Epifania - 6. I - Ze wszystkich po świecie (O sola magnarum urbium)

Zaczęty przez tomas_wawa, 08-10-2008, 22:18:58

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: ks. F.X. Głodkiewicz, Śpiewnik Liturgiczny, 1867 r., s. 315-316.

Epiphania Domini - Zjawienie Pańskie
Dzień 6. stycznia
O sola magnarum urbium

1. Ze wszystkich po świecie grodów * Jedynyś wielki Betlemie; * Boś wydał Zbawcę narodów, * Co z nieba zstąpił na ziemię.
2. Gwiazda, co słońce zacienia * Blaskiem, zwiastuje wesele: * Że Bóg dla ludzi zbawienia * W ludzkiem narodził się ciele.
3. Króle go wschodni witają, * I wdzięczne dary z serc cnotą * Upadłszy na twarz, składają * Kadzidło, mirrę i złoto.
4. Kadzidłem Boga wyznali, * A złotem Króla wskazali, * Mirrą uczcili Człowieka, * Że Go męka i grób czeka.
5. Chwała Tobie, Chryste Zbawco, * Za Twe poganom zjawienie, * Z Ojcem, Duchem Życiodawcą * W wieczne wieki nieskończenie. Amen.

MaciejKalita

O SOLA magnarum urbium
maior Bethlehem, cui contigit
ducem salutis caelitus
incorporatum gignere.   

Haec stella, quae solis rotam
vincit decore ac lumine,
venisse terris nuntiat
cum carne terrestri Deum.   


Videre postquam illum Magi,
eoa promunt munera:
stratique votis offerunt
thus, myrrham, et aurum regium.   

Regem Deumque annuntiant
thesaurus, et fragrans odor
thuris Sabaei, ac myrrheus
pulvis sepulchrum praedocet.   

Iesu, tibi sit gloria,
qui apparuisti gentibus,
cum Patre, et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.