Franciszek Regis Kleta, bł.: Wznieśmy dziękczynienia głosy [nuty]

Zaczęty przez marian7, 18-03-2008, 00:09:07

Poprzedni wątek - Następny wątek

marian7

Wznieśmy dziękczynienia głosy
Dla Jezusa Zbawiciela,
Który Swemi dziś niebiosy
Męczennika uwesela.
  Pan Najwyższy ludu swego,
  Złota wiernych sług korona,
  Kleta błogosławionego
  Dziś do Swego tuli łona.
Wszystkich cnotą On przechodzi,
Miłość bliźnich ogniem żywa
Ileż koi nędz i słodzi,
Ileż Bogu serc zdobywa?
  Miłość dusz Go rozpłomienia,
  Słowo Boże dzikim głosi,
  Uczy chiński lud zbawienia,
  Z wiarą niebo mu przynosi.
Dzielnie walczył On w potrzebie,
Wytrwał wiernie w strasznej męce,
Wylał, Boże, krew dla Ciebie
Na krzyż z Tobą podał ręce.
  Niech i nas ten wzór przenika,
  Prosim Boże nasz jedyny,
  W tym tryumfie Męczennika
  Daj i nasze zgładzić winy.

X. Odrobina.
Śpiewnik XX Misyonarzy w Krakowie 1916 r.

czytane