Tradycyjne śpiewanie > Pieśni na Adwent

W czasie smutnym, adwentowym [nuty]

<< < (5/5)

Kefasz:
Zauważam brak symetrii między wersją Mioduszewskiego a wersją Siedleckiego. U Mioduszewskiego jest więcej zwrotek a mnie momentów. Wydaje się, że sugeruje to śpiew ciągły - bez komunji więrnych. Zastanawia Credo. Odmawia się je w niedziele i święta, tudzież na Roratach. Czyżby śpiewano te zwrotki na codziennych roratach? Czy byłby czas na zaśþiewanie zwrotek offertorium? Podzielę się moim doświadczeniem z inną piesnią mszalną, Boże lud twój.. Otóż na mszy której xiądz nie czyta credo, credo pieśni + z rąk kapłańskich z powtórami drugiej części zwrotki doskonale pasowało czasowo do samego księżowskiego offertorium. Księża szybko recytują credo. Czyżby wracał celebrans do sedilli, żeby kościół mógł wyśpiewać zwrotkę pieśni mszalnej do końca, tak jak w czasie sumy?

Kefasz:
Kompilacja:

INTROIT:

1. W czasie smutnym adwentowym
Jak przed przyjściem Chrystusowym,
Z żalem serca rozważamy,
Z Patriachami wołamy:

2. "Spuśćcie nam Zbawcę, niebiosa!
Ziemię niech użyźni rosa,
dobroć Boga wszechmocnego
niech nam da Sprawiedliwego!"

3. Gdy ten głos brzmiał nieustannie,
Kazał Bóg zwiastować Pannie,
Która w skutek przyzwolenia,
Już jest blizką porodzenia.

4. Gdy nadchodzi ten czas błogi,
Przygotujmy Panu drogi:
Oczyśćmy z grzechów sumienia,
Na dzień jego narodzenia.

GLORIA
5. Chwała Bogu na niebiosach,
Niech zabrzmi w dźwięcznych odgłosach;
A ludziom, co są dobremi,
Pokój niech będzie na ziemi.

6. Królu panujący w niebie!
Boże Ojcze wielbim Ciebie;
Dzięki wznosim dla twej chwały,
Którą napełniasz świat cały.

7. Synu u Ojca jedyny!
Baranku! co gładzisz winy;
Przyjmij pokorne błaganie,
Pokaż twoje zlitowanie.

8. Boś ty sam Święty, sam Bogiem,
Z Duchem świętym w szczęściu błogiem,
I w chwale Ojca panujesz,
Po wszystkie wieki królujesz.

GRADUAŁ
pieśń

CREDO
9.Wierzę mocno w jedynego
Boga, Ojca wszechmocnego,
Który z niczego świat cały,
Słowem stworzył dla swej chwały.

10. Wierzę i w Syna Bożego,
Jezusa Pana naszego;
Który dla ludzi zbawienia,
Dla nas grzesznych odkupienia,

{[Klęcząc]
11. Z Ducha świętego wcielony,
Z Maryi Panny zrodzony;
Będąc Ojcu równy w Bóstwie,
Wiódł żywot w nędzy, w ubóstwie.}

12. Potem męczon, ukrzyżowan,
Umarł i w grobie pochowan;
Zmartwychwstał, wstąpił do chwały,
Zkąd przyjdzie sądzić świat cały.

12. Wierzę i w Ducha świętego,
Z Ojca z Syna idącego,
Równej chwały, równej mocy,
Z niego mówili Prorocy.

13. Wierzę Kościół, w nim zbawienie,
Wierzę grzechów odpuszczenie,
Czekam umarłych wskrzeszenia,
Chwały wiecznej dostąpienia.

OFFERTORIUM
pieśń

SANCTUS
14. Aniołowie święci w niebie,
My na ziemi wielbim ciebie,
Boże w Trójcy niepojęty,
Śpiewając Ci: Święty, Święty.

15. Pełne są nieba twej chwały,
Pełna ziemia i świat cały:
Wszystko jest dziełem twej ręki,
Wszystko ci niesie cześć, dzięki.

BENEDICTUS
16. Bądź, o Jezu! pochwalony,
W Sakramencie utajony:
Na twarz przed tobą padamy,
Tobie Hosanna śpiewamy.

17. Tyś dla naszego zbawienia,
Wielkie dzieło odkupienia,
Spełnił raz na krzyżu krwawie,
Toż nam dziś wznawiasz bezkrwawie.

AGNUS
18. Baranku Boży! co winy
Ludzkie znosisz, tyś jedyny
Pośrednik za grzesznikami,
Pokaż twą litość nad nami.

19. Baranku Boży! nasz Panie,
Co znosisz grzechów karanie,
I wypłacasz zasługami,
Pokaż twą litość nad nami.

20. Baranku Boży! nim ciebie
Godni będziem widzieć w niebie,
Zasilaj tu ciałem swojem,
I obdarz świętym pokojem.

PRZEŻEGNANIE
21. Przyjmij, Ojcze, nasze dary
W dowód czci, miłości, wiary:
Ty nam zsyłasz Syna Swego,
My Ci Zbawcę znów naszego.

22.  Pobłogosław nas, o Panie!
Niech się szczęście nam dostanie
na ziemi tutaj w udziale.
A zupełnie w Twojej chwale. AMEN

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej