Zawitaj wojsko nieogarnionego Króla [nuty]

Zaczęty przez tomas_wawa, 30-08-2007, 11:32:21

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Dostateczny śpiewnik kościelny i domowy, 1882 r., pieśń nr 319
M: Śpiewnik krakowski, s. 218

1. Zawitaj wojsko nieogarnionego
Króla, ozdobo nieba wspaniałego;
Wiecznie chwalebni święci Aniołowie,
Boscy posłowie.

2. Michale święty, wielki nasz Patronie,
Prosim pokornie: miej nas w swej obronie
Z twem towarzystwem, modląc się za nami,
Swemi sługami.

3. Najbliżsi Boga, cni Serafinowie;
Was Pismo Święte ognistemi zowie,
Gdyżeście pełni ognistej światłości,
Boskiej miłości.

4. Raczcie nam szczodrze dodać ognia tego,
Mile ku Bogu rozpalającego,
Który niech spali w nas żądze odmienne,
Wznieci zbawienne.

5. Cherubinowie nad słońce świecący,
Których oświecił Pan Bóg Wszechmogący,
Dziwną jasnością jesteście uczczeni,
Z Bogiem złączeni.

6. Dodajcie, prosim, nam światła swojego,
Serdeczną ciemność rozganiającego;
Niech się zjednoczym wzajemną miłością,
Z Bogiem z chciwością.

7. Prześliczni w swoim porządku Tronowie,
Świata chytrego straszliwi sędziowie,
Przez Was Bóg wieczny sprawiedliwie sądzi,
I wszystkim żądzi.

8. Rozliczne plagi od nas oddalajcie,
Na grzechy nasze nic się nie skwapiajcie;
Aż ubłagamy Pana swem wzdychaniem,
Płaczem, wołaniem.

9. Książęta zacne, wielcy Przełożeni,
Nad przeklętemi duchy wystawieni,
Miejcie na wodzy czarta okrutnego,
Nam zawistnego.

10. My grzeszni ku Wam ręce wyciągamy,
Z płaczem z więzienia serdecznie wołamy,
O Waszą pomoc, byśmy nie zginęli,
Piekło minęli.

11. Do Was, Mocarze, z ufnością wzdychamy,
Niechaj ratunku Waszego doznawamy;
W czynnościach naszych, by z czcią Boską były,
Dodajcie siły.

12. Każdy cud przez Was od Boga sprawiony,
W wybranych Jego bywa potwierdzony;
I kiedy ludzkie choroby leczyli,
Wyście w tem byli.

13. Prosim usilnie Was, Archaniołowie,
Dworzanie Pańscy i Jego posłowie:
W czas ostateczny miejcie nas w ochronie,
W pilnej obronie.

14. Byśmy szczęśliwie wojnę odprawiwszy,
Nieprzyjacioły potężne zgromiwszy,
Mogli dziękować za Waszą obronę,
Wziąwszy koronę.

15. Wy najczujniejsi nas wszystkich Stróżowie,
Ciała i duszy cni Opiekunowie:
Brońcie nas, strzeżcie, rozrządzajcie nami,
Jako sługami.

16. Prosim na koniec, Wojsko niezliczone
Aniołów świętych, w niebie utwierdzone;
Byś nam zjednało łaskę Boga Twego,
Królestwo Jego.

17. Na chwałę Waszą modlitwy czynione,
Niech Wam, Aniołom, będą zalecone;
Prosząc, byście nas w swej łasce chowali,
W czas ratowali.

18. Chciejcie to sprawić z miłosierdzia swego,
Wprowadźcie w niebo każdego grzesznego;
By z Wami wiecznych rozkoszy kosztował,
Z Bogiem królował.

19. Nawróć nas, prosim, Boże z Twej litości,
A przez Anielskie prośby, nasze złości
Odpuść, któremi Ciebie obrażamy,
Gdy wykraczamy.

20. Przez Twe Anioły, Boże ku pomocy
Przybądź, byśmy Cię czcili we dnie, w nocy,
Współ z Aniołami, którzyć pokłon dają,
"Święty!" śpiewają.

21. Święty Zastępów Boże Wszechmogący,
Z Synem i Duchem Świętym królujący,
Miej chwałę wieczną od Aniołów Twoich
I nas, sług Swoich.

knrdsk1


knrdsk1


knrdsk1

#3
Śpiewnik Pelpliński zamieszcza poniższą melodię, do której dopisuje: Albo na Nótę 209. - czyli pieśni: "Ty któryś gorzko na krzyżu umierał" (http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,692.0.html)