Wpisujcie w Księgę żołnierza Bożego (na chrzest) [mel]

Zaczęty przez Bartek, 21-10-2013, 18:21:01

Poprzedni wątek - Następny wątek

Bartek

Wpisujcie w Księgę żołnierza Bożego

Pieśń pod czas chrzcin dziecięcia

1. Wpisujcie w Księgę żołnierza Bożego!
Wyrzekł się czarta i wszystkich spraw jego;
Wiernie pod znakiem Boga i człowieka -
Przez całe życie wojować przyrzeka.

2. Nie płacz niemowlę! Cieszyć się potrzeba,
Wzięłoś już prawo na dziedzictwo nieba;
I choć na troski przyszłoś na tę ziemię,
Nagroda trudów twych przeważy brzemię.

3. Chwal Pana twego, każda duszo żywa,
Że z łaski Jego na ziemi przybywa.
Nam bliźnim, człowiek krajowi potrzebny,
Rodzicom dziecię i Bogu służebny.


Tekst wg ks. Zbigniewa Wita (,,Śpiew w liturgii na ziemiach polskich w XIX wieku" w: ,,Studia z dziejów liturgii w Polsce" t. III, TN KUL, Lublin 1980). Tamże określono źródło:

,,Śpiewy nabożne dla użytku katolików archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej zebrane przez ks. Bernarda Bogedaina" wyd. 3, Poznań 1851 w druk. W. Stefańskiego, s. 136-137

Kefasz

Proponuję moderacyi zmienić napis w nawiasie tytułu na (na chrzest). Mnie uczono że chrzciny to impreza po chrzcie i szukałem tej pieśni pisząc "chrzest" w wyszukiwarce forumowej.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

Bartek

#2
Heeej, ciężko jest mówić staropolszczyzną, jak dowiódł śp. Andrzej Waligórski w wierszu pt. "Z pradziejów". U prostego ludu sacrum mięszało się z profanum, więc obrzęd chrztu i ucztę po nim traktowano łącznie. Nie wiem, od kiedy chrzcinami zwie się samą "imprezę", ale zapewne od stu lat dopiero.

Tytuł uwspółcześniłem.

Kefasz

Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

knrdsk1

Melodie do Pelplina pieśń tę oznaczoną nrem 888 odsyłają do pieśni: 832, a to jest: Kto się w opiekę.

sylwek