Autor Wątek: Weselmy się, chrześcijanie (Msza wielkanocna)  (Przeczytany 4653 razy)

tomas_wawa

  • Gość
Weselmy się, chrześcijanie (Msza wielkanocna)
« dnia: 28-07-2007, 20:56:37 »
T: Dostateczny Śpiewnik Kościelny i Domowy…, 1882 r., pieśń nr 164, s. 440-443, Msza Święta w czasie Wielkanocnym.
M: Wesoły nam dziś dzień nastał

Na Introit:
1. Weselmy się, Chrześcijanie!
Gdy chwalebne Zmartwychwstanie
Zbawiciela obchodzimy
I wesoło dziś nucimy: Alleluja, Alleluja.

2.Chrystus, Syn Boga jedyny,
Który był za nasze winy
Ukrzyżowany haniebnie,
Powstał dziś Zmartwych chwalebnie. – Alleluja, Alleluja.

3.Zaczynając tę Mszę świętą,
Miłość Jego niepojętą
Wdzięcznem sercem rozmyślajmy,
Jemu cześć, chwałę dawajmy. – Alleluja, Alleluja.

Na Gloria:
4.Chwała Tobie, Chryste Panie!
Żeś przez Twoje Zmartwychwstanie
Żywot wieczny nam zgotował,
Z bram piekielnych wyratował. – Alleluja, Alleluja.

Na Graduale:
5.Kto chowa Twe przykazanie,
Ten chwalebnie zmartwychwstanie,
W dzień on sądu ostatniego
I znajdzie Cię łaskawego. – Alleluja, Alleluja.

Na Credo:
6.Ojcze! Synu! Duchu Święty!
Tyś jest Bóg nasz niepojęty!
W Ciebie wierzymy jednego,
Któryś nas stworzył z niczego. – Alleluja, Alleluja.

7.Przez mękę Bożego Syna,
Zgładzona jest nasza wina;
Co zmartwychwstał dnia trzeciego,
I zesłał Ducha Świętego. – Alleluja, Alleluja.

Na Offertorium:
8.Jezu, Zwycięzco chwalebny!
Któryś był na krzyż haniebny
Przybity dla nas sromotnie,
I cierpiał męki ochotnie. – Alleluja, Alleluja.

9.Przyjm ofiary odnowienie,
Którą za nasze zbawienie,
Stałeś się z wielkiej miłości
Ojcu Twemu od wieczności. – Alleluja, Alleluja.

10.Dałeś za nas krew i życie,
Abyśmy mieli obficie
Żywot bez końca szczęśliwy,
Z Tobą, Jezu miłościwy. – Alleluja, Alleluja.

11.My na ofiarę dla Ciebie,
Poświęcamy samych siebie:
Bo Twojemi być pragniemy,
Póki na ziemi żyjemy. – Alleluja, Alleluja.

Na Sanctus:
12.Dziękując za odkupienie,
Zanućmy Anielskie pienie
Jezusowi Chrystusowi,
Naszemu Zbawicielowi. – Alleluja, Alleluja.

13.Święty! Święty! Święty! Boże!
Któż godnie wysławić może
Miłość Twoję niepojętą,
I chwałę na wieki świętą? – Alleluja, Alleluja.

14.Przyszedłeś z nieba na ziemię,
Abyś zbawił ludzkie plemię
Od potępienia wiecznego,
I wziął nas do nieba Swego. – Alleluja, Alleluja.

Po Podniesieniu:
15.Chwała Tobie, Jezu miły!
Któryś nas z piekielnej siły
Drogą Krwią Twoją wybawił,
I Ojcu Swemu przedstawił. – Alleluja, Alleluja.

16.Tobie jak Bogu naszemu,
W tej Hostyi obecnemu:
Pokłon Boski oddajemy,
Czołem o ziemię bijemy. – Alleluja, Alleluja.

17.Byłeś za nas umęczony,
Teraz chwałą uwielbiony.
Żyjesz i krulujesz w niebie,
I pociągasz nas do Siebie. – Alleluja, Alleluja.

Na Agnus Dei:
18.Wesel się, człowiecze wierny!
Bo Zbawiciel miłosierny,
Który Cię Swą śmiercią zbawił,
Siebieć na pokarm zostawił. – Alleluja, Alleluja.

19.W tej pielgrzymce życia twego,
Pożywaj pokarmu Jego;
Abyś czyniąc, coć pokazał,
W cnoty święte się pomnażał. – Alleluja, Alleluja.

20.Wdzięcznem sercem wspomnij sobie,
Co Chrystus wyświadczył tobie:
Gdy Sam ofiarował Siebie,
Z wielkiej miłości dla Ciebie. – Alleluja, Alleluja.

21.Przetóż z miłości dla Niego,
Waruj się grzechu każdego;
Żyj pobożnie i cnotliwie,
Byś z Nim Królował szczęśliwie. – Alleluja, Alleluja.

Po Ite missa est:
22.Niechaj rozmyślanie Twego
Zmartwychwstania chwalebnego,
Stanie się Tobie przyjemne,
A nam niech będzie zbawienne. – Alleluja. Alleluja.

23.Użycz, o Jezu łaskawy!
Twej pomocy do poprawy!
Byśmy Cię naśladowali,
Na życie nowe powstali. – Alleluja. Alleluja.

24.Gdy nas rozstałych z tym światem,
Sądzić przyjdziesz z Majestatem,
Daj nam, Panie Jezu Chryste!
Z Tobą życie wiekuiste. – Alleluja, Alleluja.