Gabriel, Michał, Rafał śś. Archaniołowie: Aniołów świętych

Zaczęty przez tomas_wawa, 02-09-2007, 01:18:28

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: ks. B. Sławiński, Godzinki i koronka o św. Michale Archaniele, 1932 r., rozdz. II: Pieśni.

1. Aniołów świętych ozdobo, o Chryste, - Dusz ludzkich Stwórco i Zbawco jedyny: Na szczęsnych Niebian nam dozwól wieczyste - Wstąpić wyżyny.

2. Niech Anioł zgody, Michał w nasze ziemie - Z niebiosów zejdzie i pokój dostojny - Zsyłając, w piekło strąci łzawe brzemię - Okrutnej wojny.

3. Niech Anioł mocy, Gabriel odmiata - Zasadzki wroga i okrzyk wesoły - Triumfu wznosząc, mnogie Zbawcy świata - Zwiedza kościoły.

4. Niech Anioł-lekarz, wódz w drodze zbawienia, - Rafael spłynie, niemoce uleczy - I wiedzie w niebo błądzący wśród cienia - Rodzaj człowieczy.

5. Królowa ciszy, Rodzicielka Boża - I chór Aniołów niech broni nas wszędzie, - Niech społem świętych z niebiosów przestworza - Hufiec przybędzie.

6. Niech modły spełni te Trójca łaskawa: - Bóg-Rodzic z Synem, oraz pełnym chwały- Najświętszym Duchem, któremu brzmi chwała - Na świat ten cały.