓW W TEJ PIEŚNI, ALE MOGĘ SPROWADZIĆ TYLKO DO JEDNEGO ZDANIA: UMNIEJSZENIE LUDZIOM I WYBICIE Z ICH ROZUMU/GŁOWY, SERC/ ROLI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W ŻYCIU CZŁOWIEKA.
PIEŚŃ TA JEST PIEŚNIĄ KOŚCIELNĄ, A WY WSZYSCY KTÓRZY UWAŻACIE JĄ ZA WĄTPLIWĄ TO JESTEŚCIE POPLECZNIKAMI WSZYSTKICH TYCH MODERNISTÓW W LITURGII KOŚCIOŁA.

72
Ja znam 3 zwrotki tej pieśni:

1. Panie, przebacz nam! * Ojcze, zapomnij nam! * Zapomnij nam nasze winy * przywołaj kiedy zbłądzimy * Ojcze, zapomnij nam!
2. Panie, przyjmij nas! * Ojcze, przygarnij nas! * I Swej Ojcowskiej Miłości * ku naszej schyl się słabości * Ojcze, przygarnij nas!
3. Panie, oświeć nas! * Ojcze, zaprowadź nas! * Gdzie w Swojej chwale niebieskiej * królujesz teraz i wiecznie * Ojcze, zaprowadź nas!

73
Mam pytanie: macie może nuty na organy z harmonizacją tej pieśni: Przytul mnie do Swoich Ran
Bardzo piękne jest wykonanie tej pieśni przez zespół Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej:

http://www.youtube.com/watch?v=rwM2rZsF-fs

Ewentualnie czy ktoś mógłby napisać nuty i harmonizację tej pieśni? Będę wdzięczny za pomoc.

Przytul mnie do Swoich Ran           
Z których płynie Miłość             
I to wystarczy                       
Tylko mocno przytul mnie         
Nie musisz już zmieniać nic           
Mój ból miesza się z Twoim bólem     

Ref.
Tylko mocno przytul mnie             
Tylko mocno kochaj mnie

74
Pieśni na Wielki Post / Odp: O Jezu mój o Zbawco mój
« dnia: 01-03-2011, 20:23:20 »
witajcie, macie może do tej pieśni nuty na organy?

Strony: 1 2 [3]