Pieśń na Ostatki - Chcemy dziś pożegnać

Zaczęty przez PetBra, 06-01-2016, 21:29:09

Poprzedni wątek - Następny wątek

PetBra

(Nowa wersja na mel. ,,Wale, marny świecie")

Chcemy dziś pożegnać tańce, zabawy, * Bo się zaczyna czas wewnętrznej odnowy. * Przychodzimy wszyscy przed Twe ołtarze, * By swe umartwienia złożyć Ci w darze.

Wśród zajęć codziennych o wszystko dbamy, * Tylko duszę naszą zaniedbujemy. * Teraz w Wielkim Poście w swej gorliwości, * Posunąć się trzeba w drodze świętości.

Za grzeszne uczynki szczerze żałujemy * I o przebaczenie gorąco prosimy. * Nasz Zbawicielu, spojrzyj łaskawie, * Udzielaj pomocy w życia poprawie.

(po tej zwrotce podnosi się zasłonę wielkopostną i śpiewa się daje)

Na krzyż Chrystusowy oczy podnieśmy * I co za nas cierpiał, tu wspominamy, * Jak wielką ofiarę złożył z miłości, * Aby zmazać nasze grzechy i złości.

Przybity do krzyża o nas pamiętałeś, * Najświętszą Maryję jako Matkę dałeś, * Abyśmy wpatrzeni w Jej święte życie, * Umieli zdobywać cnoty obficie.

Gdy w koronie z ciernia, Jezu, królowałeś, * Ojca Niebieskiego za nas przeprosiłeś, * Aby nam niebo dał z łaskawości, * byśmy się znaleźli w wiecznej radości.

Chwalcie Pana. Modlitewnik używany na Śląsku Cieszyńskim, Katowice 1990, s. 280.

CorCogitans

Cytat: PetBra w 06-01-2016, 21:29:09
(Nowa wersja na mel. ,,Wale, marny świecie")

Chcemy dziś pożegnać (...)

Za grzeszne uczynki szczerze żałujemy * I o przebaczenie gorąco prosimy. * Nasz Zbawicielu, spojrzyj łaskawie, * Udzielaj pomocy w życia poprawie.

(po tej zwrotce podnosi się zasłonę wielkopostną i śpiewa się daje)

Na krzyż Chrystusowy oczy podnieśmy * I co za nas cierpiał, tu wspominamy, * Jak wielką ofiarę złożył z miłości, * Aby zmazać nasze grzechy i złości.

(...)

Chwalcie Pana. Modlitewnik używany na Śląsku Cieszyńskim, Katowice 1990, s. 280.

To w Polsce takie paramenta są w używaniu i taka praktyka śpiewania przy tej zasłonie istnieje? Bo ponoć gdzieś tam w świecie się ostało i chyba u nas w Orawce.