Panie, daj zmarłym wieczne odpocznienie

Zaczęty przez knrdsk1, 03-11-2007, 11:40:52

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

wg Śpiewnika Flaszy

Panie, daj zmarłym wieczne odpocznienie,
W królestwie Twoim z Tobą królowanie,
Nie oddalajże człowieka grzesznego,
                Stworzenia Swego.

Zmiłuj sie zmiłuj, Jezu Chryste Panie,
Przez Twe najświętsze drogiej Krwi wylanie,
Nie racz grzeszników oddalać od Siebie,
                Niech będą w niebie.

A ci którzy już dni swoje skończyli
I tak straszliwy termin odprawili,
Niech mają pokój, pokój pożądany,
                Jezu kochany.