Błogi czas nam teraz świeci [nuty]

Zaczęty przez Mira, 17-09-2007, 22:27:25

Poprzedni wątek - Następny wątek

Mira

Błogi czas nam teraz świeci, o Jezu kochany,
Miesiąc czerwiec, co miesiącem Serca Twego zwany,
O niech dojdzie głos nasz Ciebie,
Niechaj Serce Twoje w niebie przyjmie cześć,
Którą grzeszni, lecz skruszeni,
U nóg Twoich ukorzeni, chcemy nieść.

Przyjm łaskawie od sług Twoich, o najsłodszy Panie,
Przyjmij ku czci Serca Twego to nasze śpiewanie,
Schyl Twe Serce ku tej ziemi,
Miłosierdziem nad grzesznymi błysnąć chciej.
I obfite łaski zdroje
Na te biedne sługi Twoje, Panie zlej.

Twoje Serce miłosierne niech smutnych pocieszy,
Niechaj upadłych podźwignie, występnych rozgrzeszy,
Niechaj słońce Twej miłości
Spali wszystkie nasze złości; Jezu daj,
Byśmy Serce Twe kochali,
Przez to Serce pozyskali niebios kraj.

knrdsk1

#1
Nuty wg śpiewnika Flaszy:

knrdsk1

Melodia druga, także wg Flaszy:

knrdsk1

Melodia wg Siedleckiego 1928: