Autor Wątek: Boże, przed wszechmocą Twoją  (Przeczytany 2202 razy)

tomas_wawa

  • Gość
Boże, przed wszechmocą Twoją
« dnia: 07-11-2008, 22:10:50 »
T: ks. J. Siedlecki, Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodyami, 1918 r., s. 10-12.

Na Introit
1. Boże, przed wszechmocą Twoją na kolana padamy; * Abyś w nas dobrocią Swoją miłość wzniecił, błagamy. * Niechaj, jak Anieli w niebie, z czuciem głębokiej wiary * Bez granic miłując Ciebie, składamy Ci ofiary.
Na Gloria
2. Chwała Ci na wysokości i cześć i dziękczynienie, * A nam, ludziom na nizkości pokój i dobre mienie! * O Chryste ukrzyżowany za naszych grzechów winy, * Zaprowadź nas przez Swe rany do niebieskiej krainy.
Przed Ewangelią
3. Słowo Boże nam wskazuje, kędy do nieba droga, * A kto z wiarą je przyjmuje, znajdzie żywot u Boga. * Spraw, o Chryste, łaską Swoją, byśmy chętnie pełnili * W słowie świętem wolę Twoją, i miłymi Ci byli.
Na Credo
4. Wierzę w Boga jednego, Twórcę nieba i ziemi, * I w Chrystusa Syna Jego, co wyroki wiecznemi * Z Ducha Świętego poczęty, z Panny czystej się zrodził, * By grzechu klątwą dotknięty ród ludzki oswobodził.
Na Offertorium
5. Przyjmij z rąk Twego kapłana chleba, wina ofiary, * Co w imię Chrystusa Pana składamy pełni wiary, * Że nad niemi wyrzeczone Twe słowo poświęcenia * W Ciało je Twe uwielbione i Krew prawdziwą zmienia.
Na Sanctus
6. Anioły z Archaniołami, Władz zastępy i Państwa, * Cheruby z Serafinami, Trony, Mocy i Księstwa: * Połączcie głos w niepojęty jeden hymn wiecznie trwały * Nucąc: Święty, Święty, Święty, Pan zastępów, Pan chwały!
Na Podniesienie
7. Upadajmy na kolana i czcijmy cud niezmierny, * Zakrytego wielbmy Pana, co nawiedza lud wierny: * Błogosławiony idący w imię Pańskie, Syn Boży, * Darami obsypujący tego, co się ukorzy!
Na Agnus Dei
8. Bez winy Boży Baranku, zmiłuj się nad grzesznymi. * Czcimy Ciebie od poranku; chcemy Ci być wiernymi. * Nie tylko dzisiaj do końca, ale przez życie całe, * A w wiecznej jasności słońca śpiewać Tobie cześć, chwałę.
Na Komunię
9. Choć się niegodni czujemy przyjąć Cię dziś ustami, * Przyjąć Cię jednak pragniemy szczeremi serc chęciami, * Wierząc, że słowo litości, które z ust Twych wynika, * Uzdrowi nasze słabości równie z sługą setnika.
Ite Missa est
10. Błogosław nam, Boże wielki, byśmy w dobrem wytrwali, * I w całem życiu czyn wszelki ku czci Twej sprawowali. * Błogosław usiłowaniom tych, co nas wychowują, * Naszym pracom i staraniom, niech w owoc obfitują!