Autor Wątek: Msza Missyjna [->nuty]  (Przeczytany 3657 razy)

marian7

  • Gość
Msza Missyjna [->nuty]
« dnia: 10-03-2008, 22:05:37 »
Msza Missyjna. Introit, Graduał, Offertorium i Przeżegnanie.
dla tego jest przerobione, żeby do całej Mszy jedna nuta posłużyła.
Objaśnienia melodyj stosujących się do czasu.
W czasie Adwentowym, cała Msza spiewa się jak: O Gospodzie, lub Urząd zbawienia.
W Gody jak: Pójdźmy wszyscy
W Post jak: O duszo wszelka
W Wielkanoc jak: Wesoły nam.


Na Introit

Chwalmy Boga z wysokości, * Dziękujmy Jego miłości
                                                            Narodzenia.
Iż nam raczył dać zbawienie * Przez Jezusa   Umęczenie.
                                                             Zmartwychwstanie.
Jemu z wdzięcznością śpiewajmy, * Przez Niego zbawienie mamy;
Bo nam zesłał Syna swego * Dla odkupienia naszego.
Chwała Ojcu i Synowi, * I równemu Im Duchowi,
Jak była, niech zawsze będzie * W niebie, na ziemi i wszędzie.

Na Kyrie elejson.

Kyrie Ojcze łaskawy! * Pobłogosław nasze sprawy,
Gdy na cześć Twego Imienia, * W dzięczne wznosim z serc swych pienia.
Chryste Jezu! dobry Panie, * Wysłuchaj nasze wołanie;
Odpuść winy, daruj kary, * Przez moc tej świętej ofiary.
Kyrie Duchu najświętszy! * Spuść dar łaski najgorętszy,
Oświecaj rozum światłością, * Rozpalaj serca miłością.
Trójco święta jeden Boże! * Spraw, co moc Twej łaski może,
Aby Cię wszyscy poznali, * Z nami wspólnie wychwalali.

Na Gloria.

Chwała Bogu na niebiosach, * Niech zabrzmi w wdzięcznych odgłosach;
A ludziom co są dobremi, * Pokój niech będzie na ziemi.
Królu panujący w niebie! * Boże Ojcze wielbim Ciebie;
Dzięki wznosim dla Twej chwały, * Którą napełniasz świat cały.
Synu u Ojca jedyny! * Baranku! co gładzisz winy,
Przyjmij pokorne błaganie, * Pokaż Twoje zlitowanie:
Boś Ty sam Święty, sam Bogiem, * Z Duchem Świętym w szczęściu błogim,
I w chwale Ojca panujesz, * Po wszystkie wieki królujesz.

Na Graduale.

Wysłuchaj nasze wołanie: * Oświeć serca nasze Panie.
Byśmy prawdy Twej słuchali, * I onę wykonywali.

Na Credo.

Wierzę mocno w jedynego * Boga, Ojca wszechmocnego,
Który z niczego świat cały, * Słowem stworzył dla swej chwały.
Wierzę i w Syna Bożego * Jezusa Pana naszego;
Który dla ludzi zbawienia, * Dla nas grzesznych odkupienia.
Z Ducha Świętego wcielony, * Z Maryi Panny zrodzony;
Będąc Ojcu równy w Bóstwie, * Wiódł żywot w nędzy, w ubustwie.
Potem męczon, ukrzyżowan, * Umarł i w grobie pochowan;
Zmartwychwstał , wstąpił do chwały, * Zkąd przyjdzie sądzić świat cały.
Wierzę i w Ducha Świętego, * Z Ojca, z Syna idącego,
Równej chwały, równej mocy, * Z Niego mówili Prorocy;
Wierzę Kościól, w nim zbawienie, * Wierż grzechów odpuszczenie;
Czekam umarłych wskrzeszenia, * Chwały wiecznej dostąpienia.

Na Offertorium.

Racz przyjąć te nasze dary, * Z chleba i wina ofiary.
Które Ci za nasze winy * Wraz z kapłanem przynosimy.
Tobie niech na cześć posłużą, * I ku grzechów odpuszczeniu.
Duszom w czyścu kroplę wody, * Niech przyniosą dla ochłody,
Niech je od męki wybawią: * Przed obliczem Twoim stawią.

Na Sanctus.

Niebieskie władze i trony, * Czynią powinne ukłony,
Cześć i chwałę Ci oddają, * I wiecznie hymny śpiewają:
Święty, Święty, Święty Boże! * Niebo, ziemia, świat i morze
Wykrzykują z wesołości, * Hosanna na wysokości!

Po podniesieniu.

Tu przed Tobą wszyscy społem * Uderzamy kornem czołem,
Boś tu Boże nasz odwieczny! * Z Krwią i Ciałem jest obecny.
Zstąpiłeś na ołtarz z nieba, * Mieszkasz tu w postaci chleba,
A gdyż Cię tak blisko mamy, * O łaski Ciebie błagamy.

Na Agnus Dei.

Baranku Boży! co winy * Ludzkie znosisz, Tyś jedyny
Pośrednik za grzesznikami, * Pokaż Twa litość nad nami.
Baranku Boży! nasz Panie, * Co znosisz grzechów karanie
I wypłacasz zasługami, * Pokaż Twą litość nad nami.
Baranku Boży! nim Ciebie * Godni będziem widzieć w niebie,
Zasilaj tu Ciałem swojem, I obdarz świętym pokojem.

Na Przeżegnanie.

Pobłogosław lud Twój, Panie! * Daj nam Twoje pożegnanie,
Tu na ziemi w doczesności, * I tam w niebie we wieczności.
Niechże ta ofiara święta: * Będzie od Ciebie przyjęta,
Dla Ciebie na uwielbienie, * Dla nas na wieczne zbawienie.

Uwaga. W niektórych kościołach po Anioł Pański, na zakończenie
nabożeństwa śpiewają następuiącą pieśń podług melodyi: "Ty któraś pięknie".
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu,
Temu, który jest w Osobach trojaki,
      W Bóstwie jednaki.
I Matce Syna bez zmazy poczętej,
       Panience świętej.
A kiedy przyjdzie ostatnia godzina
Uproś nam łask u swojego Syna,
I żal za grzechy, bez zmazy poczęta,
        Panienko święta!
A ci, którzy już dni swoje skończyli,
I ów straszliwy termin odprawili,
Niech mają pokój, pokój pożądany,
         Jezu kochany.
Niechaj będzi epochwalony, i t. d.

Nakładem Józefa Miecznika w Częstochowie.
Drukarnia T. Nagłowskiego w Częstochowie.
« Ostatnia zmiana: 11-03-2008, 10:36:47 wysłana przez knrdsk1 »