Autor Wątek: Świerad, św. (13 VII)  (Przeczytany 2579 razy)

marcin.juraha

  • Gość
Świerad, św. (13 VII)
« dnia: 08-07-2010, 11:41:22 »
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami!
Święty Świeradzie, gorliwy wyznawco Chrystusa,
Pierwszy Synu naszej ziemi wyniesiony do chwały świętych,
Święty Pustelniku, szukający Boga w odejściu od świata,
Wzorze umiłowania ciszy i skupienia,
Przykładzie ducha pokuty i umartwienia,
Miłośniku piękna przyrody jako śladu Boga-Stwórcy,
Nauczycielu modlitewnego dialogu miłości z Panem,
Eremito, utrudzony pracą w służbie braci,
Przykładzie ducha miłości we wspólnocie,
Wzorze szczególny dla osób poświęconych Bogu,
Duchowy mistrzu swego ucznia,  św. Benedykta,
Przewodniku dla dążących do chrześcijańskiej doskonałości
Sługo Boży, posłuszny natchnieniom Ducha Świętego,
Niezmordowany głosicielu Bożej prawdy,
Misjonarzu, pomnażający radość nawróconego ludu,
Apostole, utwierdzający braci w wierze i miłości Chrystusowej
Wierny rzeczniku pokutujących grzeszników,
Nadziejo łaski dla umierających złoczyńców,
Nieustanny nasz orędowniku przed Panem,
Patronie szczególny Polaków i Słowaków.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się.
 (Za przyczyną śś. Świerada i Benedykta, modlitwa polska)
Najłaskawszy Boże, Ty sprawiłeś, że święci Andrzej i Benedykt oddali się Tobie samemu przez podziwu godną wstrzemięźliwość i wytrwałą surowość życia; spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy przez nieustanną pokutę usunęli grzech z naszych serc i oczyszczoną duszą służyli Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Za przyczyną śś. Świerada i Benedykta, modlitwa słowacka)
Miłościwy Boże, z Twojego natchnienia święci Świerad i Benedykt obrali życie w zaciszu pustelni, aby Ci modlitwą, pracą i milczeniem doskonalej służyli; za ich wstawiennictwem pomóż i nam wśród zgiełku tego świata wsłuchiwać się w Twój głos i konsekwentnie pełnić Twoją wolę.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Za przyczyną św. Świerada, modlitwa z XI w.)
Boże, Ty swojego wyznawcę, świętego Świerada, udręczonego zmaganiem się z ukrywanym cierpieniem, uczyniłeś uczestnikiem szczęśliwej nieśmiertelności; jak dzięki jego zasługom jesteśmy uwalniani od rozmaitych udręk cielesnych, tak spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zasłużyli także na otrzymanie bogactwa radości duchowych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Za przyczyną św. Benedykta, modlitwa z XI w.)
Boże, Ty świętego Benedykta, gdy wypełniły się udręki jego męczeństwa a żałobna straż orła go wskazała, uczyniłeś opiekunem naszego ludu; spraw, błagamy, abyśmy, chlubiąc się rozmaitymi przejawami cudownej jego opieki, nieustannie doznawali jego wstawiennictwa u Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
« Ostatnia zmiana: 09-07-2010, 09:59:10 wysłana przez Jantek_gall »

Jantek_gall

  • Gość
Odp: Świerad, św.
« Odpowiedź #1 dnia: 08-07-2010, 15:16:59 »
wersja druga (moim zadaniem ciekawsza) miałem zamiar obie wersje wstawić dopiero w sobotę żeby przed świętem Świerada i Benedykta były na świeżo ale skoro jedna to i druga  ;D

Śpiew rozpoczynają wszyscy Inwokacją I:
      Święty Świeradzie, prowadź tam,
      gdzie wieczna radość, gdzie jest Pan!
wersety Litanii śpiewa solista, lud odpowiada na przemian:
      Święty Świeradzie oraz Módl się za nami,
jak podano w pierwszej zwrotce;  po każdej zwrotce powtarza się Inwokację I:
      Święty Świeradzie, prowadź...

       Lud: Święty Świeradzie, prowadź tam,
            gdzie wieczna radość, gdzie jest Pan!
1. Ty jak róża wyrosłeś z pięknej polskiej ziemi,
      Lud: Święty Świeradzie,
niech ją sercem kochamy i czynami swymi,
      Lud: Módl się za nami!
Któryś posłusznie poszedł na Boże wezwanie,
      Lud: Święty Świeradzie,
niech nam radością będzie iść za powołaniem,
      Lud: Módl się za nami!
             Święty Świeradzie, prowadź tam,
           Gdzie wieczna radość, gdzie jest Pan!

 
2. Jak podziwiałeś Boga wśród pięknych dzieł Jego,
niech Go w całej przyrodzie widzim obecnego.
Urzekały Cię cisza i samotność błoga,
niech nas cisza, samotność prowadzą do Boga.

3. Złączyły się u Ciebie modlitwa i praca,
niech i nasze wysiłki modlitwa wzbogaca.
Modliłeś się nocami nieraz do świtania,
niech i nam miłe będą modły i czuwania.

4. Twój styl życia dla drugich był świętości szkołą,
niechaj i nasza świętość promienieje w koło.
Jak swym braci porwałeś do Boga przykładem,
nam także dopomagaj wędrować Twym śladem.

5. Ty zasiewałeś wiarę u dziejów świtania,
Uproś nam teraz łaskę w tej wierze wytrwania.
Jak podjąłeś podróże, by głosić Chrystusa,
niech i nas Boża sprawa do głębi porusza.

6. Byłeś wiedziony natchnieniem Ducha Świętego,
niechaj i nas prowadzi zbawienna moc Jego.
Duch Cię zawiódł, byś mnożył radość nawróconych,
niech Cię skieruje do nas, w drodze osłabionych.

7. Otoczyłeś swe ciało udręki łańcuchem,
otocz nas swą modlitwą i wybłagaj skruchę.
Jakoś postem zwyciężał przyziemne skłonności,
daj nam stale się wznosić na szczyty świętości.

8. Jak się, cierpiąc, przybiłeś do krzyża z Chrystusem,
pomóż nam zwyciężyć grzech, odpędzić pokusę.
Tyś na sobie dopełniał braki udręk Pana,
niech nam łaska z Chrystusem cierpieć będzie dana.

 9. Jak do zdrowia wracali za Twoja przyczyną
niech nas Twoje modlitwy nigdy nie ominą.
Jak ratowałeś wiernych w kościele wśród trwogi,
niech niewiara nie wstąpi w domów naszych progi.

10. Jak Twe modły złoczyńców w świętych przemieniały,
niech nasz szkarłatny żywot będzie jak śnieg biały.
Tyś ocalał grzeszników w ostatniej godzinie,
niech nas śmierci szczęśliwej łaska nie ominie.

11. Jak zmarłego ożywił Bóg w Twojej pustelni,
niech w niej łaskę znajdują i dziś Tobie wierni.
Tyś skazańca podtrzymał, gdy wzywał Twe imię,
podtrzymaj nas w trudnościach i w smutku godzinie.

2. Gdy nas ogarnie smutek, ciemna noc zwątpienia,
Ty nam bądź przewodnikiem w drodze do zbawienia.
Jak ze czcią chylisz czoło przed Pani koroną,
tak i przez nas niech będzie Maryja uczczoną.

 13. Jak Cię dobry Bóg  wyniósł do niebieskiej chwały,
niech tam teraz wprowadzi nas, słabych i małych.
„Kto bowiem Panu służy, ten królować będzie”,
niech ta nadzieja wzmacnia Twych czcicieli wszędzie!

 Na zakończenie, wszyscy - Inwokacja II:
Za przyczyną Świerada, dobry Boże, nasz Panie,
Przyjmij modły Kościoła, usłysz ludu wołanie!
 

MODLITWY INDYWIDUALNE DO ŚW. ŚWIERADA
W RÓŻNYCH POTRZEBACH

1. Św. Świeradzie pustelniku, szukający zjednoczenia z Bogiem w oderwaniu się od świata, odosobnieniu i przebywaniu na łonie natury, uproś mi tęsknotę za Bogiem i naucz mnie umiłowania piękna przyrody, ducha skupienia i ciszy, tak bardzo potrzebnych do kontaktu z Bogiem. Wstawiaj się za mną do Pana, by mi pomagał codziennie stworzyć choćby na kilka chwil klimat pustelni, celem doskonalszego odnajdywania Boga w dobrym rachunku sumienia i skupionej modlitwie. Amen.

2. Św. Świeradzie, który przez umartwienie ciała zdobyłeś ducha wyrzeczenia i zaprowadziłeś ład między ciałem i duchem, proszę, naucz mnie swoim przykładem , doceniać wartość umartwienia i ascezy oraz zdobywać doskonałość chrześcijańską na drodze ofiary i wyrzeczenia. Amen.

3. Św. Świeradzie, wzorze ducha modlitwy, uproś mi tęsknotę za serdecznym dialogiem z Bogiem. Pomóż mi zrozumieć, że duch modlitwy jest owocem Bożej łaski i  mojego wytrwałego wysiłku. Swoim przykładem naucz mnie ducha modlitwy. Amen.

4. Św. Świeradzie, który łączyłeś oderwanie się od świata i kontemplację ze służbą braciom i miłością względem nich, uproś mi serdeczne otwarcie na każdego człowieka, naucz mnie miłości bliźniego ofiarnej i czynnej, płynącej z głębokiego zjednoczenia z Bogiem. Amen.

5. Św. Świeradzie, dzielący się z braćmi Bogiem oraz jego prawdą i miłością, zatroskany o ich uświęcenie i  zbawienie, swoim przykładem naucz mnie, proszę, postawy apostolskiej wobec bliźnich, bym modlitwą, cierpieniem, słowem, a nade wszystko przykładem przybliżał im Chrystusa i niebo. Amen.

6. Św. Świeradzie, wzorze uczciwej pracy, swoim przykładem naucz mnie traktować pracę z całą odpowiedzialnością i sumiennością, tak bym mógł nią chwalić Boga i zarabiać na niebo, służyć bliźnim i siebie doskonalić. Amen.

7. Św. Świeradzie, jak swą modlitwą wyrywałeś grzeszników z objęć nieszczęśliwej śmierci i przywracałeś ich Bogu jako nawróconych pokutników, módl się za mnie i za innych grzeszników, byśmy przez pokutę ciągle przemieniali swoje życie, doczekali się szczęśliwej śmierci i doszli do wiecznego obcowania z Bogiem. Amen.

8. Św. Świeradzie, za Twoją przyczyną „umarli do życia wstawali, ślepi wzrok odzyskiwali, a chorzy w dziwny sposób do zdrowia wracali”; usłysz i teraz wołanie chorych, strapionych i zagrożonych i zanieś ich modlitwy przed tron miłosiernego Boga. Amen.

9. Św. Świeradzie, o Tobie głosi ołtarzowy obraz w Tropiu, że wraz ze swoim uczniem Benedyktem klęczysz przed Maryją w chwale nieba i z tą służebnicą Pańską przeżywasz radość Jej koronacji u Boga; przypominaj mi tę ewangeliczną prawdę, że i mnie uczci Ojciec w chwale swojej, jeśli tylko będę teraz służyć Jezusowi. Amen.

10. Święty Świeradzie, narodom polskiemu, słowackiemu i węgierskiemu, którym z wielką miłością służyłeś, wyjednaj łaskę Bożą, aby nie odpadły od Chrystusowych korzeni, lecz coraz mocniej w nich tkwiły dla swojego rozwoju i szczęścia. Amen.   


za: http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl