Autor Wątek: Bogu dziękczynne głosy (Msza na Boże Narodzenie) [nuty]  (Przeczytany 5013 razy)

tomas_wawa

  • Gość
T: Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa, 1898 r., pieśń nr 60
M: Anioł pasterzom mówił (zwr. 1-4, 6-7, 9-15)
    Niepojęte dary dla nas (zwr. 5 i 8 )

Na Introit
1. Bogu dziękczynne głosy, * Wznośmy dziś pod niebiosy, * Że nam dał na świat Syna Swojego, * W Bóstwie Jemu równego, * Boga prawdziwego.
2. Choć równy Ojcu w Bóstwie, * Rodzi się dziś w ubóstwie, * Pałac na kącik lichej stajenki, * Za tron ręce Panienki, * A słudzy: wół, osieł.
Na Gloria
3. Z Aniołami śpiewajmy, * Bez końca powtarzajmy: * Chwała bądź Bogu na wysokości, * A ludziom na nizkości * Pokój pożądany.
4. Ojcze przedwiecznej chwały, * Niech Ci śpiewa świat cały: * Chwała bądź Bogu na wysokości, * A ludziom na nizkości * Pokój pożądany.
Przed Ewangelią
5. Niepojęte dary dla nas daje * Dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy, * Gdy się wieczne Słowo Ciałem staje, * Mocą swojej cudownej sprawy; * Nędzę świata precz odmiata, * A płaczliwe jęczenia, * W dzięków głosy pod niebiosy * I w wesele zamienia. * Ztąd dziś wszyscy weseli, * Wyśpiewują Anieli: * Niechaj chwała Bogu będzie w niebie, * A na ziemi pokój ludowi.
Na Credo
6. Wierzę w Boga jednynego, * Ojca wszechmogącego, * Który dał wszystkim rzeczom istnienie, * Przez słowa wymienienie, * "Stań się" i stało się.
7. Wierzę i w Syna Jego, * Jemu współistotnego, * Ten z Ducha najświętszego wcielony, * Dla nas jest narodzony * Z Maryi Dziewicy.
Na Offertorium
8. Patryarchów świętych upragnione * Spełniło się oczekiwanie, * Kiedy Słowo z Panny narodzone * Dopełniło wszystkich żądanie; * Gwiazda nowa Jakubowa * Wypuściła promienie, * Ciemne błędy gasząc wszędy, * Światła czyni zjawienie; * Zkąd dziś każdy z Anioły * Wyśpiewuje wesoły: * Niechaj chwała Bogu będzie w niebie, * A na ziemi pokój ludowi.
Na Sanctus
9. Bezustannymi głosy * Wyśpiewujmy w niebiosy: * Święty Bóg: Święty, Święty w istności! * W dziełach swej wszechmocności, * Pan Zastępów mocy.
10. Pełne są Jego chwały, * Niebo - ziemia - świat cały, * Majestat niczem nie ogarniony, * Rozumem niezgłębiony, * Myślą niepojęty.
Po Podniesieniu
11. Cześć Ci Boską dajemy, * O Jezu! i wierzymy, * Żeś tu jest w chleba, wina osobie, * Ten sam, co leżał w żłobie, * Dla nas narodzony.
12. A pamiątkę Twej męki, * Niosąc na okup dzięki, * Obchodząc, w tej najświętszej ofierze, * Która ważność swą bierze * Z ofiary krzyżowej.
Na Agnus Dei
13. O Baranku bez winy! * Synu Boga jedyny, * Co gładzisz grzechy świata wszystkiego, * Wzruszony nędzą jego, * Zmiłuj się nad nami.
14. O Baranku, nasz Panie, * Co poniosłeś karanie, * Grzechy Cię nasze na krzyż przybiły, * Krew świętą wytoczyły, * Zlituj się nad nami.
15. Baranku Boży żywy! * Pokarmie dusz prawdziwy, * Co się nam na pożywienie dajesz, * I posiłkiem się stajesz, * Daj nam żywot wieczny.

W jubileuszowym Siedleckim (1928 r.) pieśń liczy już mniej zwrotek, bo tylko 8, a tekst zwrotki drugiej jest inny. Zamiast zwrotek na Graduał oraz Offertorium jest napisane "śpiewa się kolędę". Tekst skrócony, w formie z wydania jubileuszowego funkcjonuje aż do wydania z 1965 roku.
« Ostatnia zmiana: 29-12-2008, 12:12:52 wysłana przez knrdsk1 »

tomas_wawa

  • Gość
Odp: Bogu dziękczynne głosy (Msza na Boże Narodzenie)
« Odpowiedź #1 dnia: 25-12-2008, 22:15:30 »
Kantyczki, czyli zbiór najpiękniejszych kolęd i pastorałek J. Cebulskiego, wydane w Krakowie w okresie międzywojennym, zawierają trzy zwrotki więcej, tzn. 2 więcej na Introit oraz jedną na Gloria:

Na Introit:
3. O tajemnico święta! * Rozumem niepojęta, * Żeby Bóg tak nie pomniał o sobie, * Dał się położyć w żłobie, * Na garści barłogu.
4. Lecz wiemy dobrze z wiary, * Twoje Boże zamiary: * Przyjąłeś za nas grzesznych karanie, * Przyjm i podziękowanie * Od ludu Twojego.

Na Gloria:
3. Żeś nam dziś jedynego * Zesłał Syna swojego: * Chwała bądź Bogu na wysokości, * A ludziom na nizkości * Pokój pożądany.

Melodia według ks. M. M. Mioduszewskiego: (tekst zawiera także przytoczone powyżej zwrotki Introitu i Gloria):
« Ostatnia zmiana: 25-12-2008, 23:05:46 wysłana przez tomas_wawa »

tomas_wawa

  • Gość
Odp: Bogu dziękczynne głosy (Msza na Boże Narodzenie) [nuty]
« Odpowiedź #2 dnia: 09-01-2009, 16:08:48 »
Znacznie różniąca się wersja tej pieśni mszalnej w stosunku do zamieszczonej powyżej znajduje się w Drodze do nieba ks. L. Skowronka z 1924 r. pod numerem 74. Oto ona:

Na Introit
1. Bogu dziękczynne głosy, * Wznośmy dziś pod niebiosy, * Że nam dał na świat Syna Swojego * W Bóstwie Jemu równego, * Boga prawdziwego.
2. Choć równy Ojcu w Bóstwie, * Rodzi się dziś w ubóstwie, * Z Panienki Świętej, czystej Marji, * Nieskalanej Lilji, * W Betleem miasteczku.
Na Gloria
3. Pastuszkom, co tam paśli, * Wieść tę Anieli nieśli: * "Chwała bądź Bogu na wysokości, * Pokój ludziom w niskości!" * Radośnie śpiewali.
Na Credo
4. Z pastuszkami pośpieszmy, * Dziecię w żłóbku ucieszmy, * I wiarę w Bóstwo Jego wyznajmy, * Pokorę podziwiajmy * Króla nad królami.
Na Offertorjum
5. Połączmy się z Mędrcami, * Którzy idą z darami; * Wprawdzie złota, kadzidła nie mamy, * Ale Dzieciątku damy * Inne dziś wiązanie:
6. Zamiast daru złotego * Miłość serca naszego, * Mirę niech zastąpi umartwienie, * Kadzidło - uwielbienie * Pana nieba, ziemi.
Na Sanctus
7. Wraz z anielskimi głosy * Śpiewajmy pod niebiosy: * Święty Bóg, niepojęty i wielki, * Jemu pokłon, hołd wszelki * Dziś narodzonemu.
Po Podniesieniu
8. Postać chleba zakrywa * Boga, który spoczywa * W chwili tej w rękach sługi Bożego * Wśród stworzenia Swojego * Dla miłości Jego.
9. Cześć Ci Boską dajemy, * O Jezu! i wierzymy, * Żeś tu jest w chleba, wina osobie, * Ten sam, coś leżał w żłobie, * Dla nas narodzony.
Na Agnus Dei
10. Położony na sianku, * Jezu, Boży Baranku! * Dla zgładzenia naszej ciężkiej winy * Wziąłeś postać Dzieciny * Płaczącej dziś w żłobie.
11. O Baranku bez winy, * Synu Boga jedyny, * Co gładzisz grzechy świata wszystkiego * Wzruszony nędzą jego, * Zmiłuj się nad nami.
12. Baranku Boży, żywy * Pokarmie dusz prawdziwy, * Co się nam na pożywanie dajesz * I posiłkiem się stajesz, * Daj nam żywot wieczny.