Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wątki - dziubek

Strony: [1]
1
Prośby o pomoc / Dom Boży - prośba
« dnia: 20-11-2008, 18:44:03 »
Czy ma ktoś może słowa i nuty do pieśni ,,Dom Boży pełen chwały"?
Byłbym bardzo wdzięczny

Pozdrawiam

2
Prośby o pomoc / Czy może znacie...
« dnia: 11-07-2008, 22:41:35 »
Ostatnio byłem na pogrzebie i słyszałem pieśń o refrenie: ,,żegnaj nam, ach żegnaj nam, na krótki czas, bo mogiła połączy nas". Był tam fragment o jasnym duchu i osuszeniu łzy.
Znacie może Państwo tę pieśń? 

3
Pieśni tradycyjne / Różne słowa
« dnia: 07-07-2008, 22:59:39 »
Na forum widziałem dyskusję na temat różności pojedynczych słów w pieśni. Ja znalazłem przypadki, gdzie melodia jest taka sama, a słowa zupełnie inne. Dlaczego tak jest.
Przykłady:
Śpiewane u mnie w parafii: O, Maryjo, czemu biegniesz w niebo, oraz w  sąsiedniej: O Maryjo w niebiosa uniesiona, czy też zupełnie różne dwie wersje Dziękujemy Ci Ojcze nasz.

4
Pieśni do Serca Pana Jezusa / Pójdźmy wszyscy oddać cześć
« dnia: 05-07-2008, 20:54:32 »
   1. PÓJDŹMY WSZYSCY ODDAĆ CZEŚĆ, * Śpieszmy hołd i chwałę nieść * Sercu Boga, które nam * Dał na własność Jezus Pan. * Ref.
   2. O któż by nie kochał Cię! * Wszak otworzyć dałeś się. * Aby nam schronienie dać, * By się nam ucieczką stać. * Ref.
   3. Wspieraj nas w walce ze złem, * Bądź pociechą w życiu tym, * Tul do siebie dziatki Twe, * Gdy zobaczysz smutku łzę! * Ref.
   4. Rozpal bardziej miłość w nas, * Niech goreje w każdy czas; * Dla Cię, Jezu pragniem żyć, * Twą własnością wiecznie być. * Ref.

      Ref: Słodkie Serce, przyjm te pienia, * Przyjmij pokłon, dziękczynienia!

5
Pieśni do Serca Pana Jezusa / O serce Boga mego
« dnia: 05-07-2008, 20:52:56 »
   1. O SERCE BOGA MEGO, MA DUSZA WIELBI CIĘ, * Tyś dla stworzenia Swego dało otworzyć się: * Ref.
   2. O Serce, skąd płynęła woda złączona z Krwią, * By w oczach Boga zmyła, ach, ciężką winę mą. * Ref.
   3. W tym Sercu ukojenie na każdy znajdę ból, * W swym Sercu mi schronienie da Jezus, cierpień Król. * Ref.
   4. Tam spocznie dusza moja, gdy ciężkim będzie znój; * O Serce, rana Twoja to dla mnie pociech zdrój! * Ref.

      Ref: Chwała i dziękczynienie * Bądź w każdym momencie, * Sercu Jezusowemu, * W Boskim Sakramencie

Źródło: DN, Opole, 1999.

6
Pieśni do Serca Pana Jezusa / Przesłodkie jest Serce Jezusa
« dnia: 05-07-2008, 20:51:34 »
   1. PRZESŁODKIE JEST SERCE JEZUSA, * W nim mieści się łask wszelkich zdrój, * Gdyś smutkiem znękany, * I bólem stargany, * To sercu ofiaruj dziś smutek swój, * Gdyś smutkiem znękany, * I bólem stargany, * Ofiaruj Mu dziś smutek swój.
   2. Do Niego zwróć twarz swą strapioną, * W nim znajdziesz pociechę i moc, * Łzy twoje osuszy, * I rozpacz zagłuszy * I w dzień jasny przemieni ci noc, * Łzy twoje osuszy, * I rozpacz zagłuszy, * I w dzień jasny przemieni noc.
   3. Jak hojne jest Serce Jezusa, * To zna każdy, dobrze to wie. * Kto zaznał trosk wiele, * Na duszy i ciele * Kto swoje cierpienia do Boga śle, * Kto zaznał trosk wiele, * Na duszy i ciele, * Kto cierpienia do Boga śle.


Źródło: DN, Opole, 1999.

7
   1. SERCE NAJŚWIĘTSZE, TOBIE NIEBO CAŁE, * Bez przerwy składa pieśni uwielbienia, * I biedna ziemia wznosi Tobie chwałę, * Boś ty jej źródłem szczęścia i zbawienia.
   2. Serce Jezusa, na ziemi i w niebie * Niech wszystkie serca wiecznie chwalą Ciebie; * Króluj nad nami, ach króluj wszechwładnie, * Z czcią niech przed Tobą cały świat upadnie.
   3. Serce najdroższe, ta głęboka rana, * Że Ty serc pragniesz, tak wymownie woła, * Ach, miłość Twoja z niczym niezrównana; * Któż się wzywaniu Twemu oprzeć zdoła.
   4. Serce najsłodsze, z Ciebie potok tryska * Krwi przenajdroższej, co grzechy zmazała; * Cierniowy wieniec Ciebie wkoło ściska; * Nasza go ręka, złość nasza splatała.
   5. Serce najdroższe, radości świątynio. * Z Ciebie zdrój szczęścia na tę ziemię płynie; * Tyś dla nas biednych pociechy krynicą * W smutnym wygnaniu na tej łez dolinie.

Źródło: DN, Opole, 1999.

8
Pieśni do Serca Pana Jezusa / Serce Jezusa Wszchwładco
« dnia: 05-07-2008, 20:49:57 »
   1. SERCE JEZUSA, WSZECHWŁADCO DUSZ, * Najświętszy Wodzu, wśród tęcz i burz, * O wiedź za sobą w twój Boży ślad, * Serca Ci wierne i cały świat. * Ref.
   2. Drogo i Prawdo Żywocie nasz, * Ty bóle nasze najlepiej znasz. * Więc jak miłości lekarz i Pan, * Darz łaską swoją i lecz nas z ran. * Ref.
   3. O Serce Boże przyjm naszą cześć, * A nam dopomóż krzyż życia nieść, * Daj w Twoim Sercu cierpieć i żyć. * Z Tobą na ziemi i wiecznie być. * Ref.

      Ref: W Tobie łask wszelkich i pociech zdrój, * I moc do pracy i hart na bój, * O wiedź za sobą w Twój Boży ślad, * Serca Ci wierne i cały świat.

Źródło: DN, Opole, 1999.

9
Pieśni do Serca Pana Jezusa / Serce Jezusa ciche pokorne
« dnia: 05-07-2008, 20:47:39 »
   1. SERCE JEZUSA CICHE POKORNE, * Usłysz ach, usłysz Twe, biedne dzieci * Póki burze, zagrażają, * Serce Jezusa broń. * Ref.
   2. Uczyń nas, Jezu, Twoją zdobyczą, * Przyjmij na własność serca nasze. * Prowadź nas przez świat ten nędzny, * Serce Jezusa broń. * Ref.
   3. Serce Jezusa włócznią przebite. * Pomóż nam znosić ciężkości życia * W dniach cierpienia bądź pociechą, * Serce Jezusa broń. * Ref.
   4. Serce Jezusa dobroci pełne, * Nie chciej odrzucać wiernych sług Twoich. * Daj nam Swe błogosławieństwo, * Serce Jezusa broń. * Ref.

      Ref: Słodko spoczniemy na Boskim Sercu, * Nigdy nie dozwól rozłączyć się. * Usłysz prosimy, * Twych dzieci głos; * Serce Jezusa, * O ratuj nas.

U mnie w parafii śpiewane na taką samą melodię jak Najświętsze serce Jezusa mego.

10
   1. O PANIE NASZ, TY BOSKIM SERCEM SWOIM. * Zasłoń twój od strasznych klęsk i kar, * Obdarzyć racz jednością i pokojem, * O Panie nasz, ach dajże nam ten dar, * Twe miłosierdzie na świat ten zlej, * I Serce Twe przebłagać, grzesznym pozwolić chciej.
   2. Królem bądź nam, nie tylko synom wiernym, * Co serce swe w ofierze niosą Ci, * Ale i tym oka się miłosiernym, * Co depcą wciąż zasługi Twojej Krwi, * Do rany Serca, ach, przywiedź ich, * By wreszcie powiększyli grono wybranych Twych.

Źródło: DN, Opole, 1999.

11
Pieśni do Serca Pana Jezusa / Jezu, gdy patrzę [nuty]
« dnia: 05-07-2008, 20:39:55 »
   1. JEZU, GDY PATRZĘ, na to serce Twoje, * Przeszyte włócznią, cierniem okolone: * Gdy pomnę na Twe cierpienia i znoje, * Na męki krzyża z miłości zniesione, * Kochać Cię pragnę, póki życia stanie, * I wznoszę korne do Ciebie błaganie: * Ref.
Ref: O słodkie Serce, proszę najgoręcej * Spraw, niech Cię co dzień kocham coraz więcej!
   2. Jakże tu Ciebie nie kochać wzajemnie? * Miłość za miłość nie oddawać szczerze? * Serca się mego domagasz ode mnie, * Serce Ci moje oddaję w ofierze, * Niczym się innym odpłacić nie zdołam. * A przeto tylko z głębi duszy wołam: * Ref.

* U mnie w parafii śpiewa się tę pieśń na melodię ,,Pani w ofierze"

Źródło: DN, Opole, 1999.

12
Pieśni do Serca Pana Jezusa / Dobry Jezu, racz wysłuchać
« dnia: 05-07-2008, 20:38:07 »
   1. DOBRY JEZU, RACZ WYSŁUCHAĆ, * O co proszą dzieci Twe * W sercach dobroć racz rozbudzić * Miłość niech zastąpi złe. * Ref.
   Ref: Dobry Jezu, dobry Jezu, * Racz wysłuchać dzieci Twe.
   2. A choć droga cnoty śliska. * Ciężko z Tobą z krzyżem iść, * Twoja pomoc nam jest bliska, * Z Tobą w niebo chcemy iść. * Ref.
   3. Niechaj życia ciężka droga, * Pełna cierni, trwóg i mąk, * Zaprowadzi nas do Boga, * Do ojcowskich Jego rąk. * Ref.
   4. Królu Boski weź dla siebie Serca nasze, nimi rządź. * Ucz nas znać i kochać Ciebie, * Królem naszym Ty nam bądź. * Ref.
   5. Nam się wolno Boski Królu, * Strażą Serca Twego zwać, * Daj, nam cieszyć się w Twym bólu, * Daj przy Tobie wiernie stać. * Ref.

Źródło: DN, Opole, 1999.

13
Prośby o pomoc / Prosba o nuty
« dnia: 05-07-2008, 20:32:33 »
Witajcie.
Bardzo mi są potrzebne nuty do kilku pieśni. Jeśli macie je to bardzo się o nie uśmiecham :-) i od razu z głębi serca Wam dziękuję.
Oto i one:
-Gdzie w uroczystej cichości,
-Gdzież jest Jezus ma pociecha,
-Jezu, Jezu do mnie przyjdź (tu jest wiele melodii)
-Kocham Cię Jezu,
-O Dobry Jezu Mój,

14
Prośby o pomoc / Nuty do ,,Niech aniołowie zawiodą"
« dnia: 02-07-2008, 01:25:24 »
Witam,
Macie może nuty do pieśni Niech Aniołowie Zawiodą Cię do Raju? To tak taka śpiewana na pogrzebach.
Z góry dziękuję.

Strony: [1]