Ostatnie wiadomości

Strony: 1 ... 7 8 [9] 10
81
Pieśni za zmarłych / Odp: Pieśni pogrzebowe podczas czuwania modlitewnego przy zmarłym
« Ostatnia wiadomość wysłana przez martin1984 dnia 27-09-2020, 18:27:05 »
Dzięki, że byłeś tato (byłaś mamo) z nami

Melodia: Pan kiedyś stanął nad brzegiem

1.   Dzięki, że byłeś tato (byłaś mamo) z nami, * przez te lata wspierałeś(aś) nas swymi radami. * Miłością swoją nas obdarzałeś (obdarzałaś).
REFREN: Drogi ojcze (Droga mamo), już cię Dobry Pasterz wezwał *Jego Usta dziś wyrzekły twe imię. * O Jezu, bądź mu (jej) miłościw na Sądzie, * niechaj z Tobą króluje na wieki. /x2
2.   Ojcze (Mamo), ty kochałeś(aś) nas swe dzieci/mnie swe dziecię * Ojcowską miłością jak Bóg Ojciec Swe dziatki (Matczyną miłością jak Matka Najświętsza Swe dziatki); * Dlatego będziesz już zawsze w naszym (moim) sercu.
3.   Dziś, gdy cię nie ma już z nami * Za twe trudy, miłość, dobro, wiarę * Niech cię Pan Bóg nagrodzi w wieczności.
4.    Klęcząc przy trumnie twej, o tato (mamo) * W hołdzie wdzięczności dziś tobie przyrzekamy * O duszy twojej pamiętać w modlitwach.
5.   Tato (Mamo), twą duszę polecamy * Matce Najświętszej i Wszystkim Świętym * Niechaj u Boga orędują za tobą.
6.   Jezu, nasz Dobry Pasterzu * Spójrz Swą Miłością i zmiłuj się nad Swą owieczką * Niechaj przy Tobie pasie się na wieki.
7.   Mamy silną nadzieję w Bogu * Że w wieczności znowu się spotkamy razem. * Ciesząc się w Bogu na Niebieskich Pastwiskach.
82
Pieśni za zmarłych / Odp: Pieśni pogrzebowe podczas czuwania modlitewnego przy zmarłym
« Ostatnia wiadomość wysłana przez martin1984 dnia 27-09-2020, 18:20:39 »
I. Dobry ojcze (Dobra matko) śpij w pokoju, * Odpocznij po ziemskim boju. * Dni pielgrzymki się skończyły * Tobie niebo otworzyły. * Śpijże ojcze (matko) w pokoju!
II. Tyś gorliwie żeś się modlił(a), * Dzieci swoje wychowałeś (wychowałaś). * One dzisiaj ci dziękują * Modlitwy ci ofiarują. * Dobry ojcze (Dobra matko) odpoczywaj!
III. Tyś w tym życiu żeś się troszczył(a), * Nieraz męki chwile miałeś (miałaś). * Bóg ci dziś zapłaci w niebie, * O to wszyscy proszą Jego. * Dobry ojcze (Dobra matko) odpoczywaj!
IV. Dobry ojcze (Dobra matko) śpij w pokoju, * Odpocznij po ziemskim boju, * Jezu daj mu (jej) odpocznienie, * Łaskę i wieczne zbawienie. * Dobry ojcze (Dobra matko) odpoczywaj!
83
Pieśni za zmarłych / Odp: Pieśni pogrzebowe podczas czuwania modlitewnego przy zmarłym
« Ostatnia wiadomość wysłana przez martin1984 dnia 27-09-2020, 18:17:26 »
I. Dobra matko (siostro)/(Dobry ojcze/bracie) śpij w pokoju, błogo w cieniu grobowym, zwyciężyłaś (zwyciężyłeś) ból szczęśliwie, wypocznij aż Bóg cię zbudzi,     
Refren: Śpijże błogo, śpij w pokoju; śpijże błogo, śpij w pokoju.
II. Dobre było życie twoje, zawsze czyste obyczaje, wierne miłe twe dążenie, twoim miłym poświęcone. Refren.
III. Pożegnanie jest bolesne, lecz ufnością wsparty ból, po cierpieniach tej ziemi, łączą wierne serca się. Refren.
IV. Za miłość którą wam on dał (dała) * Tyle wspólnych życiowych dróg. * Niechaj Cię niebem obdarzy * Dobry i Wszechmogący Bóg. Refren.
84
Pieśni za zmarłych / Odp: Pieśni pogrzebowe podczas czuwania modlitewnego przy zmarłym
« Ostatnia wiadomość wysłana przez martin1984 dnia 27-09-2020, 18:14:06 »
Dzięki, że byłeś z nami

Melodia: Pan kiedyś stanął nad brzegiem

1.   Dzięki, że byłeś z nami, * przez te lata wspierałeś nas radami. * Miłością swoją nas obdarzałeś.
REFREN: Nasz pasterzu, już cię Dobry Pasterz wezwał * Jego Usta dziś wyrzekły twe imię. * O Jezu, bądź mu miłościw na Sądzie, * niechaj z Tobą pasie owce na wieki. /x2
2.   Ty kochałeś nas ojcze * swoje dzieci jak Pasterz swe owce, * W modlitwach Bogu polecać cię będziemy.
3.   Ojcze, tobie hołd wdzięczności składamy * Za twe nauki, posługi i wiarę, * Niechaj cię Pan Bóg nagrodzi w wieczności.
4.   Jezu, nasz Dobry Pasterzu * Spójrz nań z miłością i zmiłuj się nad nim, * Nie karz go, Panie, zbyt surowym Sądem.
5.   Nasz ukochany kapłanie * Niech Matka Najświętsza i Wszyscy Święci * Za twoją duszą u Boga orędują.
6.   My twoja wierna trzódka, * Mamy nadzieję, że się spotkamy tam razem. * Złączeni w Bogu na Niebieskich Pastwiskach.
85
Pieśni za zmarłych / Odp: Pieśni pogrzebowe podczas czuwania modlitewnego przy zmarłym
« Ostatnia wiadomość wysłana przez martin1984 dnia 27-09-2020, 18:10:14 »
I. Żegnaj nam, żegnaj nam (Żegnam cię, żegnam cię)  (droga mamo, żono, córko, siostro – drogi mężu, ojcze, synu, bracie) żegnaj nam (żegnam cię). * Już się więcej nie ujrzymy, aż na Sąd Boży przyjdziemy. * Droga (matko/mamo, żono, siostro – drogi ojcze/tato, mężu, bracie) żegnaj nam (żegnam cię). * Żegnaj nam, żegnaj nam.
II. Żegnaj nam, żegnaj nam, (Żegnam cię, żegnam cię)* * (droga matko/mamo, żono, córko, siostro – drogi mężu, ojcze/tato, synu, bracie)* żegnaj nam. * Ci co w wierze umierają, życie wieczne osiągają. * Tak powiedział Chrystus Pan, * żegnaj nam, żegnaj nam.
III. Śpijże już, śpijże już, * (droga matko, żono, córko, siostro – drogi mężu, ojcze, synu, bracie) śpijże już. *  W niebie wierność nagradzają, * smutku trudów tam nie znają, tylko szczęścia czystych dusz, * śpijże już, śpijże już.
IV. Wiernym być, wiernym być, * w wierze świętej, wiernym być. * W zmarłych ślady pójść nam trzeba, * zdobyć świętość, chwałę nieba, a więc trzeba dobrze żyć, * wiernym być, wiernym być.
86
Pieśni za zmarłych / Odp: Pieśni pogrzebowe podczas czuwania modlitewnego przy zmarłym
« Ostatnia wiadomość wysłana przez martin1984 dnia 27-09-2020, 18:07:16 »
166.   Zapada zmrok, już wszystkie światła gasną

I. Zapada zmrok, już wszystkie światła gasną.
    Bo właśnie nadszedł twego życia kres.
    I tylko jedno światło nie zagaśnie,
    Tym światłem Pan, co dziś powołał cię.
II.  Zostawiasz nas, jak smutna jest ta chwila.
    Wśród kwiatów leży martwe ciało twe.
    Przy głowie świece, a wokół jest rodzina.
    Smutek na twarzach, z oczu płyną łzy.
III.  Więc żegnaj nam, śmierć życie ci zabrała.
    Ziemskiej pielgrzymki skończył się twój trud.
    Ciało zostało, dusza uleciała,
    Tam, gdzie jej miejsce przygotował Bóg.
IV. Choć w piersi smutek, i żal serce ściska,
    Wierzymy, że spotkamy ciebie znów (kiedyś się),
    Przyjdzie ten dzień, że ciało swe odzyskasz
    I Ojciec Bóg osądzi życie twe.
V. Odchodzisz stąd, przed tobą nowa droga.
     Jesteśmy tu, by żegnać ciebie już,
     Modlitwę, którą wznosimy do Boga
     Do Matki naszej Ucieczki Grzesznych dusz.
VI. O Święta Pani, wysłuchaj to błaganie,
    Od mocy złych uchroń duszę tą.
    Pod Twą Opieką nic jej się nie stanie,
     Do Tronu Pana, Ty zaprowadź ją.
VII. A jeśli ona nie jest godna tego,
    O Wszechmogący racz pokutę dać.
     Prosimy Jezu wybaw go (ją) od złego,
     By mógł tam (mogła) wieczny odpoczynek mieć.
VIII. Przyszliśmy dziś z ostatnim pożegnaniem,
        aby pożegnać Ciebie w domu tym
        i wysłać modły za tobą do Boga,
        prosząc byś w niebie przebywał tam (przebywała) z Nim.
IX. Ostatni raz żegnamy ciało twoje,
które rozstało się już z duszą swą.
Maryjo uproś Pana Boga w niebie,
aby do Siebie zechciał przyjąć ją /go/.
X. Odchodzisz już nie biorąc stąd niczego,
        Bogactwem twym różaniec w ręce masz.
        Rodzinę swą okrywasz dziś żałobą,
        Bo tak chciał Bóg Wszechmocny niebios Pan.
XI. Wędrówka Twoja już się zakończyła.
Na zawsze zwiądł kwitnący dotąd kwiat,
Domem twym będzie cmentarza mogiła
 i Krzyż z napisem, ile żyłeś (żyłaś) lat.
XII. Więc żegnaj nam ach żegnaj siostro (bracie) droga (drogi).
Nie wrócisz tu lecz my pójdziemy tam.
Nikt nie wie jaka przed tobą jest droga.
O tym wie jeden nasz łaskawy Pan.
XIII. Ach jaka dla nas smutna jest ta chwila,
jaki dla domu tego przykry czas.
Odeszłaś (eś) stąd rodzinę (żonę swą, męża pozostawiłaś) zostawiłaś (eś),
lecz Ty, o Boże pomoc im Swą dasz.
XIV. Niech Aniołowie wyjdą po twą duszę
i zaprowadzą do Niebieskich Bram,
gdzie Matka Boża z Jezusem Chrystusem
gdzie litościwy Bóg Ojciec i Pan.
87
Pieśni za zmarłych / Odp: Pieśni pogrzebowe podczas czuwania modlitewnego przy zmarłym
« Ostatnia wiadomość wysłana przez martin1984 dnia 27-09-2020, 18:05:21 »
I. Z Panem Bogiem już odchodzę, * z Panem Bogiem żegnam Was, * wybieram się do Ojczyzny, * która nie zna bólu łez, * która nie zna bólu łez.
II. Ten co złe i dobre sądzi, * do wieczności wezwał mnie, * Bóg to Ojciec najłaskawszy, * by mi wieczne życie dał, * by mi wieczne życie dał.
III. Przyjmij Boże moją duszę, * przyjmij ją do chwały Twej. * Aby zawsze z Tobą była, * pod bezpieczną obroną, * pod bezpieczną obroną.
IV. Jeszcze raz się z Wami żegnam, * moja droga rodzino. * Wam wszelkiego dobra życzę, * tam w niebie do ujrzenia, * tam w niebie do ujrzenia.
88
Pieśni za zmarłych / Odp: Pieśni pogrzebowe podczas czuwania modlitewnego przy zmarłym
« Ostatnia wiadomość wysłana przez martin1984 dnia 27-09-2020, 18:03:02 »
I. W Imię Pana, w Imię Pana, ruszam w drogę mi nieznaną. * Dusza moja łaknie nieba, chociaż ciało tu spoczywa. * Racz, o Boże przyjąć mnie.
II. Snem spokojnym, snem spokojnym, spocząć chcę po życiu znojnym. * W ciszy grobu niezmąconej, aż Aniołów zabrzmią tony. * W Sądzie Boże litość miej.
III. Zmartwychwstanę, zmartwychwstanę, ujrzę Boga w Jego chwale. * Wiara w nieomylne słowo, towarzyszy mi do grobu. * Wielki Boże wielbię Cię.
89
Pieśni za zmarłych / Odp: Pieśni pogrzebowe podczas czuwania modlitewnego przy zmarłym
« Ostatnia wiadomość wysłana przez martin1984 dnia 27-09-2020, 18:00:29 »
1. Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny. * Ratuj dusze z mąk czyśćcowych, boś jest miłosierny.
2. Jezu, przepuść i wysłuchaj, zmiłuj się nad nami. * Ratuj dusze z mąk czyśćcowych Twymi zasługami.
3. Matko, uproś i przebłagaj, przyczyń się za nami. * Ratuj dusze z mąk czyśćcowych Twymi przyczynami.
4. Święci Pańscy, Boga proście, wstawcie się za nami. * Dusze z czyśćca wyratujcie, niech się cieszą z Wami.
90
Pieśni za zmarłych / Odp: Pieśni pogrzebowe podczas czuwania modlitewnego przy zmarłym
« Ostatnia wiadomość wysłana przez martin1984 dnia 27-09-2020, 17:59:44 »
I.   Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, * Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi. *
Refren: Najświętsza Matko, zrób mu/jej/im miejsce, zrób, * W Królestwie Niebieskim, u Jezusa stóp!
II.   Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy: * Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. * Ref.
III.   Do kogóż mamy, wzdychać nędzne dziatki? * Tylko do Ciebie, ukochanej Matki. * Ref.
IV.   U której Serce otwarte każdemu, * A osobliwie nędzą strapionemu. * Ref.
V.   Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości, * By nas Bóg karał rózgą surowości. * Ref.
VI.   Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze, * Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze. Ref.
VII.   Ty masz po Sobie i Ojca, i Syna, * Łatwo Go Twoja przejedna przyczyna. Ref.
VIII.   Gdy Mu przypomnisz wielkość Twej miłości, * Łatwo Go skłonisz, Matko łaskawości. Ref.
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10