Witaj dniu święty żądany (Salve festa dies) [nuty]

Zaczęty przez Tomek Torquemada, 16-05-2007, 22:35:13

Poprzedni wątek - Następny wątek

Tomek Torquemada

Witaj dniu święty żądany! Na wszystek świat zawołany; Gdy Pan piekło burząc wstaje, zwyciężca nieba dostaje.
Oto gdy sie Pan odradza, wszystek się z Nim świat odmładza; Wszystko z Panem swym stworzenie ma swych darów przywrócenie.
Gdy Pan bowiem tryumfuje, każda się rzecz z Nim raduje; drzewo liściem, kwieciem trawa, Chwały Pańskiej moc wyznawa.
Gdy piekielne prawo znosi, a w niebo się Pan podnosi, wszystko Panu chwałę daje, okrąg nieba, ziemskie kraje.
Bóg co był ukrzyżowany, wszędzie za króla przyznany, a wszystko Stwórcy stworzenie daje pokłon, modły, pienie.

knrdsk1

#1
Śpiewnik X.M.M.Mioduszewskiego dodaje:

Z łacińskiego: Salve festa dies.

i podaje następującą melodię:


tomas_wawa

Według adnotacji zamieszczonej w Melodiach do tzw. Śpiewnika pelplińskiego, pieśń tę można śpiewać także na nutę nr 287, czyli Dzień ten jest pełen wesela.

tomas_wawa

Melodia według "Psallite Domino" ks. J. Surzyńskiego, 1908 r.:

knrdsk1

Śpiewnik Wrocławski 1865 ("Dostateczny...")

Melodyja jak: Wesoły nam dzień dziś nastał lub: w Śpie. Krak. na kar. 134

Witaj dniu święty żądany! * Na wszystek świat zawołany;
Gdy Pan piekło burząc wstaje, * Zwyciężca nieba dostaje.
                            Alleluja, Alleluja.
Oto gdy się Pan odradza, * Wszystek się z Nim świat odmładza;
Wszystko z Panem swym stworzenie, * Ma swych darów przywrócenie.
                            Alleluja, Alleluja.
Gdy Pan bowiem tryumfuje, * Każda się rzecz z Nim raduje;
Drzewo liściem, kwieciem trawa, * Chwały Pańskiéj moc wyznawa.
                            Alleluja, Alleluja.
Gdy piekielne prawo znosi, * A w niebo się Pan podnosi;
Wszystko Panu chwałę daje, * Okrąg nieba, ziemskie kraje.
                            Alleluja, Alleluja.
Bóg co był ukrzyżowany, * Wszędzie za Króla przyznany,
I wszystko Stwórcy stworzenie, * Daje pokłon, modły, pienie.
                            Alleluja, Alleluja.