Autor Wątek: Modlitwa na dzień Wniebowstąpienia Pańskiego w/g modlitewnika z 1882r  (Przeczytany 3181 razy)

Jantek_gall

  • Gość
Dzisiaj Cię widzę Zbawicielu mój! w całej Twej chwale i majestacie. Nadszedł dzień Twego uwielbienia. Uczniowie Twoi mają ujrzeć Twój majestat, jak im obiecałeś. Zgromadziłeś ich tedy ostatni raz do stołu, i jadłeś z nimi, aby ich raz jeszcze przekonać o rzeczywistem zmartwychwstaniu i obecności Twojej; a potem udałeś się z nimi na górę Oliwny, aby tam na Twe uwielbienie patrzyli, gdzie rozpoczęcie Twego poniżenia i męki widzieli.
Tam stałeś między uczniami, jak czuły Ojciec wśród swoich dzieci, dawałeś im jeszcze ostatnie napomnienia, ostatnie rozkazy, aby czekali przyjścia Ducha świętego, a dopiero opowiadali Ewanielię wszystkim narodom- A potem, o co za widok, wzniosłeś się w ich oczach i wstąpiłeś do nieba, gdzie siedzisz na prawicy Ojca. Uczniowie patrzyli za Tobą, szukali Cię wzrokiem w obłokach, i posełali westchnienia swych serc za Tobą. Lecz wnet przez aniołów ostrzegłeś ich, aby dłużej nie czekali, aby zaczęli wykonywać dane im rozkazy, a potem dopiero czekali powtórnego Twojego przyjścia.— I my często tęsknim do Ciebie o Panie! i do radości w domu Twoim. I dusza moja pragnie i spodziewa się widzieć Twój majestat, i być przyjętą, do królestwa; bo wiem, że tu nie mamy stałego mieszkania, lecz przyszłego szukamy; ale się tu pierwej mamy przysposobić dla przyszłości, przez dobre sprawy i cierpienie, mamy się stać pierwej godnymi naszego przeznaczenia, a dopiero, jak Ty wnijść do chwały. Sprawże o Panie! aby dusza moja ciągle na to pamiętała, abym żył zawsze stosownie do mego powołania, abym wszystkie przeszkody zbawienia mógł stale przezwyciężać, i w dobrem dotrwać do końca. Lecz gdy tylko za Twoją, pomocą, o Panie! za Twoją oświecającą łaską to uczynić potrafię, o to oświecenie, o tę łaskę błagani Cię w upokorzeniu i dobrej nadziei, bo sam powiedziałeś: Gdy będę podwyższony, wszystkich do siebie pociągnę. Pociągnijże i mnie, o Panie! przez łaskę swoją do siebie, abym Cię zawsze naśladował, a po zgonie dostał się do chwały Twojej. A.
Módlmy się:
Użycz, prosimy Cię, wszechmogący Boże! abyśmy, którzy wierzymy, że Twój jednorodzony Syn dnia dzisiejszego wstąpił do nieba i my także myślą w niebie mieszkali. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.