Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu

Zaczęty przez tomas_wawa, 13-09-2008, 01:45:41

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T: ks. F. X. Głodkiewicz, Śpiewnik Liturgiczny, 1867 r., s. 325-326.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu; * Jak na początku była, tak i ninie, * I niechaj zawsze, i na wieki słynie.

1. Bóg wywiódł światy wszechmocą z niczego, * Człowieka z prochu ulepił ziemskiego; * Taką go chwały koroną ozdobił, * Iż tylko niższym od Aniołów zrobił. * Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu.
2. I cóż jest człowiek, że go Boże, Panie, * Tak wielce kochasz, masz o nim staranie? * Tak go wysoko stawiasz w swoim dziele, * Iż się pod nogi jego wszystko ściele. * Jak na początku była, tak i ninie, * I niechaj zawsze, i na wieki słynie.
3. A kiedy w raju przez grzech pierworodny * Człowiek świętości swej stał się niegodny; * Syn Boży z nieba schodzi tu wcielony, * I krzyżem Jego człowiek jest zbawiony. * Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu.
4. Wszechmoc, co wszystkie światy te stworzyła, * Łaska, co wszystkich Krzyżem odkupiła; * To miłość Ducha Świętego ogarnia, * Bóg jeden Pasterz, my jedna owczarnia. * Jak na początku była, tak i ninie, * I niechaj zawsze, i na wieki słynie.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu; * Jak na początku była, tak i ninie, * I niechaj zawsze, i na wieki słynie.