Rodzino święta, proszę

Zaczęty przez tomas_wawa, 08-01-2009, 22:45:32

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: ks. L. Skowronek, Droga do nieba, 1924 r., pieśń nr 127.

1. Rodzino święta, proszę * Bądź w życiu nam przykładem, * Niech za Twym idę śladem * Z rodziną całą mą.
2. Ty spraw, byśmy w pokoju, * W jedności, zgodnie żyli, * Od Ciebie się uczyli * Pracować, modlić się.
3. Z pokorą niech tu znosim * Swe krzyże, trudy, znoje, * Niech nam cierpienia Twoje * Głęboko w duszy tkwią.
4. Niech życie nasze płynie, * O Jezu, ku czci Twojej; * Ty udziel łaski Swojej, * Ty w drodze światłem bądź!
5. Maryjo, o chciej Matką * Dla naszej być rodziny * I każdej złej godziny * Racz strzedz i bronić ją.
6. A gdy już śmierć się zbliży, * Bądź Ty przy naszym zgonie, * Józefie, nasz Patronie, * W wieczności wprowadź próg.

Wydanie Drogi do nieba z 1992 r. nadal zawiera tę pieśń, ale w połowie okrojoną (tylko trzy pierwsze zwrotki).