Rocznica poświęcenia kościoła - Niebieski Jeruzalemie

Zaczęty przez tomas_wawa, 05-11-2008, 13:31:24

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

Niebieski Jeruzalemie Coelestis Urbs Jerusalem

T: ks. F. X. Głodkiewicz, Śpiewnik Liturgiczny, 1867 r., s. 417-418.

1. Niebieski Jeruzalemie, * Błogie pokoju widzenie; * Ty łączysz niebo i ziemię, * Wznoszą cię żywe kamienie; * W krąg jak drużki pannę młodą, * Chóry anielskie cię wiodą.
2. Jakżeś błogo poślubiona! * Posag twój chwała Ojcowa, * Krwią Oblubieńca zroszona, * Tyś najpiękniejsza królowa. * Bóg wziął z Tobą ślub wieczysty, * Grodzie niebios promienisty.
3. Perłami błyska dokoła * Otwarta wszystkim twa brama, * Każdy śmiertelny wejść zdoła, * Kogo wiedzie cnota sama. * Kto z miłości Chrystusowej * Idzie po drodze krzyżowej.
4. Z wydobytych łaski młotem, * Z wyciosanych dłutem prawa, * Z polerowanych łzą, potem * Kamieni, Kościół powstawa. * Spaja go miłości wstęga, * A swym szczytem nieba sięga.
5. Chwała Ojcu nieskończona, * Panu najwyższemu wszędzie; * I Synowi Jego łona, * I Duchowi niechaj będzie * Cześć, potęga, sława, pienie, * Przez wszystek wiek nieskończenie.

Kefasz

Z tłumaczeń Celestis Urbs ten ma najładniejszy wers. A gdzie jest melodyja?
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

search

Można ją zaśpiewać na melodję Krzyżu Święty.