Szymon i Tadeusz, Apostołowie, śś.: My którzy dzisiaj z Kosciołem (28. X) [nuty]

Zaczęty przez marian7, 25-03-2008, 17:28:23

Poprzedni wątek - Następny wątek

marian7

My, którzy dzisiaj z Kosciołem * Szymona, Judy wraz społem,
Przystojnie uczcić żadamy, * Obóm na chwałę śpiewamy:
Wy święci Pańscy wybrani,
Módlcie się dzisiaj za nami;
Byśmy tu w wierze wytrwali,
Potem się w niebo dostali.

Wyście tu żyjąc na ziemi * Mistrzowi byli wiernymi,
Wyście szli za Jego śladem, * Żyli za Jego przykłądem,   Wy święci Pańscy wybrani ...

Wyście w zacnym urzędzie, * Gorliwemi byli wszędzie,
Słowo Boże ogłaszali, * Lud do Boga nawracali.   Wy święci Pańscy wybrani ...

Byliście w wierze stali, * Nikogoście się nie bali,
Żadne męki, żadna trwoga, * Nie odwiodła Was od Boga.   Wy święci Pańscy wybrani ...

I śmierci sie nie lękacie, * Ale chętnie umieracie
Za wiarę Syna Bożego, * Jezusa Mistrza Waszego.   Wy święci Pańscy wybrani ...

Za to On Was obuch wsławił, * Między wybranych postawił,
Byście jak gwiazdy jaśnieli, * I z Nim żywot wieczny mieli.   Wy święci Pańscy wybrani ...

Wasze święte zasługi, * Niech nam Bóg odpuści długi,
Niechaj z swej świętej opieki, * Nie wypuszcza nas na wieki.   Wy święci Pańscy wybrani ...

V. Módlcie się za nami Święci Apostołowie:
Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusa Pana.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze:
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

                              Módlmy się.

Boże, któryś nas przez Świętych Apostołów Twoich Szymona i Judę do uznania Imienia Twojego przywieść raczył: daj nam ich wiekuistą chwałę tak obchodzić, iżbyśmy oraz w cnotach się pomnażali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Melodia jak o św. Piotrze Apostole.