Wśród nocnej ciszy (Pieśń Mszalna) [nuty]

Zaczęty przez knrdsk1, 15-06-2007, 10:32:05

Poprzedni wątek - Następny wątek

knrdsk1

   Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi;
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi;
Czemprędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.

   Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkiemi znaki danymi sobie;
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości.

   Ach witaj Zbawco z dawna żądany!
Cztery tysiące lat wyglądany:
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

   I my czekamy na Ciebie Pana;
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osobą
Chleba i wina.

   GLORIA

   Pienia Aniołów brzmią pod niebiosy,
Śpiewajmy z nimi wspólnymi głosy:
Chwała Bogu w wysokości,
A ludziom na tej niskości
Niech pokój będzie!

   Ojcze przedwieczny, Królu na niebie!
Cos nam dał Syna, wielbimy Ciebie:
Chwała Bogu w wysokości,
A ludziom na tej nizkości
Niech pokój będzie!

   CREDO

   Wierzę w jednego Boga na niebie:
Ojca, co ten świat stworzył dla Siebie;
I w Jezusa, Syna Jego,
We wszystkim Ojcu równego
Pana naszego.

   Który chcąc zbawić, nas ludzkie plemię:
Z górnych niebiosów zstąpił na ziemię:
   [klęcząc]
Z Ducha Świętego poczęty,
Rodzi się między bydlęty
Z Maryi Panny.

   Umarł, a potem gdy powstał żywy,
Wzniósł się do nieba, Bóg, człek prawdziwy,
Skąd, gdy trąba na sąd wzbudzi,
Przyjdzie sądzić wszystkich ludzi,
W dzień ostateczny.

   Zarówno wierzę w Ducha Świętego,
Od Ojca, Syna pochodzącego;
Wierzę w Kościół, w nim zbawienie,
Wierzę w grzechów odpuszczenie
I żywot wieczny.

   SANCTUS

   Śpiewajcie wespół głosami swymi,
Anieli w niebie, a my na ziemi:
Święty, Święty, zawsze Święty
Bóg zastępów niepojęty
W swym majestacie!

   Pełne są nieba Boże Twej chwały,
Pełna jest ziemia, pełen świat cały:
Niechaj wszystko się zdumiewa,
Niechaj wszystko "Święty" śpiewa
Bogu naszemu.

   PODNIESIENIE

   Zawitaj Jezu dziś narodzony,
A w Sakramencie tym utajony!
Padamy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osobą:
Chleba i wina.

   Błogosławiony, coś dla nas przyszedł.
Z czystych wnętrzności Panieńskich wyszedł,
Tobie śpiewamy Hosanna,
Którego zrodziła Panna
Nienaruszona.

   AGNUS DEI

   Baranku Boży! co ludzkie winy
Przyszedłeś gładzić, Boże Jedyny
I zaraz od narodzenia
Rozpoczynasz Swe cierpienia,
Przepuść nam Panie!

   Baranku Boży! co świata długi
Przyjąłeś na się w postaci sługi
I wypłacasz nadobficie
Poświęcając za nas życie
Przepuść nam Panie!

   Baranku Boży! Niepokalany,
Coś za nas poniósł na krzyżu rany:
Do Ciebie grzeszni wołamy,
Twojej litości  błagamy,
Przepuść nam Panie!

tomas_wawa

W Siedleckim z 1918 r. są jeszcze 2 zwrotki:

Na Komunię
O Jezu drogi, tak Cię pragniemy,
Niebo przez Ciebie my osiągniemy.
Chociaż jesteśmy ubodzy,
Ale Sercu Twemu drodzy
Przyjdź i pociesz nas!

Na Ite Missa est
Przez Mszą przynieśliśmy Tobie ofiary
Większe, niż owe królewskie dary,
Bośmy Wszechmocnemu dali,
Choć przed Tobą wszyscy mali
Cześć nieskończoną.

Maximilianus

Nuty do Mszy (za: PSALLITE DOMINO- towarzyszenie organowe do śpiewnika kościelnego dla użytku parafii rzymsko-katolickich, części drugiej "Śpiewajmy Panu" z całkowitym tekstem pieśni, ks. dr Józef Surzyński i Mieczysław Surzyński, Poznań 1908):

knrdsk1


tomas_wawa

Ks. L. Skowronek w Drodze do nieba z 1924 r., podaje jeszcze następujące zwrotki:

Na Offertorium:
1. Śpieszmy do żłóbka ze swymi dary, * Złóżmy Dzieciątku serc swych ofiary; * Niech z ofiarą chleba, wina * Przyjmie je Boża Dziecina * Jako własność swą.
2. Niechaj uświęcić serca te raczy, * A wszystkie winy niech nam przebaczy; * Wszak ten Jezus dla miłości * Naszej zstąpił na niskości, * Aby zbawić nas.

CorCogitans

Odświeżę temat o uzupełnienie części "Na Gloria" o dwie dodatkowe zwrotki na podstawie "Śpiewnika Kościelnego czyli..." X.M.M Mioduszewskiego z roku Pańskiego 1838-ego. Wraz z ostatnią strofą całość teraz jeszcze bardziej nawiązuje do treści hymnu "Gloria":

Na Gloria
Pienia Aniołów brzmią pod niebiosy,
Śpiewajmy z niemi wspólnemi głosy:
    Chwała Bogu w wysokości,
    A ludziom na tej nizkości,
        Niech pokój będzie.
Ojcze przedwieczny, Królu na niebie!
Coś nam dał Syna, wielbimy ciebie:
    Chwała Bogu i t. d.
O Synu Boży! przyjm dziękczynienie,
Za twoje dla nas dziś narodzenie.
    Chwała Bogu i t. d.
Ty w chwale Ojca sam jesteś Święty,
Wraz z Duchem świętym Bóg niepojęty.
    Chwała Bogu i t. d.


Gramatyka, ortografia i interpunkcja za oryginałem.

Kefasz

#6
Podsumowując  ;D

MISSA
  1.Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi;
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi;
Czemprędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.

  2.Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkiemi znaki danymi sobie;
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości.

  3.Ach witaj Zbawco z dawna żądany!
Cztery tysiące lat wyglądany:
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

4.I my czekamy na Ciebie Pana;
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osobą
Chleba i wina.

   GLORIA  albo 3 zwrotki pieśni Gdy się Chrystus rodzi
  5.Pienia Aniołów brzmią pod niebiosy,
Śpiewajmy z niemi wspólnemi głosy:
    Chwała Bogu w wysokości,
    A ludziom na tej nizkości,
        Niech pokój będzie.

  6.Ojcze przedwieczny, Królu na niebie!
Coś nam dał Syna, wielbimy ciebie:
    Chwała Bogu i t. d.

  7.O Synu Boży! przyjm dziękczynienie,
Za twoje dla nas dziś narodzenie.
    Chwała Bogu i t. d.

  8.Ty w chwale Ojca sam jesteś Święty,
Wraz z Duchem świętym Bóg niepojęty.
    Chwała Bogu i t. d.


GRADUAŁ
Śpiewa się dwie strofy pieśni Gdy się Chrystus rodzi


CREDO
  9. Wierzę w jednego Boga na niebie:
Ojca, co ten świat stworzył dla Siebie;
I w Jezusa, Syna Jego,
We wszystkim Ojcu równego
Pana naszego.

  10. Który chcąc zbawić, nas ludzkie plemię:
Z górnych niebiosów zstąpił na ziemię:
   [klęcząc]
Z Ducha Świętego poczęty,
Rodzi się między bydlęty
Z Maryi Panny.

  11. Umarł, a potem gdy powstał żywy,
Wzniósł się do nieba, Bóg, człek prawdziwy,
Skąd, gdy trąba na sąd wzbudzi,
Przyjdzie sądzić wszystkich ludzi,
W dzień ostateczny.

  12. Zarówno wierzę w Ducha Świętego,
Od Ojca, Syna pochodzącego;
Wierzę w Kościół, w nim zbawienie,
Wierzę w grzechów odpuszczenie
I żywot wieczny.

OFFERTORIUM
13. Śpieszmy do żłóbka ze swymi dary,
Złóżmy Dzieciątku serc swych ofiary;
Niech z ofiarą chleba, wina
Przyjmie je Boża Dziecina
Jako własność swą.

14. Niechaj uświęcić serca te raczy,
A wszystkie winy niech nam przebaczy;
Wszak ten Jezus dla miłości
Naszej zstąpił na niskości,
Aby zbawić nas.

śpiewa się dalszy ciąg pieśni Gdy się Chrystus rodzi

SANCTUS
  15. Śpiewajcie wespół głosami swymi,
Anieli w niebie, a my na ziemi:
Święty, Święty, zawsze Święty
Bóg zastępów niepojęty
W swym majestacie!

  16. Pełne są nieba Boże Twej chwały,
Pełna jest ziemia, pełen świat cały:
Niechaj wszystko się zdumiewa,
Niechaj wszystko "Święty" śpiewa
Bogu naszemu.

   BENEDICTUS
17.  Zawitaj Jezu dziś narodzony,
A w Sakramencie tym utajony!
Padamy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osobą:
Chleba i wina.

  18. Błogosławiony, coś dla nas przyszedł.
Z czystych wnętrzności Panieńskich wyszedł,
Tobie śpiewamy Hosanna,
Którego zrodziła Panna
Nienaruszona.

   AGNUS
19.  Baranku Boży! co ludzkie winy
Przyszedłeś gładzić, Boże Jedyny
I zaraz od narodzenia
Rozpoczynasz Swe cierpienia,
Przepuść nam Panie!

  20. Baranku Boży! co świata długi
Przyjąłeś na się w postaci sługi
I wypłacasz nadobficie
Poświęcając za nas życie
Przepuść nam Panie!

  21. Baranku Boży! Niepokalany,
Coś za nas poniósł na krzyżu rany:
Do Ciebie grzeszni wołamy,
Twojej litości  błagamy,
Przepuść nam Panie!

COMMUNIO
  22. O Jezu drogi, tak Cię pragniemy,
Niebo przez Ciebie my osiągniemy.
Chociaż jesteśmy ubodzy,
Ale Sercu Twemu drodzy
Przyjdź i pociesz nas!

ITE MISSA EST
  23. Przez Mszę przynieśli Tobie ofiary
Większe, niż owe królewskie dary,
Bośmy Wszechmocnemu dali,
Choć przed Tobą wszyscy mali
Cześć nieskończoną. AMEN.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

Kefasz

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi,
Wstańcie Rodacy Polska się rodzi!
Orły pruskie pozrzucajcie
Do szeregów pospieszajcie
Gdzie ludu jest moc.

Wdowy, Sieroty otrzyjcie swe łzy,
Oto spełniają się już Wasze sny:
Z krańców świata, gdzieś zza morza
Idzie ku nam złota zorza
Idzie święta Noc...

Z bliskiego Wschodu przez rzeki, góry,
Poprzez Bałkany, przez śnieżne chmury
Gonią nasi podłych wrogów,
Od ojczystych świętych progów
Na łeb, na szyję...

Idą szeregi z polskich podziemi,
Na ich sztandarach krew się czerwieni
Idą do Cię Chryste Panie
Na wielkie ludu powstanie
Idą w święty bój.

Bracia Rodacy podnieście czoła!
Ojczyzna droga do czynu woła!
Do oręża, do łopaty,
Przeciw czołgom, na armaty
Dumnie idźmy wraz.

Wspólnym ramieniem, zgodnym rytmem serc,
Wznieśmy Ojczyźnie dziś tysiące twierdz!
Mózgiem, sercem i rąk siłą,
Odbudujem Polskę miłą,
Nasz ojczysty dom.

Wśród nocnej ciszy, w niebo płonące
Modlitwy ludu biją gorące,
Przyjm w ofierze Dziecię Boże,
Gdańsk i Gdynię, Śląsk, Pomorze,
Cały Polski KRAJ![1], [2]

ułożone przez Władysława Salę – założyciela Związku Młodzieży Powstańczej i pedagoga.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

Kefasz

Zbawiciel przyszedł dzisiaj w okopy,
Wiec do zaprośmy na nasze snopy ―
Niech z Nim po krwawej pracy
kolędują wojacy,
tu w polu ― Czwartacy...

Drży On tu z zimna ― nie ma koszuli ―
Niechaj do Czwartak płaszczem otuli...
A Pan zaś prawem starem
nie wzgardzi naszym darem,
dzieląc się sucharem...

W głowach tornister nie bardzo gniecie ―
Pieluszki suszmy My na bagnecie.
Zapalmy ogień w rowie
i siądźmy kompanowie,
słuchajmy ― co powie...

Powiedz nam, Jezu, przy tej kolędzie,
Co tez to z biedną Twą Polską będzie?
W polach wszystko marnieje,
w sercach gasną nadzieje,
a krew się ― wciąż leje...

Powiedz nam, Jezu, co też tam w domu?
Zapewne płaczą dziś po kryjomu...
Pociesz ich, Jezu Panie,
okaż swe zlitowanie ―
bo nam sił nie stanie!

My Ci w ofierze niesiem swe rany.
Przyjm Ty te skarby, Jezu kochany!
Nad nami wnieś Swe dłonie,
błogosław nasze bronie,
Ojczyźnie ― w obronie...

Niech się Twa dobra okaże Wola,
Błogosławiąca te krwawe pola,
Wolności otwórz bramy!
Niech Polskę odzyskamy ―
Czwartacy ― błagamy!...[1], [2]


zinterpretował Józef Andrzej Teslar – major wojska polskiego, poeta i publicysta.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

Kefasz

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi,
Wstajcie żołnierze, Bóg się wam rodzi.
Jak na alarm powstawajcie,
Wszyscy biegiem pośpieszajcie
Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli, Boga poznali,
Broń przed nim pięknie sprezentowali.
Jako Bogu cześć oddali:
Czołem, Jezu! – zawołali
Z wielkiej radości.

Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany,
Przez wszystkie pułki tak wyglądany.
Na Ciebie calutkie wojsko
Czekało, a Tyś tak swojsko
Nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie, Pana.
Przywiódł nas tutaj głos kapelana.
Przyjmij Jezu dar wojskowy,
Pełniutki wóz taborowy
Chleba i wina.

Pienia aniołów brzmią pod niebiosy,
Ale głośniejsze żołnierskie głosy.
Gdy wesoło zaśpiewali,
To świat cały przekonali,
Ze pokój będzie.[1]

Autorem  jest kapitan Adam Kowalski.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

Jarek

W załączniku wersja do wydruku (bez komunii i ite missa est). Może się komuś przyda.
Quid retribuam Domino pro omnibus, quae retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invocabo.