Autor Wątek: Tu przed Tobą czyni Panie  (Przeczytany 2237 razy)

Jantek_gall

  • Gość
Tu przed Tobą czyni Panie
« dnia: 28-07-2010, 09:16:05 »
A. Na Introit.
 
Tu przed Tobą czyni Panie!
Lud grzechów wyznanie!
Tu Cię w skrusze jęcząc prosi,
Gdy ofiarę wznosi.
Tu bijąc się W piersi wola
Co moc jego zdoła:
Boże, Ty nasze kochanie!
Grzechy odpuść Panie!
Odpuść, Panie! grzechy odpuść, Panie!
 
Jako marnotrawne syny,
Znając się do winy,
My się do Ojca zbliżamy,
Zlituj się nad nami!
Przyjmij nas, Panie łaskawy,
Wybacz nasze sprawy!
Poprawę obiecujemy.
Służyć Tobie chcemy,
Tobie służyć, służyć Tobie chcemy.

B. Na Gloria.

Chwała Bogu, cześć, dzięki,
Od wszego stworzenia;
Moc Boskiej Jego ręki
Daje znak zbawienia:
Pokój głosi ten w skutku,
Byśmy trwale mieli
I Tobie bez trwóg, smutku,
Służyli weseli,
Służyli weseli.

c. Na Credo.
 
Wierzę w Boga jednego
Stwórcę nieba ziemi,
Ojca wszechmogącego,
Co rządzi wszystkimi;
W Jezusa Syna Jego,
Który dla zbawienia
Ludu, z Ducha świętego
Nad bieg przyrodzenia.
 
Począł się i narodził
Z Maryi Dziewice.
Nauczając obchodził
Miast i wsiów ulice;
Za nas ukrzyżowany,
Umarł, jako znamy,
I w grobie pochowany,
Zstąpił w piekieł bramy.

D. Po Ewangielii przed Kazaniem.
 
Bo Ojcu i Synowi,
I równemu Im Duchowi,
Trzem osobom niech będzie,
Trzem osobom niech będzie,
Jednakowa cześć wszędzie.

Niech Cię chwalę Boga mego;
W Trójcy świętej jedynego.
Chwała Twa, wieczny Panie!
Chwała Twa, wieczny Panie,
Niech nigdy nie ustanie.

E. Na Offertorium.
 
Przyjmij Panie łaskawy!
Ofiary złożone,
To wino i chleb prawy
Od Ciebie stworzone,

Aby w Twe święte ciało,
I krew przemienione
Żywym zmarłym zjednało
Na wieki obronę.

Myśl, wolę, serce Tobie
I duszę dajemy;
Rządź niemi w każdej dobie,
Dopóki żyjemy,

Abyśmy należycie
Twe prawa pełnili!
Bez grzechu wiodąc życie,
Nieba dostąpili!

F. Na Sanctus.
 
Do Boga nasze głosy
Niechaj się podnoszą,
I trzykroć pod niebiosy
Z Aniołami głoszą

O święty, Święty Święty,
Zastępów nasz Boże
Lud do wiary przyjęty
Niech Cię czcić pomoże.

G. Podczas Podniesienia.
 
Chwalmy ten nieskończony
Sakrament wystawiony,
Który Jezus tu zostawił
Nam dla obrony.
 
Ta jego krew i ciało
Dobrem wielkiem się stało.
Gdy go godnie przyjmujemy,
Da łask nie mało.

Niech Cię uczci lud wierny,
Boże pociech niezmierny!
W czasie głodu, moru, wojny,
Bądź miłosierny.
 
Błogosław, prosim Ciebie,
Z niebios najświętszy chlebie!
Ulecz, broń nas, ratuj, zasil,
W każdej potrzebie.

Wierzymy stale Panie
Żeś tu jest niech wyznanie,
Które sercem Ci składamy,
Ofiarą się stanie.

Rozum, wolę dajemy,
Serca ofiarujemy;
O ,Jezu, nasz Zbawicielu!
Kochać Cię chcemy.

H  Podczas Agnus i Komunii

Cud się wielki przed nami,
Chrześcijanie! staje:
Pod chleba przymiotami
Pan nam Siebie daje,

Tu ciało ubóstwione,
Krew Jezusa żywa,
Na ołtarzu złożone
Zmysłom się ukrywa.
 
Jezu, Baranku Boży!
Któryś ludzkie winy
Zgładził, niech w nas pomnoży
Ten pokarm jedyny

Łaski twe byśmy jego
Godnie używali
I Ciebie Boga swego,
Tern więcej kochali.

za: Aniół Stróż chrześcianina katolika (brak początku i końca rok wydania nieznany)