Tobie nad pomysł [nuty]

Zaczęty przez tomas_wawa, 08-09-2007, 00:41:31

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: Dostateczny śpiewnik kościelny i domowy wraz z książką modlitewną, 1882 r., pieśń nr 47.
M: Śpiewnik krakowski, s. 387.

1. Tobie nad pomysł, dowcip i wymowę, * Wznawiamy, Panno, rzecz Gabryelowę; * Któraś od Niego w ten sposób uczczona, * Bądź pozdrowiona.
2. U Ciebie jednej niebieskie są dary, * Któremi Cię Bóg obdarzył bez miary: * Tyś napełniona łaską pożądaną, * Od Boga daną.
3. Pan z Tobą, Ciebie przed czasy wszystkiemi, * Przeznaczył Sobie przybytkiem na ziemi: * Zkąd Cię do nieba przyniósł nad obłoki, * Na tron wysoki.
4. Nad inne panny, które zachowały * Swe Bogu śluby, masz przywilej cały: * Z białych głów żadna bez wady wszelakiej, * Czci nie ma takiej.
5. Dla tego słusznie Ciebie wychwalamy, * I Twej u Syna pomocy żądamy, * By nam odpuścił z Twej świętej zasługi, * Bóg nasze długi.

knrdsk1


knrdsk1

Melodya 2-ga (1-sza jak u X. M. M. Mioduszewskiego, powyżej) wg: "Śpiewnik Kościelny Katolicki" Tomasza Flaszy

knrdsk1

#3
Ten sam tekst, w nieco innym (starszym?) układzie, wg: Parthenomelica (Wilno, 1613)

          PIENIE XIII.
   
Tobie wznawiamy Pánno nad wymowę,
Słowem nie zwykłym cżeść Gábryelowę.
Ktorą obesłał ćiebie Bog w te słowá:
                    Bądź Pánno zdrowá.

U ćiebie iedney niebieskie są dáry,
Ktoremi ćię Bog obdárzył bez miáry,
Tyś napełnioná łáską pożądáną,
                    Od Bogá dáną.

Pan z tobą: ćiebie przed cżásy wiecżnemi
Przeznácżył sobie przybytkiem ná źiemi:
Skąd cię do Niebá przeniosł nád obłoki,
                    Ná thron wysoki.

Nád inne Pánie, ktore záchowáły
Swe Bogu śluby, masz przywiley cáły:
Z małżonek żadna bez wády wszelákiey
                    Cźći nie ma tákiey.

Dla tego słusznie ćiebie wychwalamy,
Y twey do Syná pomocy żądamy,
By nam odpuśćił z twey świetney przycżyny,
                    Bog násze winy.


Tradycja.Poznań

#5
1. Tobie nad pomysł, dowcip i wymowę – Wznawiamy, Panno, rzecz Gabryjelowę:
– Któraś od niego w te słowa uczczona: – Bądź pozdrowiona.
2. U Ciebie jednéj niebieskie są dary, – Którémi Cię Bóg obdarzył bez miary:
– Tyś napełniona łaską pożądaną. – Od Boga daną.
3. Pan z Tobą Ciebie przed czasy wiecznémi – Przeznaczył sobie przybytkiem na ziemi,
– Zkąd Cię do Nieba przeniósł nad obłoki, – Na tron wysoki.
4. Nad inne panny, które zachowały – Swe Bogu śluby, masz przywiléj cały:
– Z białychgłów żadna bez wady wszelakiéj, – Czci nie ma takiej. 
5. Dlatego słusznie Ciebie wychwalamy, – I Twej do Syna pomocy żądamy:
– By nam odpuścił z Twéj świętéj zasługi – Bóg nasze długi. Amen."Szczeble do nieba" Teofil Klonowski, 1867, t.I, pieśń 13, str. 25-28.


W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
Ad maiorem Dei gloriam!