Michał Archanioł, św.: Wodzu naczelny wojska niebieskiego

Zaczęty przez tomas_wawa, 02-09-2007, 01:13:58

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: ks. B. Sławiński, Godzinki i koronka o św. Michale Archaniele, 1932 r., rozdz. II: Pieśni.

1. Wodzu naczelny wojska niebieskiego, - Obrońco chwały Boga Wszechmocnego, - Święty Michale, Archaniele Pana, - Wspieraj nas w walce z potęgą szatana.

2. Na Twoje hasło: "Któż jako Bóg chwały!" - Chóry anielskie z radości zadrżały, - Tym świętym hasłem uderzyły wroga - w walce o honor i o chwałę Boga.

3. Niech nas to hasło do cnoty zagrzewa, - Niech uczy zrywać złe żądzy ogniwa, - Niech wznosi duszę z padołu ziemskiego, - Od uciech świata do tronu Pańskiego.

4. "Któż jako Pan Bóg", ten Duch niestworzony, - Przed Którym chwilką są wieków miliony, - Mądrość najwyższa, Świętość nad świętości, - Duch nieskończony w swej doskonałości.

5. "Któż jako Pan Bóg" nasz wszystko-widzący - Sędzia najwyższy, w niebie królujący, - On naszym Ojcem w życiu i w wieczności, - Zachwytem serca, koroną radości.

6. O wierny Duchu Pana Najświętszego, - Co strzeżesz wnijścia do raju wiecznego, - Niech nam dłoń Twoja, Archaniele Boży. - Po zejściu z świata niebiosa otworzy.