Przez Twoje święte Ducha Zesłanie

Zaczęty przez knrdsk1, 15-06-2007, 13:56:32

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Przez Twoje święte Ducha Zesłanie, Boży Synu! odpuścisz nam nasze zgrzeszenie: Wierzymy żeś Ducha zesłał, Żywoteś nas naprawił; Śmierci wiecznéj nas zbawił, Śwoję świętą moc zjawił.