Autor Wątek: Boże, o jakeś wielebny (Msza za zmarłych)  (Przeczytany 2323 razy)

tomas_wawa

  • Gość
Boże, o jakeś wielebny (Msza za zmarłych)
« dnia: 08-11-2008, 22:04:41 »
T: Kancyonał i książka modlitewna na cały rok, 1865 r., s. 15-17.

Na Introit
1. Boże, o jakeś wielebny, * Na wszelkiem miejscu chwalebny; * Wszakże najwdzięczniejsza chwała * Będzie się w Syonie działa.
2. Tam Tobie będą ziszczone * Obietnice poślubione; * Tam wszelki wierny przybędzie, * Prośby swe wylewać będzie.
3. Ty go wysłuchasz, Jezusie, * Usłysz nas za wierne dusze, * Prosim’ w najniższym pokłonie: * Wstaw ich w niebieskim Syonie.
4. Te najświętsze Mszy ofiary, * Co są nieskończonej miary, ofiarujem, przyjmij dary, * Na wygładzenie ich kary.
Na Lekcję i Ewanielią
5. Nie smęćmy się, chrześcianie, * Gdyż wierzymy w zmartwychwstanie: * Niech płaczą i narzekają, * Co tej nadziei nie mają.
6. Wstał Pan Jezus zmartwychsławny, * Dla nadziei dowód jawny, * Że w ziemi nie zostaniemy, * Ożywieni zaś wstaniemy.
Na Ofiarowanie
7. Tak święty Boże prawdziwy, * Nie jest żaden człowiek żywy, * By nie miał być na Twym sądzie, * W jakiem znalezion nierządzie.
8. Za mnogie niepowściągłości, * Braci zmarłych ułomności, * Ofiarujemy Ci dary * Na wygładzenie ich kary.
9. Ojcze święty, Królu nieba! * Przyjmij tę ofiarę chleba; * Byś im przepuścił ich długi, * Nie karał według zasługi.
10. Kielich z winem przynosimy, * Za braci zmarłych prosimy; * Niech płynie z kielicha strumień, * Zagasi czyścowy płomień.
Na Sanctus
11. Jest Bóg święty, święty, święty, * W istności swej niepojęty: * Pełna jest ziemia i niebo, * Majestatu, chwały Jego.
12. Błogosławion, który idzie, * W swej chwale, Syn twój, Dawidzie, * Poprzedzajmyż tego Pana, * Wdzięcznie witajmy, Hosanna!
13. Światłości świata, Jezusie, * Przyjdź a oświeć wiernych dusze, * Oświeć je w ich zachwyceniu, * Siedzące w śmiertelnym cieniu.
Po Podniesieniu
14. Wesel się już każda dusza, * Witaj a wielbij Jezusa: * Widzieliśmy przytomnego, * W Sakramencie istotnego.
15. Pamiątka się wykonywa, * Śmierci Chrystusowej żywa; * To jest najświętsza oblata, * Skarb łask dla całego świata.
16. O przenajdroższe Ciało! * Któreś na krzyżu wisiało, * Niechże Twoje odkupienie * Jest duszom w mękach ulżenie.
17. Krwi, która jedną kropelką * Gładzisz świata winę wszelką, * Płyń, a Twym drogim szacunkiem * Bądź duszom z czyśca ratunkiem.
18. Wieczerzę konamy wielką, * Tu wezwano duszę wszelką, * Niech przez te królewskie gody, * Zażyją dusze ochłody.
Na Pater noster
19. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, * Jak dziatki prosimy Ciebie; * Niechaj imię Twoje będzie * Święcone i czczone wszędzie.
20. Niech tego w czyścu doznają * Dusze i razem wyznają, * Że jak w niebie, tak na ziemi, * Wola Twa dzieje się z niemi.
21. Chcesz, byśmy za nie przyczyny * Kładli, toż im przepuść winy: * Wybawże je z ich więzienia, * Zbaw z wielkiego utrapienia.
Na Agnus Dei i na Komunię
22. Baranku Boży niewinny! * Gładzisz wszelkie świata winy, * Gdyś je na krzyż srogi wyniósł, * Zmazał i zbawienie przyniósł.
23. Ty śmierć codziennie ponawiasz, * A żywym na Mszy się stawiasz; * Bezkrwawie się ofiarując, * Pożywać Cię przykazując.
24. Pożywać, abyśmy Twego * Odkupienia krzyżowego, * Wzięli skutek poświęcenia, * Duszy naszej i zbawienia.
25. Niechże się dusze doznają * Tego skutku i niech mają * Środkiem tej to Mszy ofiary, * Wygładzone grzechów kary.
26. Wżdyć, gdy tu przemieszkiwały, * Ciała Twego zażywały, * Z nadzieją, by odkupienie * Wzięły i wieczne zbawienie.
27. Cny zadatek! Nie szkoduje, * Kto w nim nadzieję stosuje; * Ta nadzieja, Jezu Panie, * Niech im na pociechę stanie.
28. Wszak żywot wieczny posiędą, * Którzy Cię pożywać będą, * Pożywali one Ciebie, * Dajże im ten żywot w niebie.
Na koniec Mszy świętej
29. Boże wieczny, przyjmij dary * Przenajdroższe Mszy ofiary * Za dusze, byś ich upały * Zgasił i wziął do swej chwały.
30. Anioł Twój niech nasze modły, * I wszelkie nasze pokłony, * Wstawi na ołtarz złocisty, * W niebie, przed Twój tron przeczysty.
31. Niech już dusze pokój mają, * Miłosierdzie otrzymają: * Światłość wieczna niech im świeci, * Gdzie królują wszyscy święci.
« Ostatnia zmiana: 12-11-2008, 10:12:47 wysłana przez knrdsk1 »