Śliczna jak księżyc porównana z słońcem [nuty]

Zaczęty przez knrdsk1, 11-09-2007, 14:41:04

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Śpiewnik Pelpliński
Pieśni o Najświętszéj Maryi Pannie.
Pieśń XXVIII.


    Śliczna jak księżyc, porównana z słońcem,
Pani na niebie; początkiem i końcem
Syn się jéj zowie, światłość ze światłości,
Co to za Matka, wiedzą mądrzy, prości:
Marya jéj Imię, w głębokiéj estymie
Aniół gdy pozdrawia, kto jest, nie wymawia,
Zdrowaś łaski pełna.

    Ta z Joachima i Anny zrodzona,
A córką Boga Ojca ogłoszona,
Matką dla Syna Boskiego się staje,
Łask Oblubieniec Duch Święty dodaje:
Bóg w Trójcy jedyny z szczególnéj przyczyny
Za Matkę obiera, przez Syna zawiera
Jedność z ludźmi w ciele.

    Bóg stworzył człeka na wyobrażenie
Podobne sobie; ludzkie pokolenie
Traci ozdobę pierwszego stworzenia
Przez grzech, dobrego nie godzien imienia;
Więc radę Bóg składa, Maryi wypada
Imię z Bóstwa skrzyni; cóż Bóg daléj czyni?
Rodzi się z Maryi.

    Staje się Matką, rodzi Boga w ciele,
Mówim w pacierzu Bogu, Ojcze, śmiele;
Marya Matką Boga jest i ludzi,
W czyjémże sercu miłość się nie wzbudzi?
Ach! płakać i szlochać, bo nie tak jest kochać,
Matkę zasmucamy, gdy Syna gniewamy,
Gwałcąc przykazania.

    Bóg jest człowiekiem z Maryi zrodzony,
Zkąd człowiek godzien niebieskiéj korony;
Dał nam Syn Boski moc, Boga synami
Byśmy się stali, nieba dziedzicami,
Marya jak morze, w łask pełni, w cnót porze,
Gdy jest Matką Boga, już nam nie jest trwoga
Dostać się do nieba.

    Syon niebieski dla niebian mieszkanie,
Marya Syon piękne pomieszkanie;
Na wysokości Marya panuje,
Że Matką Boga, wszech w niebie celuje;
My ludzie na ziemi, póki tu żyjemy,
Wznośmy serca w górę do Boga na które
Wejrzyj, Matko, z nieba.

    Ponieważ Matką Boga jesteś w ciele,
Marya Panno, więc każdyć się ściele
Pod nogi grzesznik: oddal utrapienia,
Bądź dla nas grzesznych Matką pocieszenia;
Wspomagaj ubogich z łask skarbów twych drogich,
W ostatniéj godzinie, stawaj na terminie.
Przybądź nam Marya.   Amen.

knrdsk1

#1
Melodia wg X.M.M.Mioduszewskiego
(widoczna po zalogowaniu)