Tron twój Syonie (Adorna thalamum)

Zaczęty przez tomas_wawa, 21-06-2008, 16:05:36

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T:ks. F. X. Głodkiewicz, Śpiewnik Liturgiczny, 1867 r., cz. I Processyonał, s. 22-23.

Processya
Kapłan: Postępujmy w pokoju
Chór: W imię Chrystusa. Amen.

Antyfona Adorna thalamum

Tron twój, Syonie, przygotuj w ozdobie,
Bo Chrystus idzie, Pan i Król ku tobie.
Przyjmij go wdzięcznie, przyjmij Matkę Jego,
Ona jest bramą raju niebieskiego.
I ona nosi tego Króla chwały
Nowej światłości, którego świat cały.
Niepokalaną Panną pozostała,
Syna Bożego na ten świat wydała.
On przed jutrzenką z Ojca jest zrodzony,
Matki-Dziewicy piersiami karmiony.
A gdy w kościele Panu Go stawiono,
Wyrzekł Symeon, wziąwszy Go w swe łono:
Oto Syn Boży, Pan śmierci, żywota,
Zbawiciel świata i do niebios wrota.

Antyfona Responsum accepit Simeon

I wziął odpowiedź Symeon od Pana,
Że jego prośba będzie wysłuchana;
Iż zanim śmiercią zejdzie z świata tego,
Oglądać będzie Chrystusa Pańskiego.
I gdy Dzieciątko w kościele stawiono,
On błogosławiąc, wziął je na swe łono:
Teraz, rzekł, wypuść, Panie sługę swego,
W pokoju według słowa mu danego.
Gdy według prawa zakonu świętego,
Czynili święci rodzice za niego;
I już Dzieciątko w kościele stawiono,
Symeon prorok wziął je na swe łono.

Wchodząc do kościoła:

Responsor Obtulerunt pro eo

Dwie synogarlic, lub gołąbiąt parę
Dali za Niego Panu na ofiarę,
Jako w zakonie Pańskim napisano,
I przez Mojżesza ludowi podano.
Gdy się skończyły podług prawa brzmienia
Maryi Panny już dni oczyszczenia,
Do Jeruzalem Dziecię przyniesiono,
Aby Go Panu w kościele stawiono.
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu;
Jako w zakonie Pańskim napisano,
I przez Mojżesza ludowi podano.

tomas_wawa


jorgus

"Droga do nieba" podaje, że można to śpiewać na melodię "Serdeczna Matko"