Jezu, gdy patrzę [nuty]

Zaczęty przez dziubek, 05-07-2008, 20:39:55

Poprzedni wątek - Następny wątek

dziubek

   1. JEZU, GDY PATRZĘ, na to serce Twoje, * Przeszyte włócznią, cierniem okolone: * Gdy pomnę na Twe cierpienia i znoje, * Na męki krzyża z miłości zniesione, * Kochać Cię pragnę, póki życia stanie, * I wznoszę korne do Ciebie błaganie: * Ref.
Ref: O słodkie Serce, proszę najgoręcej * Spraw, niech Cię co dzień kocham coraz więcej!
   2. Jakże tu Ciebie nie kochać wzajemnie? * Miłość za miłość nie oddawać szczerze? * Serca się mego domagasz ode mnie, * Serce Ci moje oddaję w ofierze, * Niczym się innym odpłacić nie zdołam. * A przeto tylko z głębi duszy wołam: * Ref.

* U mnie w parafii śpiewa się tę pieśń na melodię ,,Pani w ofierze"

Źródło: DN, Opole, 1999.

tomas_wawa

W Śpiewniku dla ludu katolickiego oraz książce do nabożeństwa z 1900 r., znajdujemy dwie zwrotki więcej tej pieśni:

3. Lecz się do grzechu skłonnej lękam woli, * Boć grzech Twą miłość w mem sercu niweczy, * O niech Twa, Jezu, łaska nie dozwoli, * Bym Cię miał kiedy dla znikomej rzeczy * Grzechem obrazić, * Więc przyjmij, o Panie, * Pokorne serca mojego wołanie: * O słodkie Serce...
4. Za Twoją miłość, Serca Twego dary, * Za tyle zniewag doznanych od ludzi, * Niechże przynajmniej do jakiej ofiary * Me dotąd zimne serce pobudzi, * Lecz bez miłości nie ma poświęcenia, * Usłysz więc, Panie, mej duszy pragnienia: * O słodkie Serce...knrdsk1

Melodia wg śpiewnika Flaszy 1930: