Autor Wątek: Do Ciebie, odwieczny Panie  (Przeczytany 3655 razy)

tomas_wawa

  • Gość
Do Ciebie, odwieczny Panie
« dnia: 07-11-2008, 23:44:16 »
T: ks. J. Siedlecki, Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodyami, 1918 r., s. 16-21.
M: tamże (Haydn)

Na Introit
1. Do Ciebie, odwieczny Panie, * Pokornie wołamy. * Patrz na serc naszych wołanie, * Do Ciebie wzdychamy. * Użycz nam, Ojcze, pociechy * I odpuść nam nasze grzechy, * Błagamy Cię w pokorze: * Zlituj się nad nami, Boże, * Nad nami, zlituj się nad nami, Boże.
Na Gloria
2. W niebiosach wieczna chwała * Niechaj będzie Tobie, Panie! * Niech Cię uwielbiać cała * Twoja ziemia nie przestanie. * Wszechmocnie Ty panujesz, * Nam niebo ofiarujesz. * W niebiosach wieczna chwała * Niechaj będzie Tobie, Panie. * Niech Cię uwielbiać cała Twoja ziemia nie przestanie.
Na Graduale
3. Najwyższego majestatu, * Najwyższego majestatu Panie! * Królu nieba, ziemi * Ojcowskie jest Twe panowanie * Nad dziećmi Twojemi! * Tyś jest Ojcem uwielbiony, * Tyś na wieki wysławiony * Na niebie i ziemskiej nizkości.
Na Credo
4. Wierzymy w Boga jedynego * Naszego Ojca łaskawego * Stwórcę wszystkiego istnienia, * Wszystkich żyjących plemienia. * Wierzymy i w Chrystusa Pana, * Syna Jego jedynego; * Tego Pana niepokalana * Poczęła z Ducha Świętego.
Na Offertorium
5. Racz spojrzeć, dobry Panie, * Z tak wysokiego nieba * Na to przygotowanie * Ofiary wina, chleba. * Niech w ręku kapłana * Przytomne nasze dary * Drogie Chrystusa Pana * Przedstawią Ci ofiary, * Drogie Chrystusa Pana * Przedstawią Ci ofiary.
Na Sanctus
6. Tyś Święty, Święty, Święty * W Twoim majestacie, * O Boże niepojęty! * Niebo wychwala Cię. * Aniołów świętych chóry * Przed Tobą klękają. * Cherubinów wybory * Twą chwałę śpiewają, * Twą chwałę śpiewają.
Na Benedictus
7. Racz przyjąć, Boże litości, * Syna Twojego ofiarę! * On z wielkiej ku nam miłości * Ucierpiał dla nas nad miarę. * Na krzyż się nam ofiarował * Znosząc męczeństwo katowskie, * Byś się nad nami zlitował, * Zwrócił k’nam serce Ojcowskie.
Na Agnus Dei
8. Oto Baranek Boży * Dla nas umęczony! * Ach, cierpiąc życie łoży, * Krwią cały zbroczony. * On znosi, On gładzi, * On znosi nasze winy, * On gładzi świata grzechy. * Do Ojca się przyczynia * Dla naszej, dla naszej pociechy.

Powyższa pieśń nie zawiera śpiewów własnych na Komunię i zakończenie. Zamieszczona pod nią propozycja brzmi:
Komunia i zakończenie można śpiewać ze s. 26
Na stronie 26 mamy z kolei odesłanie: Komunia ze s. 28 ;D
Na stronie 28 znajdujemy zwrotkę na Komunię ze Mszy Nieograniony całym światem Boże:

Już oto serca nasze otwieramy, * Na Twe przyjęcie Ci usposabiamy: * Niechże Twem Ciałem będziem posileni, * Oraz najświętszą Krwią Twą pokrzepieni.

Wracamy teraz na s. 26 ::) i znajdujemy zalecaną zwrotkę na zakończenie. Pochodzi ona z pieśni Na stopniach Twego upadamy tronu:

Błogosław, Boże, Twojemu ludowi! * Przyjm tę ofiarę czci i dziękczynienia. * Niech Twoja łaska ducha w nas odnowi * I utoruje drogę do zbawienia.

Jantek_gall

  • Gość
Odp: Do Ciebie, odwieczny Panie
« Odpowiedź #1 dnia: 09-07-2010, 20:00:59 »
Znacznie przyjemniejsza wersja i nie posiadająca późniejszych mankamentów  ;)

PRZY ROZPOCZĘCIU MSZY SW.
 
Do Ciebie odwieczny Panie
Pokornie wołamy!
Patrz na serc naszych wylanie,
Do Ciebie wzdychamy.
Użycz nam Ojcze pociechy,
I odpuść nam nasze grzechy.
Ciebie z ufnością błagamy,
Zmiłuj się, Boże! nad nami.

Myśmy w naszem obłąkaniu
Od Ciebie stronili,
| wbrew Twemu przykazaniu,
Przewrotnie czynili.
Lecz z żalem grzech nasz uznajem.
Tobie się odtąd oddajem.
Boże, litościw bez miary!
Przyjmij serc naszych ofiary,

Wszak ręki Twojej potężnej
Jesteśmy tworami;
Nie Pogardzaj niedołężnej
Dziatwy Twej prośbami.
Dla Krwi najświętszej wylanej
Bądź nam, Boże! ubłagany,
Wspieraj nas, prosim, łaskawie
Twą pomocą ku poprawie.

PODCZAS GLORIA IM EXCELCIS.
 
1. Wieczna w Niebiosach chwała
Niech Ci będzie, Panie!
Niech Cię uwielbiać, cała
Ziemia nie ustanie.
Wszechmocnie Ty panujesz,
Ty pokój w swćm mieniu,
I pomyślność darujesz
Śmiertelnych plemieniu.
 
2. Ty, coś na śmierć zbrodniarzy
Sam się ofiarował,
Byś nas grzesznych nędzarzy
Od zguby ratował.
Jak ci się wywdzięczymy,
Chryste Jezu Panie!
Za Twym wzorem pójdziemy
Bośmy Chrześcijanie.
 
3. Wlej w serca Ducha Twego,
Boże wiecznej chwały,
Aby zawsze od złego
Szczerze unikały.
Tak Cię uwielbiać będzie
Z łaskawej opieki
Lud wierny, tu i wszędzie,
Teraz i na wieki.

PRZED EWANIELIĄ.
 
Najwyższego Majestatu Panie
Królu nieba ziemi!
Ojcowskie jest Twoje panowanie
Nad dziećmi swojemi.
Tyś jest Ojcze! świetnie uwielbiony
W Niebios wysokości;
Badźże i tu na wieki sławiony
Na ziemskiej niskości
 
PODCZAS CREDO.
 
1. Wierzymy w Boga wszechmocnego,
Stworzyciela przyrodzenia,
Ojca i Pana łaskawego,
Wszystkich żyjących plemienia.
Wierzymy i w Chrystusa Pana,
Syna Jego jedynego,
Co Go Panna niepokalana
Poczęła z Ducha Świętego.
 
2. Będąc Panem całego świata,
Biedny stan ludzki przełożył,
By wskazań na krzyż od Piłata
Za grzesznych życie swe złożył.
Lecz nie zwyciężyła śmierć sroga;
Wstąpił z piekieł do swej chwały,
A siedząc na prawicy Boga,
Stąd przyjdzie sądzić świat cały.
 
3. Wierzymy i w Ducha Świętego,
Który od obu pochodzi;
Ma rząd Kościoła powszechnego,
Świętych obcowanie słodzi.
Wierzymy, iż Bóg litościwie
Chce grzesznikom pofolgować,
A zmartwychwstałych miłościwie
Żywotem wiecznym darować.

PODCZAS OFFERTORIUM.

1. Spojrzyj łaskawy Panie!
Z wysokiego Nieba,
Na to ofiarowanie
I wina i chleba.
Niech Ci w ręku Kapłana
Przytomne te dary,
Drogie Chrystusa Pana
Przedstawią ofiary,
 
2. Chrystus chlebem łamanym
Śmierć swą nam wyjawił
I w Kielichu podanym
Krew świętą zostawił.
Dla grzeszników konając,
Błagał Cię modłami;
Na to, Panie zważając,
Zmiłuj się nad nami.

PODCZAS SANCTUS.
 
1. Tyś Święty, Święty, Święty
W Twoim Majestacie,
O Boże niepojęty!
Niebo wychwala Cię.
Świętych Aniołów chóry
Przed Tobą klękają,
Cherubinów wybory
Twą chwałę śpiewają.

2. Tobie Zastępów Panie!
W świętych zgromadzeniach
Składamy Chrześcijanie
Cześć w radosnych pieniach.
Bądź nam błogosławiony,
O Boże opieki!
Bądź od wszystkich wielbiony
W nieskończone wieki.

PODCZAS PODNIESIENIA.
 
1. Racz przyjąć, o Boże litości,
Syna Twojego ofiarę,
Który z wielkiej ku nam miłości.
Ucierpiał dla nas nad miarę.
I na krzyż się sam ofiarował,
Ponosząc męki katowskie:
Abyś się nad nami zlitował,
Zwrócił k'nam serce ojcowskie.
 
2. Wszak Jego miłości pomnikiem,
Jest ten Najświętszy Sakrament;
Chcąc być naszym Orędownikiem,
Zostawił nam ten Testament.
Ofiara serca skruszonego,
Niech Ci więc będzie przyjemną,
By sroga męka Syna Twego,
Dla nas nie była daremną.
 
PODCZAS AGNUS DEI.
 
Nie jestem godzien, Panie!
Byś w sercu odrodnem
Obrał sobie mieszkanie:
Lecz zrób mnie tak godnym,
Użycz swych wielkich względów,
Bym łaski Twej użył,
Był daleki od błędów,
Bez grzechu Ci służył.
 
PRZY KOŃCU MSZY ŚW.
 
1. Tobie upokorzeni,
Boże dziękujemy.
W łasce Twej upewnieni,
Szczerze ślubujemy!
Że życie nasze będzie
Cnocie poświęcone,
Święte Twe Imię wszędzie,
Przez lud Twój wielbione.

2. Panie! wiecznej miłości!
Daj zawsze, prosimy,
Byśmy Twojej litości,
Stali się godnymi.
Nadałeś nas darami
Życia doczesnego,
Daj być uczestnikami,
Żywota wiecznego.
Amen.

za:  Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików, szczególniej zaś dla wygody katolików Archidyecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej z polecenia najprzewielebniejszego Arcy-Biskupa Dunina ułożona 1861r.