NMP Sokalska: Matko, co każdej pilnujesz strzechy

Zaczęty przez Hrabia Radwan, 31-08-2015, 14:20:32

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hrabia Radwan

1. Matko, co każdej pilnujesz strzechy,
I w serca nasze wlewasz pociechy,
Twe dzieci żebrzą Ciebie ze łzami,
Panno Sokalska, módl się za nami.

2. Przed tym Obrazem przez całe wieki
Dawałaś biednym znaki opieki,
Okaż i dzisiaj Matczyne serce,
Pociesz nas w smutku i poniewierce.

3. Matko w Sokalu z Cudów słynąca,
Do Ciebie płynie prośba gorąca,
Ty wiesz najlepiej co dziecko boli,
Pociesz nas, ulżyj w naszej niedoli.

za: M. Rzecznik OFM, Krótka historja Cudownego Obrazu Matki Boskiej Sokalskiej, Sokal 1928.