Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek Paschalis - jakie pieśni podczas mszy Okresu Wielkanocnego?
« Ostatnia wiadomość wysłana przez knrdsk1 dnia 20-05-2019, 07:34:44 »
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 19 kwietnia 2019, IV Niedziela po Wielkanocy; o: AS, s: KZ, TD, AI, KB + LTem (cyw) + MCzap (exoras); m: 5.

Intr: Cantate Domino;

Msza: VIII, Credo III;

Grad/Alleluia: ant. ("Alleluia") z Graduału (IV ton) -> wers Graduału ("Dextera Dei"-psalmodią IV tonu) -> wers Alleluja ("Christus resurgens"-psalmodią IV tonu z końcówką z nut I tonu) -> ant. z Alleluia (I ton);
Off: Jubilate Deo;
Co: Dum venerit / Zwycięzca śmierci (całość);
Ost. Ewang.: Regina coeli;

PM.: o Matko miłościwa (całość współczesnej wersji).
2
Gliwice, kościół p.w. św. Michała Archanioła, IV Niedziela po Wielkanocy, 19 maja 2019, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim , godz. 14:30; organy i śpiew: BŻ

Aspersja: Vidi aquam

In: Cantate Domino;

Missa VIII, Credo III

All:  "Alleluia, Alleluia" pełne, wers psalmodią  ("Dextera Domini"), "Alleluia" pełne, wers psalmodią ("Christus resurgens"), "Alleluia" pełne

Of: Jubilate Deo / Wstał Pan Chrystus(1 zwr.)

Po podniesieniu: F. Walczyński - Preludium Eucharisticum F-dur
Co: Cum venerit / Nie zna śmierci (3 zwr.)

Ost. Ewang.: Regina caeli

Po Mszy św. podczas majowego: "Chwalcie łąki", Litania Loretańska śpiewana po polsku, "Pod Twoją obronę", "Królowej Anielskiej"
3
Pieśni na Wielkanoc / Odp: Przy tem Baranka jedzeniu
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Tradycja.Poznań dnia 13-05-2019, 21:38:58 »
Przy tém Baranka jedzeniu
Ad regias - Pieśń na Niedzielę pierwszą po Wielkiejnocy, t. j. Przewodną


1. Przy tém Baranka jedzeniu, - Ubrani w białém odzieniu, - Przebywszy bród Czerwonego morza, - Chwalmy Pana swego.
2. Którego my uwielbioném, - Ciałem na krzyżu pieczoném, - I krwią przenajświętszą Jego, - Żyjem ku czci Boga swego.
3. Ten wieczór brónił nas zgoła - Od burzącego Anioła; - Ten złożył z karku naszego, - Jarzmo króla okrutnego.
4 Wielkanoc nasza Chrystus Pan, - Baranek już ofiarowan; - Jego ciało nie zmazane, - Bez kwasu ofiarowane.
5. O ofiaro godna chwały, - Przez Cię piekła poniszczały - Przez Cię człowiek odkupiony, - Od śmierci w żywot wrócony.
6. Gdy Chrystus śmierci pozbywszy, - Z czartem wojnę odprawiwszy, - Tyrana więzieniem skrócił, - Raj otworzył, Niebo wrócił.
7. Królu wieków królujący, - Stwórco świata wszechmogący, - Któryś jeszcze z przedwieczności, - Syn z Ojcem był w swéj jedności.
8. Tyś z początku świata tego - Adama stworzył pierwszego, - Któregoś ducbem ozdobnym - Obdarzył sobie podobnym.
9. Tego szatan zwiódł nędznego, - Zdrajca narodu ludzkiego; - Aleś postać jego przyjał,  - Abyś mu go z mocy wyjął. 
10. I wykupiłeś człowieka, - Jakoś był przejrzał od wieka, Ciałem się z nami zjednoczyć, - A ku sobie nas przyłączyć.
11. Ciebie z Panny urodzony, - Lęka się świat na wsze strony; - Przez Cię i my wierzem stałe. - Że wstaniem ku wiecznéj chwale.
12. Tyś nas przez Chrzest z grzechów omył, - Czartowską władzę uskromił; - A wyzwoliwszy z więzienia, - Uspokoiłeś sumienia.
13. Tyś raczył wytrwać krzyż srogi. - By nie zginął człek ubogi; - Odkupiłeś zdrowie jego. Wylawszy swę krew dla niego.
14. Prosim Cię, Panie wszechmocny, - W ten czas święty Wielkanocny; - Racz nas uchronić każdego - Przypadku niebezpiecznego.
15. Tobie bądź chwała samemu, - Panu zmartwychpowstałemu; - Co z Ojcem i z Duchem wiecznie - Królujesz Boże społecznie. Amen!


"Szczeble do nieba" Teofil Klonowski, 1867, t.I, pieśń 201, str. 418.

W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
4
Gliwice, kościół p.w. św. Michała Archanioła, III Niedziela po Wielkanocy, 12 maja 2019, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim , godz. 14:30; organy i śpiew: BŻ

Aspersja: Vidi aquam

In: Jubilate Deo;

Missa VIII, Credo III

All:  "Alleluia, Alleluia" pełne, wers psalmodią  ("Redemptionem"), "Alleluia" pełne, wers psalmodią ("Oportebat"), "Alleluia" pełne

Of: Lauda anima mea / Otrzyjcie już łzy (3 zwr.)

Po podniesieniu: F. Walczyński - Preludium F-dur
Co: Modicum / Zwycięzca śmierci (3 zwr.)

Ost. Ewang.: Regina caeli

Po Mszy św. podczas majowego: "Królowej anielskiej", "Pod Twoją obronę"
5
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek Paschalis - jakie pieśni podczas mszy Okresu Wielkanocnego?
« Ostatnia wiadomość wysłana przez knrdsk1 dnia 12-05-2019, 15:32:02 »
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 12 maja 2019, III Niedziela po Wielkanocy. O: AS, s: KZ, TD, AI, KB; m: 9.

Intr: Iubilate Deo;

Msza: VIII, Credo III;

Grad/Alleluia: ant. ("Alleluia") z Graduału -> wers Graduału ("Redemptionem") II ton -> wers Alleluja ("Oportebat") II ton z zakończeniem wg nut -> ant. z Alleluia;
Off: Lauda anima mea / Chrystus zmartwychwstan jest (6 zwr.)
Co: Modicum / Otrzyjcie już (8 zwr.);

Post Missam: Regina coeli (simplex) / Wesel się Królowo miła (obie zwr.).
6
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek Paschalis - jakie pieśni podczas mszy Okresu Wielkanocnego?
« Ostatnia wiadomość wysłana przez sylwek dnia 05-05-2019, 20:48:35 »
Kaplica FSSPX w Tuchowie. 05.05 II Niedziela po Wielkanocy:

Nabożeństwo majowe:
Litania Loretańska
Chwalcie łąki (4 zwr.)
Po górach dolinach (13 zwr.)

Aspersja: Vidi aquam
Przebieranie celebransa: Nie zna śmierci (2 zwr.)

Na Mszy śpiewy gregoriańskie wg. neum
Msza I, Credo III
Ofiarowanie: Otrzyjcie już (3 zwr.)
Komunia: Zwycięzca śmierci (5 zwr.)
Ostatnia Ewengelia: Regina Coeli (prosty ton)
Wyjście: Zdrowaś Maryja (4 zwr.)

+ Bonus: na ogłoszeniach x. Anzelm uczył lud egzekwować kwilismy i episemy w Gloria.  :D
7
Gliwice, kościół p.w. św. Michała Archanioła, II Niedziela po Wielkanocy, 05 maja 2019, Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim , godz. 14:30; organy i śpiew: BŻ

Aspersja: Vidi aquam

In: Misericordia Domini;

Missa I (ad experimentum - już nie będzie, bo nawet osoby pomagające na chórze i celebrans nie dają rady), Credo III

All:  "Alleluia, Alleluia" pełne, wers psalmodią, "Alleluia" pełne, wers psalmodią, "Alleluia" pełne

Of: Deus, Deus meus / Chrystus zmartwychwstał jest (4 zwr.)

Po podniesieniu: S. Moniuszko - "Przez Twoje święte"
Co: Ego sum pastor bonus / Wesoły nam dzień dziś nastał (2 zwr.)

Ost. Ewang.: Regina caeli
Post Missam: C. Franck - "Sortie F-dur"
8
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek Paschalis - jakie pieśni podczas mszy Okresu Wielkanocnego?
« Ostatnia wiadomość wysłana przez knrdsk1 dnia 05-05-2019, 12:50:02 »
Kościół p.w. NMP na Piasku, Wrocław, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim, godz. 9:00, 05 maja 2019, II Niedziela po Wielkanocy; org: AS, s: KZ, AI, KB + LechT. (cyw); m: 6

Intr: Misericordia Domini;

Msza: VIII, Credo III;

Grad/Alleluia: ant. ("Alleluia") z Graduału (III ton) -> wers (psalmodia IV tonu) Graduału ("Cognoverunt") -> wers Alleluja (psalmodia IV tonu) ("Ego sum pastor bonus") -> ant. z Alleluia;
Off: Deus, Deus meus / Ofiarujmy chwałę w wierze (4 zwr.);
Co: Ego sum pastor bonus / Wesoły nam dzień dziś nastał (zwr. 1-15,17);

Adoracja Najśw. Sakramentu:
Wystawienie: Bądźże pozdrowiona Hostyo żywa (2 zwr. z powt.),
Koronka do Miłosierdzia Bożego,
Przed tak wielkim Sakramentem
Akty uwielbienia
Po repozycji NS: Regina coeli;

PM.: Otrzyjcie już łzy płaczący (zwr. 1-5,7).
9
Śpiew a liturgia / Odp: Pieśniolotek Paschalis - jakie pieśni podczas mszy Okresu Wielkanocnego?
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Kefasz dnia 30-04-2019, 15:44:35 »
Niedziela Zmartwychwstania, KRR
kantor PK
nuty starorzymskie od Peresa z warsztatów dla kantorów polskich w Jarosławiu chyba 2015

Haec est dies - Gieburowski
Vidi aquam - Te deum (LU)
Resurrexi z 4 wersami - Starorzymski Bodmer Cecylia
Kyrie tropowane Hodie Christus resurrexit - jw
Gloria de angelis
Haec dies V. Confitemini - starorzymskie
Alleluja nr1 V Resurrexit tanquam dormiens
Alleluja nr2 V1  Pacha nostrum  V2 Epulemur in azimis (pominąłem sekwencje quem queritis)
sekwencja  Victime z piotrkowczyka z wersem "Credendum est magis soli"
Credo nr 3
Terra tremuit  z wersem Notus in judea.
Sanctus de angelis
Podniesienie - Przez Twoje święte zmartwychpowstanie x3
Agnus de angelis
Pascha nostrum z 3 wersami.
Ite paschalne
Rozesłanie Wstał Pan Chrystus Zmartwych ninie alleluja Pochwalmy Boga
10
Chorał gregoriański / Odp: Polskie Proprium do Liber Usualis
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Bartek dnia 29-04-2019, 01:58:43 »
Wysłałem PW.
Strony: [1] 2 3 ... 10