Chrystus Pan w niebo wstępuje

Zaczęty przez knrdsk1, 30-05-2007, 14:38:38

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

Śpiewnik Kościelny, J. Siedlecki, Wyd. XXXIX, 1994 r.

Ascendit Christus.
t. 3.7. i 10. zwr. z XVI w.

1. Chrystus Pan w niebo wstępuje;
Niech się wierny lud raduje!
Na cześć Jego zawołajmy,
Chwałę Panu zaśpiewajmy: Alleluja, alleluja!

2. Chóry niebian Go witają,
Cześć i chwałę Mu oddają;
Wielce cieszą się anieli,
Kiedy Chrystusa ujrzeli; All.

3. Chrystus Pan wstąpił dnia tego
Do królestwa niebieskiego,
Równy w Bóstwie Ojcu swemu
Usiadł po prawicy Jemu. All.

4. Miejsce nam gotuje w niebie,
Chcąc nas wszystkich mieć u siebie;
Niebaśmy już dziedzicami,
Porównani z aniołami. All.

5. Niechaj ustępuje trwoga,
Mamy Zbawiciela Boga!
Szatan, grzechj i śmierć zwalczona,
Przez Chrystusa zwyciężona. All.

6. Obiecał Ducha Świętego,
Aby strzegł serca naszego,
Aby cieszył nas i bronił
I od czarta nas zasłonił. All.

7. Apostołowie, patrzajcie,
Za Nim w niebo spoglądajcie;
Jezus ten, co od was idzie,
By świat sądzić, znowu przyjdzie. All.

8. Czemu patrząc tu stoicie?
Czy słów Mistrza nie pomnicie?
"Idąc w cały świat pogański,
Głoście mu testament Pański". All.

9. "Gdy Me słowa wykonacie,
Życie swoje za Mnie dacie,
Wtedy przyjmę Was do siebie
I uwieńczę chwałą w niebie". All.

10. Tego czasu wesołego
Chwalmy z serca Pana swego;
Chwała bądź Bogu naszemu,
W Trójcy Świętej jedynemu. All.

11. Chwała Ojcu Przedwiecznemu,
Co dał byt stworzeniu wszemu;
Bądź Mu sława dziękczynienie,
Wieczna cześć i uwielbienie. All.

12. Jezu Chryste, Zbawicielu,
Wszystkich dusz Odkupicielu,
Twe nad światem królowanie
Niechaj nigdy nie ustanie. All.

13. Duchu Święty, Tobie pienia,
Coś jest sprawcą uświęcenia;
Niech za dary z Twojej ręki
Co dzień niesiem Ci podzięki. All.

knrdsk1