Autor Wątek: Nabożeństwo majowe w/g modlitewnika z 1882r.  (Przeczytany 3871 razy)

Jantek_gall

  • Gość
Nabożeństwo majowe w/g modlitewnika z 1882r.
« dnia: 17-05-2009, 16:54:43 »
Nabożeństwo majowe

„Ukazały się kwiatki po ziemi naszej."
(Z pieśni Salam.)
Kościół święty poświęca miesiąc Maj, miesiąc odżycia, miesiąc kwiatów, miesiąc nadziei — czci Maryi królowej nieba i ziemi, w tym celu, abyśmy w tym miesiącu z większą gorliwością Matkę Boską czcili. „W krajach gdzie nabożeństwo miesiąca Maryi już od dawna jest rozpowszechnione, zda się że cały miesiąc Maj we wszystkich sercach kwitnie miłością Maryi. Ile jest najpiękniejszych kwiatków, wszystko to idzie na ołtarz Maryi, ile najwdzięczniejszych gło9Ów, wszystko to śpiewa Maryi. I tak pięknie, wonno i wdzięcznie po świątyniach Pańskich, iż zda się, że samo niebo rzuciło tam nieco z uroku swego."


Dzięki Bogu najwyższemu, że już i w naszym kraju oziębłość w tym względzie przemieniać się poczyna w gorliwość, i te kwintki tak miłe Maryi w wielu miejscach się ukazują, tak, że nie tylko po domach to nabożeństwo Majowe wierni słudzy Maryi odprawiają, lecz też i po konwiktach, szkołach i po niektórych kościołach nabożeństwo to wspólnie się odprawia, w czem też pasterze duchowni o cześć Maryi gorliwi, wiernym przewodniczę-. Aby zaś to nabożeństwo można należycie i z pożytkiem duchownym odprawić, podaje się tu w krótkości sposób odprawiania nabożeństwa majowego.
Pius VII., papież, nadał 300 dni odpustu na każdy dzień miesiąca Maja tym, którzyby w tym miesiącu przez jakie przysługi, przez modlitwy i ćwiczenie się w cnotach chrześcijańskich i wykonywanie dobrych uczynków N. P. Maryi szczególną cześć oddawali, a prócz tego odpust zupełny raz w ciągu miesiąca tym, którzyby spowiedź świętą odprawili i godnie do stołu pańskiego przystąpili i na in-tencyę kościoła świętego pomodlili się.

Sposób odprawiania nabożeństwa majowego.
1. Jako dziecię gdy chce matce wianek kwiatów ofiarować, wybiera te, które są najpiękniejsze, i czystemi rękami je podaje, tak też i my jeżli chcemy miesiąc Maj Maryi poświęcić, starajmy się najprzód serce nasze z grzechu przez Sakrament Pokuty oczyścić, a jeżli nie mamy do tego sposobności, wtedy powinniśmy przynajmniej żal w sercu naszem doskonały wzbudzić z mocnem przedsięwzięciem poprawienia się, i odprawiania przy najbliższej okazyi spowiedzi. Przytera powinniśmy z domu usunąć to wszystko, co jest okazyą do grzechu i roztargnienia, szczególnie trzeba wydalić takie osoby, które przez swoje życie gorszące przekleństwo na dom sprowadzają
także trzeba wszelkie malowidła nieuczciwe, których widok złą pożądliwość wznieca, zniszozyć.
2. Dnia ostatniego kwietnia trzeba przyozdobić obraz najśw. Panny
Maryi na miejscu przyzwoitem kwiatami, i starać się o to, aby przy
wspólnem nabożeństwie wieczornem był oświetlony. 8. Trzeba postarać się o książkę, w której jest sposób ułożony
odprawiania nabożeństwa majowego.
4. Na początku tego nabożeństwa, trzeba założyć sobie intencyę odprawiania tego nabożeństwa, w celu uproszenia dla siebie lub drugich jakiej łaski potrzebnej do zbawienia, a szczególnie szczęśliwej
śmierci.
5. Codziennie rozmyślać jaką tajemnicę z życia najśw. Panny Maryi i do naśladowania Ją w cnotach się zachęcać.
6. Słuchać codziennie podług możności Mszy świętej.
7. Odmawiać z rana litanię majową, a wieozorem litanię loretańską.
8. Uczęszczać na nabożeństwo nieszporne, jeżli to się w kościele
odprawia.
9. Przyczynić się do upiększenia i oświetlenia ołtarza najśw. Panny
Maryi w kościele.
10. Codziennie jakąś przysługę Maryi ofiarować,
11. Zachęcić drugich do miłości Maryi.
12. Jeżli kto nie może to wszystko wykonać, ofiarować Maryi dobre chęci i czyste serce.