Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Pieśni nowotradycyjne, wątpliwotradycyjne i wątpliwe / Odp: Nie było miejsca dla Ciebie
« Ostatnia wiadomość wysłana przez martin1984 dnia 26-01-2020, 23:04:20 »
Uzupełniam tę kolędę podając jej wszystkie zwrotki, a która powstała w czasie wojny w obozach zagłady, stąd ta bogata treść i melodia tejże kolędy mocno przejmuje i niejeden raz wyciska łzę z oka...

NIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE
1.   Nie było miejsca dla Ciebie * W Betlejem w żadnej gospodzie, * I narodziłeś się Jezu, * W stajni, ubóstwie i chłodzie. * Nie było miejsca, choć zszedłeś * Jako Zbawiciel na Ziemię, * By wyrwać z czarta niewoli * Nieszczęsne Adama plemię.
2.   Nie było miejsca, choć zszedłeś * Ogień miłości zapalić, * I przez Twą Mękę najdroższą * Świat od zagłady ocalić! * Nie było miejsca, choć chciałeś * Ludzkość przytulić do łona * I podać z Krzyża grzesznikom * Zbawcze, skrwawione ramiona.
3.   Nie było miejsca, choć chciałeś * Być dla nas żywota chlebem * I wszystkich hojnie obdarzyć * Wieczną radością i niebem! * Nie było miejsca, choć chciałeś * Na trud i na ból niezmierny, * Jako Baranek ofiarny, * Cichy, słodki, miłosierny!
4.   Nie było miejsca, choć chciałeś * Wszystkim otworzyć Swe Serce * I kres położyć miłośnie * Ludzkiej nędzy, poniewierce. * Nie było miejsca dla Ciebie * O Jezu, między swoimi, * Na świecie przez Cię stworzonym * We własnym kraju, na swej ziemi.
5.   Gdy liszki mają swe jamy * I ptaki swoje gniazdeczka, * Dla Ciebie brakło gospody, * Tyś musiał szukać żłóbeczka. * A dzisiaj czemu wśród ludzi * Tyle łez, jęków, katuszy? * Bo nie ma miejsca dla Ciebie * W niejednej człowieczej duszy.
2
Zabrze, kościół p.w. św Jadwigi, III Niedziela po Objawieniu, 26 stycznia 2020, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 18:00, organy i śpiew: BŻ

Aspersja: Asperges me
In: Adorate Deum
Missa XI, Credo III
Grad: Timebunt gentes (wg Chants Abrégés z 1930 r.)
Alleluia: Dominus regnavit (wg Chants Abrégés z 1930 r.)
Off: Dextera Domini / "Ach ubogi żłobie" (4 zwr.)
Po podniesieniu: F. Walczyński - Inwencja d-moll
Co: Mirabantur omnes / "Mizerna cicha" (2 zwr.)
Post Missam: Alma Redemptoris Mater, J. Quadflieg - Postludium nt. Alma Redemptoris mater
3
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek Nativitas - pieśni podczas mszy w okr. Bożego Narodzenia i do 2 II.
« Ostatnia wiadomość wysłana przez knrdsk1 dnia 26-01-2020, 11:54:36 »
Wrocław, kościół p.w. NMP na Piasku, III Niedziela po Objawieniu Pańskim, 26 stycznia 2020 godz. 9:00, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim; c: XIB, m:14; org. AS; SCSI: KZ, AI.

Aspersja: Asperges me,
In: Adorate Deum;
Missa XI / Credo I;

Grad: Timebunt gentes (psalmodią - poza intonacją i szczątkowym zakończeniem, śpiewanymi wg neum);
Alleluia: Dominus regnavit (antyfona z powtórzeniem i jubilacją wg neum - wers śpiewany psalmodią - antyf. z jubilacją);
Off: Dextera Domini / W żłobie leży (3 zwr.),
Co: Mirabantur omnes / Anioł pasterzom mówił (całość) / Gdy się Chrystus rodzi (6 zwr.)

Po ost. Ewangelii: Alma Redemptoris Mater.
Wyjście Asysty: Tryumfy Króla niebieskiego (3 zwr.)
5
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek Nativitas - pieśni podczas mszy w okr. Bożego Narodzenia i do 2 II.
« Ostatnia wiadomość wysłana przez knrdsk1 dnia 20-01-2020, 19:40:32 »
Kolekta w tonie piotrkowskim;
Epistoła w tonie piotrkowskim — śpiewał kleryk;
Ewangelia w tonie piotrkowskim (dialog w tonie własnym ;) );
Pokomunia w tonie piotrkowskim;
Dialog przed Ite w tonie piotrkowskim;
Świetnie, że używacie tonów piotrkowskich!
6
Godzinki / Odp: Godzinki o świętym życiu i męczeńskiej śmierci Błogosławionej Karoliny Kózkówny
« Ostatnia wiadomość wysłana przez MaciejKalita dnia 20-01-2020, 16:39:16 »
Jako jeden z Organistów Parafii z Której Pochodzi bł. Karolina i w której znajduje się Jej ciało w sarkofagu pod Ołtarzem - Zabawa, potwierdzam że powyższe Godzinki śpiewa pieknie cały Kościół.
7
Pieśni za zmarłych / Odp: Pogrzebmyż to ciało w grobie (Pieśń nad grobem) [nuty]
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Tosan79 dnia 20-01-2020, 14:14:14 »
Z pewnością można śpiewać tę pieśń na melodię "Powiem prawdę świecie tobie".
Wersja Struga mniej więcej na tym nagraniu: https://youtu.be/e8c_rpbMzp0?t=75 (choć tu każda zwrotka ma trochę inne końcówki)
8
Zabrze, kościół p.w. św Jadwigi, II Niedziela po Objawieniu, 19 stycznia 2020, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 18:00, organy i śpiew: BŻ

In: Omnis terra
Missa XI, Credo III
Grad: Misit Dominus (wg Chants Abrégés z 1930 r.)
Alleluia: Laudate Deum (wg Chants Abrégés z 1930 r.)
Off: Jubilate Deo / "Tryumfy" (2 zwr.)
Po podniesieniu: F. Walczyński - Inwencja G-dur
Co: Dicit Dominus / "Przybieżeli" (2 zwr.)
Post Missam: Alma Redemptoris Mater, Tabulatura Gdańska - 17. Phantasia Octavi Toni
9
PIEŚŃ NA TRZY KRÓLE.
 
Natchnione usta umilkły Proroków.

1. Natchnione usta umilkły Proroków, – A głos anielski rozległ się w Betlemie:
– Spełnione czasy niebieskich wyroków, – Słowo przedwieczne zstępuje na ziemię.
2. Nieogarniony, w Trójcy niepojęty; – Przedwieczny w czasie swój początek bierze
– W łonie Dziewicy bez zmazy poczętéj – Niosąc dla ziemi pokoju przymierze.
3. Ducha potęgę olśnięta D[z]iewica, – Poczęła w chwili, gdy na zwiastowanie
– Rzekła w pokorze: Pana Służebnica, – Niechaj się według słowa Jego stanie.
4. A nad Dziewicą schyloną w pokorze – Niebieskie Duchy z pieśnią się unoszą,
– W świętym zachwycie czczą wyroki Boże, – Cześć Wcielonemu w Matce Jego głoszą.
5. Miłości pieśnią z uczuciem nadziemskiém – Uwielbiaj, ziemio, cuda w Nazarecie,
– Sercem powitaj w żłobku Betleemskim – Z Dziewicy świętéj narodzone Dziecię.
6. Pierwiastki uczuć składają pasterze – Wiedzeni blaskiem gwiazdy Betleemu,
– Spieszą i Króle pokłonić się w wierze – Sprawcy zbawienia i Panu swojemu.
7. Dziecię i matka przyniesione dary – Z tkliwém wejrzeniem od mędrców przyjmują:
– Wyraz miłości, to wyznanie wiary, – Nad wszystko serce, z jakiém ofiarują.
8. Z rozlicznych krain ziemi okolicy – Bracia my różni zwyczajem i mową,
– Wiarą złączeni w téj świętéj stolicy – Cześć Wcielonemu wznieśmy pieśnią nową.
9. Bo jednéj matki, synowie kościoła – W słodkiém uczuciu chowamy wspomnienie
– Panny wybranéj przez usty Anioła, – Jéj syna, który przynosi zbawienie.
10. My powołani od wschodu,  zachodu – Gwiazdą mistyczną Twéj łaski o Panie,
– W nowém Betleemie, u świętego Grodu – Twéj staréj wiary składamy wyznanie.
11. Z kościołem świętym szczęśni sojusznicy – Za dar ten drogi, zakład Twéj miłości
– Niesiem Ci Panie w przybytku świątnicy- W jedności uczuć wyrazy wdzięczności.
12. Zbawco nasz drogi za Twojém natchnieniem – Ogłaszać mamy dzieło odkupienia.
– Wesprzyj nas, wesprzyj potężném ramieniem – A słabe serca duchem poświęcenia.
13. Potęgą wiary niech serca zdobyte – Miłością Ciebie zapalą się w pełni;
– Niech je uświęcą łaski Twe obfite – Tryumf Twéj chwały w kościele się spełni!
14. Zachowaj, Panie, dnie dla nas drogie – Następcy Piotra Namiestnika Twego;
– Błogosławieństwo i dary Twe mnogie – Zsyłaj przez Niego dla ludu wiernego.
15. A gdy uczucie, co stłumić niezdoła – Czasu potęga i przemiany losu
– W dali od Braci, za Ojczyzną woła – Przyjmij wołanie pokornego głosu.
16. W obrazie wspomnień gdy myśl ma przywodzi – Ziemię rodzinną, wiarą Mieczysława*),
– W téj chwili serce ta pociecha słodzi, – W gronie narodów nie zgasła jéj sława!
17. Pamięć, że Twoja potężna przyczyna – Czuwa nad nami o Niepok[a]lana
– Podnieca serca, uproś więc u Syna – Łaski i dla nas, u naszego Pana. – Boga Rodzico!
Amen.

Małczyński.


"Szczeble do nieba" Teofil Klonowski, Poznań 1867; str. 208, pieśń 124-2.


*) - Mieszka.


W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
10
Kościół akademicki pw. św. Józefa w Tarnowie, II niedziela po Objawieniu Pańskim, godz. 10:30, 19 stycznia 2020 r.; cel: xMK COr; schola seminaryjna: 3 os; m: 4.

Pokropienie: Asperges me (zwyczajne);
Introit: Omnis terra (wg neum);
Śpiew po Introicie:Gdy się Chrystus rodzi (3 zwrotki do rozpoczęcia Kyrie);
Kyrie VIII;
Gloria VIII;
Kolekta w tonie piotrkowskim;
Epistoła w tonie piotrkowskim — śpiewał kleryk;
Graduał: Misit Dóminus (melodia z Chants Abrégés);
Alleluja: Laudáte Deum (wg neum, werset psalmodią);
Ewangelia w tonie piotrkowskim (dialog w tonie własnym ;) );
Credo III;
Offertorium: Jubiláte Deo univérsa (psalmodią); Mizerna cicha, stajenka licha, (6 zwrotek; żywa melodia);
Communio: Dicit Dóminus (wg neum); Zbliżam się w pokorze (7 zwrotek);
Pokomunia w tonie piotrkowskim;
Dialog przed Ite w tonie piotrkowskim;
Ite VIII;
Antyfona: Alma Redemptoris (simplex);
Zakończenie: Cicha noc (3 zwrotki);
Strony: [1] 2 3 ... 10