Autor Wątek: Przy obchodzie (Na wszystkie uroczystości N. Panny Maryi)  (Przeczytany 4590 razy)

Mira

  • Gość
Na Introit

Przy obchodzie …* o Marya, czysta Dziewico,
Kościół wpośród pienia wesołego czci Twą pamięć, Bogarodzico!
I ofiarę do Boga zanosi, o przyczynę świętą Ciebie prosi.
A przejęty wielką radością, chwali Ciebie z wszelką wdzięcznością.

Dzisiaj w niebie Aniołowie święci uwielbiają swoję Królową,
Tajemnicy podziwieniem zdjęci, jako Matkę czczą Jezusową.
Witaj Panno, bez grzechu poczęta, już przy swojem narodzeniu święta.
Witaj pełna łaski i chwały, Ty przybytku Boga wspaniały!

Na Gloria

Chwała Bogu na wysokiem niebie, a na ziemi pokój ludowi,
Błogosławiem i wielbiemy Ciebie, ku czci Twojej zawsze gotowi.
Boże Ojcze, Królu wiecznej chwały, któryś stworzył z niczego świat cały;
Dzięki winne Tobie składamy, wszystko bowiem z Twoich rąk mamy.

Na Graduale

Bądź po wszystkie wieki pozdrowiona, Przenajświętsza Panno Marya!
Iż przez Syna Twego przyniesiona z nieba święta Ewanielija,
Której zawsze nabożnie słuchamy, a co uczy, wiernie wypełniamy;
Bo ten tylko nieba dostanie, który pełni jej przykazanie.

Na Credo

Wierzę w Boga, Ojca wszechmocnego, iż On stworzył niebo i ziemię.
W Jezusa Chrystusa, Syna Jego, który zbawić chcąc ludzkie plemię,
Począł się w Pannie z Ducha świętego i narodził z Jej żywota cnego,
Podjął śmierć, aby piekło złupił, nas od wiecznej śmierci wykupił.

Trzeciego dnia Chrystus zmartwych powstał, wstąpił w niebo, jest na prawicy
Boga Ojca i tak Sędzią został, żywych i zmarłych na stolicy.
Wierzymy także w Ducha świętego, w święty kościół i nauki jego.
Także grzechów odpust bezpieczny, a po śmierci zaś żywot wieczny.

Na Offertorium

Boże Ojcze, racz przyjąć łaskawie te ofiary chleba i wina,
Które się mają przemienić prawie w Ciało i Krew Twojego Syna.
Wielkić dar, Panie, ofiarujemy, lecz o wielkie łaski też prosimy:
Byś przez śmierć Syna Twego, Panie, oddalił od nas ukaranie.

Marya, źródło doskonałości, i Tobie też ofiarujemy,
Ten dar zacny ze szczerej wdzięczności, którą w sercach naszych czujemy.
Wraz z nim całe serca ci składamy, racz je przyjąć, o to Cię błagamy;
Wszak miłością Twoją pałają, i Matką Cię swą nazywają.


Na Sanctus

Święty, Święty, Święty Boże w niebie! Świętym jesteś także na ziemi,
Wszyscy ludzie wychwalają Ciebie, razem z Aniołami świętymi.
Niech Twa chwała nigdy nie ustanie, bądź pochwalon, Jezu Chryste, Panie!
Hosanna Ci na wysokości! Hosanna i tu na niskości!

Na Podniesienie

Pomnij słodki Jezu na twe słowa, które żyjąc przepowiedziałeś,
Wszak we wszystkiem iści się Twa mowa, czyniąc tak, jak przyobiecałeś.
Rzekłeś: gdy z krzyża podniesion będę, i życia już na świecie pozbędę,
Wszelką duszę za sobą ściągnę, i nieprzyjaciół mych osiągnę.

O Jezu, nasz najwyższy Kapłanie, wspieraj Twoję Oblubienicę,
Kościół Twój, miej on pilne staranie, piastuj jako oka źrenicę.
Racz podwyższać jego panowanie, niechaj nigdy istnieć nie przestanie;
Samo piekło niech przeciw niego nie przemoże nic szkodliwego.

Na Agnus Dei

Oto Baranek Boży bez winy jest na krzyżu zamordowany;
Oto Syn Boga Ojca jedyny tak niezmiernie był skatowany,
Jezu, gdyżeś tak bardzo cierpliwy, bądźże i nam grzesznym miłościwy;
Racz wysłuchać nasze wołanie, odpuść nam grzechy nasze, Panie.

Święta Matko Słowa przedwiecznego, o Marya, źródło miłości,
Która widząc mękę Syna Twego czułaś w sercu swem miecz boleści;
A teraz już zasiadasz na tronie, weseląc się w niebieskim Syonie:
Prosim Cię, Panno nad pannami, racz się też przyczynić za nami.

Na Pożegnanie

Niechże będzie ta Ofiara święta Bogu na cześć, nam na zbawienie.
A Ty Panno bez grzechu poczęta, spraw przez święte Twe przyczynienie:
Aby nas Bóg wszystkich błogosławił, i miedzy wybranymi raz stawił:
Byśmy niegdyś Jego i Ciebie wiecznie mogli wychwalać w niebie.


*
•   Narodzenia Twego
•   Zaślubienia Twego
•   Zwiastowania Twego
•   Nawiedzenia Twego
•   Wniebowzięcia Twego
•   Poczęcia Twego
•   Szkaplerza świętego
•   Różańca świętego
•   Bractwa Różowego
•   Wspomnienia Twojego


tomas_wawa

  • Gość
Odp: Przy obchodzie (Na wszystkie uroczystości N. Panny Maryi)
« Odpowiedź #1 dnia: 10-11-2008, 22:19:47 »
Kancyonał i książka modlitewna na cały rok z 1865 roku podaje jeszcze jedną zwrotkę na Gloria:

Który siedzisz Ojcu na prawicy, * Synu Boga Jednorodzony! * Do Ciebie głos podnosim’ grzesznicy: * Przyjmij pokłon nasz uniżony, * Boś Ty sam jest wespół z Duchem świętym, * W chwale Ojca Bogiem niepojętym, * A Twa istność zawsze będąca, * Ni początku nie zna, ni końca.