Autor Wątek: Przed Tobą upadamy  (Przeczytany 2308 razy)

tomas_wawa

  • Gość
Przed Tobą upadamy
« dnia: 10-11-2008, 21:44:14 »
T: Kancyonał i książka modlitewna na cały rok, 1865 r., s. 53-56.

Na Introit
1. Przed Tobą upadamy, * Boże, Stwórco, Panie! * Zmiłuj się i wysłuchaj * Dziatek Twych wołanie: * Zaczynamy ofiarę * Twej największej chwały; * Poświęcony niech będzie * Tobie ten czas cały.
2. Syn Twój ją przy ostatniej * Stanowił wieczerzy, * Przed swą męką i śmiercią * Tak kościół nasz wierzy, * Wtedy wziął w ręce swoje * Chleb, wino, dziękował, * Błogosławił oboje, * I uczniom podawał.
3. Mówiąc: „Jedzcie: bo to jest * Własne moje ciało, * Które za was na krzyżu * Będzie umierało; * Pijcie: to jest krew moja, * Która z ran popłynie, * Za wszystkich i też wielu * Grzechów odpuszczenie.”
4. Przy tak świętej ofierze * Łaski schodzą z nieba, * Lecz dla ich otrzymania * Czystym być potrzeba; * Przeto nam, żałującym, * Odpuść, Panie, złości, * Poświęć nas i udzielaj * Prawej pobożności.
Na Gloria
5. Chwała Tobie, o Boże! * Brzmi na wysokości, * Daj nam, prosimy, pokój * Tu na tej niskości; * Byśmy zawsze bezpiecznie * Chwałę Twą śpiewali, * A k’Tobie się co moment * W łasce przybliżali.
6. Chwalimy Cię, o Panie! * W gorącej miłości, * Żeś stworzył nas i wywiódł * Z cienia nikczemności; * Żeś nam wszystkim przez Syna * Sprawił odkupienie, * A przez Ducha świętego * Dał dusz poświęcenie.
Na Ewanielią
7. Ewanielia święta * Jest fundament wiary, * Sam Bóg onę ogłosił * Tak, jak Zakon stary; * Ona rozum oświeca, * Uczy powinności, * I drogę pokazuje * Do wiecznych radości.
8. To prawo Boskie w sercu * Naszym wyrysujmy, * Cokolwiek przepisuje, * Ściśle zachowujmy, * Bo kto nie według niego * W tem życiu się rządzi, * Bez wątpienia na drodze * Do zbawienia zbłądzi.
Na Credo
9. Jeden jest Bóg, wierzymy, * Wieczny, niepojęty, * Trzy w Nim równe Osoby: * Ojciec, Syn, Duch święty; * Ojciec, Stwórca wszechmocny, * Syn, płód wieczny Jego, * Który się stał człowiekiem * Dla stworzenia swego.
10. Z Boga Ducha poczęty, * Z Panny się narodził, * Naukę swoją świętą * Cudami potwierdził, * Dał się męczyć i zabić * Na krzyżu niewinnie, * Aby lud swój mógł zbawić * Po Adama winie.
11. Trzeciego dnia po śmierci * Z grobu zmartwych powstał, * I na prawicę Ojca * Do nieba się wracał; * Ztąd przyjdzie sądzić wszystkich * Czasu niepewnego: * Dobrym ludziom da niebo, * W piekło wtrąci złego.
12. Od Ojca i Syna * Duch święty pochodzi; * Sprawia, że w błąd powszechny * Kościół nasz nie wchodzi; * Święci współ obcują: * Bóg odpuszcza godnym; * Martwych ciała raz wskrzesi, * Płaci życiem wiecznem.
Na Offertorium
13. Przyjmij, Panie, ofiarę * Zakonu nowego, * Którą kapłan tu pełni * U ołtarza Twego, * Ta przyjemniejsza Tobie * Być musi bez miary, * Nad owe, które czynił * Niegdyś Zakon stary.
14. Chociaż chleb tylko z winem * Tu się ofiaruje, * To drogości tych darów * Nikt nie oszacuje; * Bo cudownie, o Boże! * Mocą Twego słowa, * Stanie się z onych ciało * I krew Chrystusowa.
15. Przyjmij ją na uczczenie * Twej Boskiej wielkości! * Na odpuszczenie kary * Za wszech nieprawości; * Za otrzymane łaski * Na podziękowanie, * A tych, co nam potrzebne * Iste wyjednanie.
Na Sanctus
16. Śpiewajmy z Aniołami: * Święty, święty, święty, * O Boże! Prosząc, na nas * Byś nie był zawzięty: * Byś narodom poznanie * Dał Twej świętej wiary, * Aby do niej śpiechały, * Minęły Twej kary.
17. Na kościół Twój pamiętaj * I wszystkie zwierzchności, * Tak duchowne, jak świeckie, * Trzymaj w niewinności, * W czem, żebyśmy godniejsi * Wysłuchania byli, * Przez zasługi prosimy, * W których Święci żyli.
Na Podniesienie
18. Przed Tobą w tej świętości * Jezu mój, upadam, * Żeś tu jak Bóg i człowiek * W prawdzie jest wyznawam, * W Hostyi i kielichu, * Boś objawił, Panie! * Który skłamać nie możesz, * Co chcesz, to się stanie.
19. Na krzyżu niegdyś cudnie * Zakrywałeś Bóstwo, * Lecz tu zakrywasz także * I Twe człowieczeństwo; * Śmierć nam Twoją okrutną * Niekrwawie odnawiasz * I cuda nieskończonej * Miłości przedstawiasz.
20. Ach, dajże, Jezu miły, * Prosimy serdecznie, * Byśmy Cię z Świętymi * Mogli patrzeć wiecznie; * Dusze też, które w czyścu * Dług swój wypłacają, * Niech Ciebie prędko widzieć * Twarz w twarz szczęście mają.
Na Agnus Dei
21. Duszo wierna, wesel się, * Z Jezusa miłości * Oto: ciałem najświętszem * I krwią swą cię gości: * Cały w swojej istności, * Chce mieszkać u Ciebie, * Tak, jak wisiał na krzyżu, * I teraz jest w niebie.
22. Niegodzienem, byś, Boże, * Wszedł do mnie grzesznego, * Bo Majestat Twój godzien * Serca najczystszego! * Lecz rzeknij tylko słowo, * A wnet będę pewny, * Że do przyjęcia Ciebie, * Zadość jestem czysty.
23. Przyjdźże, Jezu kochany, * Do serca mojego, * Pragnę całować rany * Rąk, nóg, boku Twego, * Pragnę Ciebie miłować * Więcej, niźli siebie, * Boś mnie wprzód umiłował, * Niżem poznał Ciebie.
24. Udziel mi tę łaskę, * O Jezu, mój Boże, * Bym Cię godnie przyjmował, * Jak często być może; * Wnijdź do mnie, gdy z tym światem, * Będę się miał łączyć, * Abym w łasce Twej świętej * Mógł życie zakończyć.
Po Ite Missa est
25. Oto Panie, Msza święta * Już się dokonała, * Bądź nam na pożytek duszny, * Tobie wieczna chwała! * Racz nas jeszcze na koniec * Wszystkich błogosławić * Byśmy Cię jak najdłużej * Godnie mogli sławić.
26. Broń nas od wszech nieszczęści, * Przez anioła Twego, * Daj, abyśmy przy śmierci * Czarta przeklętego * Przez łaskę ostateczną * Mężnie zwyciężyli, * I w niebieskich radościach * Wiecznie z Tobą żyli.