Powiedzcie pasterze mili [nuty]

Zaczęty przez marian7, 14-03-2008, 15:17:07

Poprzedni wątek - Następny wątek

marian7

Powiedzcie pasterze mili, gdzieście pod ten czas chodzili?
Do Betlejem sławnego, witać narodzonego
  Z Panny czystej Mesyasza,
  Skąd pociecha rośnie nasza
    Ubogich pastuszków na ziemi,
    Gdy Boga na oko widzimy.

I my byśmy tam bieżeli, gdybyśmy drogę wiedzieli.
Idźcie, pokażemy wam, tylko chciejcie wierzyć nam.
  Do Betlejem prosto bieżcie,
  Ale czyste serca nieście,
    Bo ten Pan czysty stan szanuje,
    Takowych sług nowych przyjmuje.

Po czemże Go poznamy, gdyż żadnych znaków nie mamy?
W szopie leży powity, wół z osłem pracowity
  Parą swoją Nań chuchają,
  Dzieciąteczko zagrzewają,
    Jezusa Chrystusa małego
    Poznali Stwórcę w Nim swojego.

Cóż tedy podarujemy Dziecięciu, gdy Je znajdziemy?
Ono Panem wszystkiego, a chce serca naszego.
  Z chęcią Mu je darujemy,
  O łaskę prosić będziemy,
    Nędznicy, grzesznicy na ziemi,
    My, którzy zbawienia pragniemy.

Matuchnie trzeba darować to, coby mogła szacować.
Chce tylko też miłości dla Syna tej zacności,
  Że jest Bogiem wszechmogącym
  A nas wielce kochającym,
    Że na nas każdy czas spogłąda
    I tylko miłości wygląda.

Co też zanieść tam możemy, to już wszyscy dobrze wiemy.
Czy nas jednak dopuszczą tak biednych, grzesznych tłuszcza
  Do Dzieciątka tak zacnego?
  Ono z nieba wysokiego
    Tu przyszło dla ludzi mizernych,
    Leżących w występkach niezmiernych.

Patrzmy jeszcze co za dziwy, bo to już jest cud prawdziwy:
Tam w szopie są królowie, ode wschodu mędrcowie,
  Dziecięciu dary dawają,
  Matkę Jego pozdrawiają
    Z niziuchnym, miluchnym ukłonem,
    W stajence przed żłobem, nie tronem.

Patrz Józefie, co czynimy; puść nas tam, gdzie Cię prosimy:
Do tej stajni bydlęcej, nie oddalaj nas więcej.
  Niech to Dziecię oglądamy,
  Bo od braci tę wieść mamy:
    Że sie Król narodził Niebieski,
    Głos świadczy pod niebem Anielski.

I nam też Jego potrzeba, gdyż przyszedł dla wszystkich z nieba!
Pójdźmyż wszyscy weseli, ludzie biedni, Anieli,
  Panu społem chwałę dajmy,
  Imię Jego wyznawajmy
    Za trzema królami na ziemi
    Żebyśmy mogli być być zbawieni.

Past. X. Mioduszewskiego
Śpiewnik XX Misyonarzy w Krakowie 1916 r.

MaciejKalita