Niepokalane Poczęcie NMP - 8. XII - Zawitaj córko Ojca przedwiecznego [nuty]

Zaczęty przez Mira, 29-09-2007, 08:51:22

Poprzedni wątek - Następny wątek

Mira

Zawitaj córko Ojca przedwiecznego,
Przedziwna Matko Słowa wcielonego,
Oblubienico Oblubieńca Twego, Ducha świętego!

Najświętszej Trójcy przedziwny kościele,
Który poświęcił Bóg Syn w naszym ciele;
Boskie kochanie, niewinnie poczęta, Panienko święta!

Wszystkie fortuny, wszystkie łaski w Tobie,
Jak rzeki w morzu w jednej Twej osobie;
Łask wszystkich morze, po Bogu w Syonie, Najwyższy Tronie!

Jeszcze nie jaśniał firmament gwiazdami,
Ani słoneczne koło promieniami;
A Tyś świeciła, niewinnie poczęta, Panienko święta!

Jeszcze w swym szyku nieba nie stanęły,
Ani w swych brzegach morza zatonęły;
Gdy Boska Mądrość pagórki ważyła – Tyś przy niej była!

Wewnątrz i z wierzchu Tyś skrzynia złocista,
Bez rdzy grzechowej zawsze promienista,
Bez cienia zmazy niewinnie poczęta – Panienko święta!

Ciebie od wieków już ulubił sobie,
Zmazy nie widział ni na chwilę w Tobie;
Z ust Najwyższego wynikłaś w wieczności – Światłość z Światłości.

Nim grzesznik Adam stanął po lewicy,
W przejrzeniu Boskiem Jednaś po prawicy
Przed wieki byłaś niewinnie poczęta – Panienko święta!

Jako Królowa w złocistej koronie,
W królewskiej szacie Tyś pierwsza w ochronie,
U Syna pierwej jesteś odkupiona, niźli stworzona.

Tyś jadowitą węża głowę starła
Przy Twem poczęciu, która nas pożarła;
Szlachetna Judyt niewinnie poczęta – Panienko święta!

Zjadł nas i stargał lew grzechu pierwszego,
Tyś nie słyszała i ryku samego;
Samson zaś świętszy rozszarpał lwa tego – Pierworodnego.

Przez Twe poczęcie Panno prosim Ciebie:
Na wieki z Tobą niech króluję w niebie;
Tam śpiewać będziem, niewinnie poczęta – Panienko święta!

marian7

Zawitaj córko Ojca przedwiecznego
Przedziwna Matko Słowa wcielonego.
Oblubienico Oblubieńca Twego, Ducha Świętego.
  Najświętszej Trójcy przedziwny Kościele,
  Który poświęcił Bóg Syn w naszym ciele,
  Boskie kochanie, niewinnie poczęta, Panienko święta.
Wszystkie fortuny, wszystkie łaski w Tobie,
Jak rzeki w morzu, w jednej Twej osobie,
Łask wszystkich morze, po Bogu w Syonie, Najwyższy tronie
  Jeszcze nie jaśniał firmament gwiazdami,
  Ani słoneczne koło promieniami,
  A Tyś świeciła niewinnie poczęta, Panienko święta.
Jeszcze w swym szyku nieba nie stanęły
Ani w swych brzegach morza zatonęły,
Gdy Boska mądrość pagórki ważyła, Tyś przy niej była.
  Wewnątrz i zwierzchu Tyś skrzynia złocista,
  Bez rdzy grzechowej zawsze promienista,
  Bez cienia zmazy niewinnie poczęta, Panienko święta.
Ciebie od wieków Bóg ulubił sobie,
Zmazy nie widział i na chwilę w Tobie,
Z ust Najwyższego wynikłaś w wieczności, światłość z światłości.
  Nim grzesznik Adam stanął po lewicy,
  W przejrzeniu Boskim Jednaś po prawicy
  Przed wieki była, niewinnie poczęta, Panienko święta.
Jako Królowa w złocistej koronie,
W królewskiej szacie Tyś pierwsza w obronie,
U Syna pierwej jesteś odkupiona, niźli stworzona.
  Tyś jadowitą węża głowę starła
  Przy Twem poczęciu, która nas pożarła,
  Szlachetna Judyt, niewinnie poczęta, Panienko święta.
Zjadł nas i stargał lew grzechu pierwszego,
Tyś nie słyszała nawet ryku jego;
Samson zaś świętszy rozszarpał lwa tego, pierworodnego.
  Przez Twe poczęcie, Panno, prosim Ciebie,
  Na wieki z Tobą niech królujem w niebie,
  Tam śpiewać będziem: Niewinnie poczęta, Panienko święta

Śpiewnik XX Misyonarzy w Krakowie 1916 r.


knrdsk1


knrdsk1


Tradycja.Poznań

T. Klonowski, Poznań 1867

1. Zawitaj córko Ojca przedwiecznego - Przedziwna Matko Słowa wcielonego, - Oblubienico Oblubieńca Twego, - Ducha Świętego.
2. Najświętszéj Trójcy, Bóg Syn w naszém ciele, - W żywota Twego przemieszkał Kościele, - Boskie kochanie, niewinnie poczęta, - Panienko Święta.
3. Wszystkie fortuny, wszystkie łaski w Tobie, - Jak rzeki w morzu w jednéj Twéj osobie, - Łask wszystkich morze po Bogu w Syjonie, - Najświętszy Tronie.
4. Jeszcze nie jaśniał firmament gwiazdami, - Ani słoneczne koło promieniami, - A Tyś świeciła bez zmazy poczęta, - Panienko Święta.
5. Jeszcze w swym szyku Nieba nie stanęły, - Ani w swych brzegach morza zatonęły, - Gdy Boska mądrość pagórki ważyła, - Tyś przy niéj była.
6. Wewnątrz i z wierzchu Tyś skrzynia złocista, - Bez wady grzechu zawsze promienista, - Bez cienia grzechu, niewinnie poczęta, - Panienko Święta.
7. Ciebie od wieków Bóg ulubił sobie, - Zmazy nie widział i na chwilę w Tobie, - Z ust Najświętszego wynikłaś w wieczności, - światłość światłości.
8. Nim grzesznik, Adam, stanął po lewicy, - W przejrzeniu Boskiém jedna po prawicy, - Przed wieki byłaś, niewinnie poczęta, - Panienko Święta.
9. Jako Królowa w złocistéj koronie, - W królewskiéj szacie, Tyś w pierwszéj ochronie - U Syna pierwéj jesteś odkupiona, - Niźli stworzona.
10. Tyś jadowitą węża głowę starła, - Przy Twém poczęciu, która nas pożarła, - Szlachetna Judyt, niewinnie poczęta, - Panienko Święta.
11. Zajadły nas strzegł lew grzechu pierwszego, - Tyś nie słyszała i ryku samego, - Samson, Syn Twój, rozszarpał lwa Tego, - Pierworodnego.
12. Więc przez poczęcie, Panno, prosim Ciebie, - Na wieki wieków niech królujem w Niebie. - Tam śpiewać będziem, niewinnie poczęta, - Panienko Święta.
Amen.

[ Ten wątek: http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,4618.0.html zawiera tekst wg Śpiewnika XX Misyonarzy w Krakowie 1916 r. - scalony z bieżącym wątkiem - Rorantysta]W załącznikach melodie z Flaszy i dwa warianty z Klonowskiego: MIDI, nuty PDF, XML i MuseScore spakowane w archiwach ZIP.
Ad maiorem Dei gloriam!